Středa, 7.6.2023

Chrudimka.cz

Portál CHRUDIMKA.CZ přináší denně svým čtenářům čerstvé zprávy z kultury, sportu a volného času. Svým obsahem je zaměřen převážně na mladou generaci.

Chrudimské střední školy – SzeŠ a VOŠ Chrudim

Budova SZeŠ a VOŠStále ještě nevíte, kam na střední? Máte blízko k přírodě, zemědělství, ekologii, podnikání? Co takhle na „zemědělku“?

Střední zemědělská škola v Chrudimi je díky svému založení v roce 1862 druhou nejstarší zemědělskou školou v České republice. Od svého vzniku, nejprve jako hospodářská škola, vytvořila svou nepřetržitou vzdělávací činností bohatou a uznávanou tradici zemědělského školství. Za historickou zásluhu je rovněž považováno i zřízení hospodyňské školy v roce 1887 jako jedné z nejstarších v Evropě.
Výsledkem posledních koncepčních změn je zavedení vyššího odborného studia v oboru správa ochrany životního prostředí. Stávající struktura vzdělávání je výsledkem soustavného a cílevědomého procesu plynoucího z potřeb nejširší praxe. 
Nedílnou součástí Střední školy zemědělské a vyšší odborné školy je školní statek ve Vestci. Tradičně je školní statek zaměřen na rostlinnou a živočišnou výrobu. Rostlinná výroba hospodaří na 416,19 ha zemědělské půdy, z toho je 401,19 ha orné. Zaměření rostlinné výroby je především na tržní plodiny. Okrajová část výměry je zaseta víceletými pícninami a kukuřicí pro výrobu krmiva v živočišné výrobě.
Škola má k zajištění výuky a činnostem k ní navazujícím vlastní školní areál, který zahrnuje budovu školy, domova mládeže se školní jídelnou, tělocvičnu, halu pro praxi s garážemi. Škola má moderně vybavené učebny, je zde velká chemická laboratoř, 2 učebny výpočetní techniky napojené na Internet, moderní jazyková laboratoř, písárna vybavená elektrickými psacími stroji. Mezi učebními pomůckami neschází ani vysoce efektivní projekční panely, kamera atd.

Škola vlastní i zařízení pro výcvik v řízení motorových vozidel, neboť získání řidičského oprávnění je součástí učebních plánů. Rovněž má také oprávnění k organizování kurzů myslivosti včetně zkoušek z myslivosti.
Sportovní vyžití se nabízí také přímo ve školním areálu, kde je tělocvična, hřiště, tenisové kurty, posilovna a cvičebna aerobiku.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.