Seriál – Staré a památné stromy Chrudimska X. – Dubové aleje

Seriál - Statré a památné stromy Chrudimska X. - Dubové alejeNa Chrudimsku jsou v současnosti chráněny dvě dubové aleje v okolí obce Libáň u Nasavrk. V jižní části Libáně je chráněno celkem 16 dubů na hrázi Drahotického rybníka. Nejedná se o velmi staré stromy, ale jsou výraznou dominantou. Ostatně hráz bez stromů, ani hrází není.

Protože v okolí Libáně jsou i další rybníky, další chráněná alej se nachází na hrázi Pařezného rybníka severovýchodně od obce. Tato alej dnes čítá 32 stromů, ale vzhledem k jejímu stáří není již úplná a některé stromy v aleji chybí nebo byly nahrazeny mladšími. Na opačné straně rybníka vede lesní cesta po boční hrázi rybníka, u které roste pěkný památný dub s obvodem 440 cm, který je zajímavý zacelenou jizvou po blesku. V samotné obci Libáň je chráněna skupina deseti starých dubů v místech, kde také býval rybník. Některé z těchto stromů rostly na hrázi, která je dodnes zřetelná a vede po ní stále užívaná cesta. Stromy jsou zdravé a jejich průměrný obvod se pohybuje kolem 500 cm.

Drahotický rybníkDuby zde byly vysázeny po roce 1732 na příkaz tehdejšího majitele panství Jana Františka ze Schönfeldu, který nechal vysázen duby i na hrázi rybníků Brožek a Trpišovský a podél cest v dnešní Slavické oboře. Ta vznikla až v roce 1770 díky Janu Adamovi z Auerspergu, který si v roce 1746 vzal Kateřinu ze Schönfeldu. Vyženěné panství dobře spravoval a rozšiřoval. I proto dodnes můžeme obdivovat krásné staré dubové aleje podél cest v oboře či na hrázích rybníků. V roce 2013 byly duby v oboře odborně ošetřeny. Byly prořezány koruny, odstraněny suché větve, v okolí dubů byly vykáceny dřeviny, které jim stínily a nechybí výsadba nových dubů. Cílem nebylo jen zachovat a obnovit dubové aleje ve Slavické oboře, ale především zlepšit podmínky pro život vzácného brouka páchníka hnědého, o které již byla řeč v kapitole o lipových alejích. Pro ochranu tohoto brouka budou aleje a také stromy na hrázích rybníků Brožek a Trpišovský vyhlášeny chráněným územím v kategorii přírodní památka jako součást evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Na hrázi rybníka Brožek roste památný dub s obvodem 530 cm a není to rozhodně jediný starý strom na hrázi, který si zaslouží pozornost. Roste tam hned několik stromů zařazených mezi významné stromy Lesů ČR.

Slavická oboraZe stejného důvodu jsou navrženy nově k ochraně aleje v okolí Běstviny. Opět budou vyhlášeny v kategii přírodní památka. Chráněna bude alej z Běstviny do Hluboše, uprostřed níž roste dub s obvodem 670 cm. Není sice v nejlepší kondici, protože je napaden houbou, byl však ošetřen a v jeho koruně vidět nová vazba. Dále budou chráněny stromy doprovázející polní cestu z Běstviny do Vestce a dál z Vestce k rybníku Šanda, na jehož hrázi roste několik starých stromů. Zvláště mezi nimi vyniká památný dub s obvodem 520 cm rostoucí u cesty na severním okraji rybníku.

Staré stromy jsou velmi důležité pro organismy, které jsou vázány na život v trouchnivějícím dřevě, týká se to nejen brouků, ale i dalších zástupců bezobratlích či hub. Pro ně má smysl ponechávat i stará torza stromů. Dvě torza památných stromů (tj. stále chráněných) můžeme vidět např. v Cholticích v oboře. Na borku starých stromů jsou vázány ohrožené druhy lišejníků či mechorostů. Zajímavým příkladem může být mech zrnitka zelená. Donedávno jedinou její známou lokalitou v naší republice byla pralesní rezervace Polom. Před několika lety byl tento mech nalezen také na starých stromech na hrázi rybníka Brožek a je docela možné, že na Chrudimsku má více lokalit. Ty však zatím čekají na objevení.

PařeznýJako součást soustavy Natura 2000 bude chráněna i alej dubů na hrázi rybníka Pařezný spolu s příléhající přírodní rezervací Hluboký u stejnojmenného rybníka. Nově bude v této soustavě chráněna bažantnice v Heřmanově Městci, spolu se zámeckým parkem. V obou případech je důvodem je ochrana páchníka hnědého vázaného na staré stromy.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.