Expertní workshop Politická komunikace a EU

Logo Evropských hodnotEvropské hodnoty o.s za podpory Úřadu vlády České republiky a Konrad Adenauer pořádaly v Třeboni 27. – 30. srpna 2009 expertní workshop na téma Politická komunikace a EU. Mezi třicítkou účastníků, kteří byli z Úřadu vlády, statutárních měst, krajských úřadů či regionálních rad byl i Roman Málek.

Základem úspěšné komunikace, je vědět, co chceme sdělit, proč, jak a kdy.

Expertní workshop Politická komunikace a EU byl prakticky orientovaný komunikační trénink, jehož cílem bylo zlepšit komunikační dovednosti účastníků. Participující se prostřednictvím přednášek, simulací a interaktivních metod seznámí s vhodnými nástroji, jak jasně definovat cíl sdělení a zajistit vhodné kanály pro jeho komunikaci. Velká pozornost byla věnována také metodám speed networkingu, různým současným komunikačním metodám a trendům. Za pomoci připravených simulací si mohli účastníci vyzkoušet role politiků či novinářů a naučit se efektivně obhajovat vlastní stanoviska.

Hlavním cílem expertního workshopu bylo odborně vyškolit skupinu aktivních osob, která bude schopna získané informace a zkušenosti využívat a rozšiřovat.

Naplnění cílů expertního workshopu garantovali lektoři a přednášející z řad zkušených politiků, akademiků, novinářů a odborníků z praxe. Samotný workshop byl založen na vyvážené kombinaci přednášek, diskusí a interaktivních simulací.

 

Seminář Evropských hodnot

Diskuse na téma Společná evropská armáda

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.