Chrudim má schválenou dotaci u 29 projektů podporujících životní prostředí

Chrudim má schválenou dotaci u 29 projektů podporujících životní prostředíBěhem prvních dvou let existence Operačního programu Životní prostředí byla schválena dotace pro 29 projektů z okresu Chrudim, což je o tři projekty méně oproti celostátnímu okresnímu průměru. Průměrných hodnot okres Chrudim také dosahuje ve srovnání částek očekávané finanční podpory. Zatímco v průměru na okres připadá 570 milionů korun, schválený objem dotací projektů v rámci chrudimského okresu dosáhnul 540 milionů korun. Jedním z úspěšných žadatelů byl také Pardubický kraj s plánem sanace skládky Lukavice, kde výše dotace z Operačního programu Životní prostředí činí téměř 72 milionů korun.


„Bývalý lom na cenomanské pískovce byl v průběhu padesátých a šedesátých let zavážen odpadem z blízkého okolí, zejména nebezpečnými odpady ze Státního podniku Paramo. Odpady se začaly hromadit a skládka se stala pro místní obyvatele neúnosnou. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží patří v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi hlavní priority,“ řekla projektová manažerka Veronika Smolková ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Projekt sanace skládky Lukavice, kde je žadatelem o finanční podporu Pardubický kraj, spočívá ve vytěžení odpadu, čímž tak výrazně uleví okresu od znečištění. „Solidifikovaný odpad bude uložen na zabezpečené skládce, aniž by došlo k další ekologické zátěži,“ dodává Smolková. Sanační práce začaly v září 2009 a podle odhadu si vyžádají zhruba 80 milionů korun. Rozdíl mezi schválenou dotací a celkovými investičními náklady, téměř 8 milionů korun, zaplatí kraj.

Podle srovnávacího výzkumu Město pro byznys má okres Chrudim značné rezervy v čistotě ovzduší v rámci Pardubického kraje a exhalace zplodin jsou zde nadprůměrné. Z hlediska hustoty sběrných sítí nádob na tříděný odpad a množství recyklovaného odpadu okres vykazuje lehce podprůměrných hodnot v rámci celé ČR. Chrudim je také více postižena antropogenní činností než jiné okresy v kraji, což se projevuje vyšší koncentrací zastavěné plochy a nižším podílem plochy půdy rekreačního rázu.

Za první dva roky fungování Operačního programu Životní prostředí bylo v celé České republice podpořeno téměř 2500 projektů a celková výše schválené podpory již dosáhla 44 miliard korun. Do roku 2013 má být z evropských fondů uvolněno více než 5 miliard eur (asi 128 miliard korun). Obce a podnikatelé v Pardubickém kraji mají zatím schválené projekty za 3,4 miliardy korun. Ve srovnání s jinými kraji patří Pardubický kraj v získávání dotací k průměrně úspěšným. Například Středočeský kraj dosáhl na téměř dvojnásobnou částku.

Žadatelé o finanční podporu z OPŽP mají široké možnosti, jak se informovat o podmínkách a procesu získávání dotace. Mohou se obrátit na Krajská pracoviště, která poskytují osobní konzultace. Úplnou novinkou jsou nová Regionální poradenská a informační místa, tzv. RPIMy. Ta mají zájemcům sloužit především v oblasti finančně-technického poradenství a také aktivně iniciovat projektové záměry.

 

Více na www.opzp.cz

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.