Chrast slaví 750 let

Chrast Letos slaví město Chrast 750 let od svého založení. Město proto přichystalo oslavy, které začali již v dubnu a budou pokračovat až do října letošního roku.

 

Akce v rámci oslav, které jsou před námi:

7.8. Vernisáž obrazů Jiřího a Jany Boudových „Na Cestách“ . Muzeum kaple 17 hodin.

So 29.8. Taneční večer se skupinou B-Q.  Zároveň s tím si připomeneme 38. výročí skupiny B-Q.U Bačkovských“ na Skále od 20 hodin.

Ne 6.9. Paličkování – Jindra Neškudlová, Obrazy – Jarda Koreček Vernisáž, muzeum kaple 17 hodin.

So 3.10. Obrazy a skleněné figurky – Smetanovi. Vernisáž, muzeum kaple 17 hodin. 

 

Trocha historie
Chrast byla založena ve druhé polovině 13. století benediktinským klášterem v Podlažicích. Klášter, založený v roce 1159 byl v dubnu 1421 husitskými vojsky vypálen. Po jeho zničení přešla Chrast do světské správy.

Do roku 1427 bylo panství spolu s městečkem svěřeno husitskému hejtmanovi Jakubovi z Kroměšína, po něm Jiříkovi z Březovic, dále opak bylo převedeno na královskou korunu a správcem byl ustanoven Vilém Kostka z Postupis a to až do roku 1436. Tohoto roku zastavil král Zikmund panství Janu Pardusovi z Vratkova, ten panství postoupil r. 1452 Zdeňkovi Kostkovi.
R. 1539 byli majetníky Slavatové z Chlumu a Košumberka a v r. 1600 bylo opatství spolu s Chrastí prodáno rodu Bérků z Dubé a Lípy, dále Vamberkům a Harrachům. Roku 1656 koupil panství pražský arcibiskup kardinál Harfách pro nově vzniklé královéhradecké biskupství, v jehož držení byla Chrast, zámek i okolní vesnice do revolučního roku 1848. Tehdy získala Chrast samosprávu, v jejím čele bylo obecní zastupitelstvo se starostou. Povýšena na město byla Chrast v roce 1853. Pod její správu náleželo ještě 9 okolních vesnic.
Rozmach zaznamenala Chrast ve druhé polovině 19. století, jak ve společenském životě – zakládají se různé spolky jako Orel, Sokol, divadelní ochotníci, vznikají politické strany, tak v průmyslu – vznikají továrny /výroba špiček, léčiv, zpracování dřeva, vybudován byl Městský vodovod a Chrast byla připojena k trati Německý, dnešní Havlíčkův Brod – Pardubice.
Dnešní Chrast postrádá větších továren, přesto je centrem této oblasti, střediskem obchodu, působí zde řada organizací, jako jsou hasiči, sportovci, myslivci, Junák, a další. Je v zájmu občanů tohoto města nadále rozvíjet turistický ruch, využívat jak přírodního prostředí, tak kulturních památek a stavět na kulturní a historické tradici města tak, aby historie nebyla připomínkou minulosti, ale stala se základem pro další rozvoj.

 

Více na www.mestochrast.cz 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.