Středa, 29.3.2023

Chrudimka.cz

Portál CHRUDIMKA.CZ přináší denně svým čtenářům čerstvé zprávy z kultury, sportu a volného času. Svým obsahem je zaměřen převážně na mladou generaci.

Důležité zkratky pro vyplňování přihlášek na střední školu

Důležité zkratky pro vyplňování přihlášek na střední školuChystáte se podat si přihlášku na střední školu, ale často nerozumíte zkratkám uvedeným například u studijního oboru, o který máte zájem? Pro snadnější orientaci v množství zkratek uvádíme vysvětlivky k jednotlivým kódům uváděným do přihlášky.

 

 

 

Písmena v kódu oboru znamenají:

C – jednoletá a dvouletá praktická škola, určená pro žáky se zdravotním postižením, není ukončena maturitou, ani vyučením
J – střední, nebo střední odborné vzdělání bez maturity i bez výučního listu, dvouletá příprava, absolventi získají pouze vysvědčení
E – nižší střední odborné vzdělání, dvou až tříletá příprava, absolventi získají výuční list, nejsou však dostatečně připraveni pro bezproblmové pokračování v nástavbovém studiu
H – střední odborné vzdělání s výučním listem, obvykle trvá tři roky, absolventi získají výuční list a mohou pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity
L/O – úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou, součástí přípravy je i praktický výcvik, v jehož průběhu se žáci vyučí. Je to čtyřletá příprava pro náročná dělnická povolání a nižší řídící funkce.
M – úplné střední odborné vzdělání s maturitou, délka studia je 4 roky, příprava má profesní charakter
K – úplné střední všeobecné vzdělání v oboru Gymnázium, doba přípravy je čtyři (K/4), šest (K/6) a osm (K/8) let, maturita
P – vyšší odborné vzdělání, doba přípravy 6 let (pro žáky z 9. ročníku) nebo 8 let v oboru tanec pro žáky z 5. ročníku základní školy. Absolventi získají vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, mohou získat i maturitu.

* Pokud je v názvu oboru uvedena hvězdička*, znamená to, že jde o jinou než denní formu studia (distanční, večerní, kombinované, zkrácené). Informace o konkrétních podmínkách získáte na webových stránkách školy.
 
Zkraty v názvech škol:

– střední škola
VOŠ – vyšší odborná škola
SOŠ – střední odborná škola
SPŠ – střední průmyslová škola
SOU – střední odborné učiliště
ISŠ – integrovaná střední škola
COP – centrum odborné přípravy
OU – odborné učiliště
SPV – středisko prakrické výchovy
PrŠ – praktická škola
OA – obchodní akademie
– obchodní škola
– hotelová škola
SZdŠ, SZdrŠ – střední zdravotnická škola
SPgŠ – střední pedagogická škola
SZemŠ – střední zemědělská škola
SLŠ – střední lesnická škola
SUPŠ – střední uměleckoprůmyslová škola
SUŠ – střední umělecká škola
ZUŠ – základní umělecká škola
– základní škola
– mateřská škola
– jazyková škola
ŠJ – školní jídelna
DD – dětský domov
– výchovný ústav
SVP – středisko výchovné péče

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.