Netradiční interpretace dávné i nedávné historie

recenze knihy Hardcore historie

Historie je vědním oborem, jehož název, když se řekne, všichni si vybaví automaticky spoustu datací, jejichž znalost po nás vyžadovali vyučující ve škole. Říkali nám, že je důležité to znát. Nicméně je tak důležité, že v tom a tom roce se stalo to či ono? Není lepší znát onu událost a pochopit, proč k ní došlo, co ji ovlivňovalo a jakým způsobem se jí dalo předejít, nebo případně naopak podtrhnout její užitek? Autor knihy, již bych vám chtěla představit v rámci dnešní recenze, se právě na toto zaměřil. Historii vypráví jako příběh s interesantními zápletkami, ale také se pokouší čtenáře navést na to, aby se zamyslel nad danou událostí a případně se i poučil z výsledku. Dan Carlin svůj počin sepsal tak, aby jej pochopil a snadno interpretoval i čtenář laik, zabývá se různými obdobími a poukazuje na problémy, jež člověka od počátku jeho existence pronásledují. Téma mě opravdu zaujalo, jak se mi ale kniha nakonec líbila? Čtěte dále a dozvíte se více.
 
Publikace jako taková by se po žánrové stránce dala zařadit k populárně naučným knihám. Důvodem je to, že je text psán opravdu tak, aby si jej mohl přečíst jak historik odborník, tak i laik, kterého historie jako taková baví a rád si o událostech z minulosti přečte. Autor se ve své knize snaží odpovědět na nejrozličnější otázky. Příkladem může být, jaké příběhy prožívají lidé, zatímco jejich civilizace kolabuje? Rodí tvrdá doba tvrdé lidi? Má způsob výchovy dětí vliv na společnost jako celek? Dokáže člověk nakládat s moderními zbraněmi, aniž by zničil sám sebe? Je pokrok jako takový nezadržitelný, anebo může člověk o své současné schopnosti, poznání a technologie přijít? Pokud vás odpovědi zajímají, naleznete je v poutavě a čtivě zpracované knize z pera Dana Carlina.
 
Autor nenapsal pouze tuto knihu, je tvůrcem stejnojmenného podcastu, jenž je postavený na totožném konceptu, v němž kombinuje vyprávění příběhů s podivuhodnými událostmi a spojuje tak minulost a budoucnost překvapivým způsobem. Není to tedy typická učebnice dějepisu, kde získáte pouze nezáživnou změť událostí, datací a jmen. Z textu vyplývá, že Carlin naprosto popírá a zpochybňuje takové pojmy, jako je pokrok, úpadek, vzestup či pád, jež se staly nálepkami dob dávno minulých a které dle jeho názoru žádné době nepřísluší. Za nejdůležitější představitelný problém v lidských dějinách považuje přežití člověka.
 
Titul je zajímavý tím, že jakmile jej otevřete, tak vás uchvátí a vy se do něj ihned začtete. Autor nechodí kolem horké kaše a ke všem historickým problémům se staví čelem a bere je jako jistý druh výzvy, snaží se je pochopit, interpretovat a ukázat čtenáři, jak se z nich poučit. Tím pádem vás vede neustále ke spolupráci a aktivuje vaši pozornost, a dokonce i fantazii. Text je zpracován přímočaře bez jakýchkoliv nežádoucích odboček. Publikace potěší zejména příznivce historie, ale jistě si ji zamilují i ti z vás, kteří ve školních lavicích dějepis nenáviděli právě z důvodu nutnosti zapamatovat si spoustu informací. Autor řeší nejrozličnější témata, v textu se objevuje tematika rodiny, výchovy dětí, kultury, zdraví, vojenské síly a spousta dalších. Při psaní Dan Carlin pracuje zejména se situačními popisy, i když se občas objevují i charakteristiky významných osobností, jež zasáhly v dané oblasti do dějin.
 
Titul si své čtenáře získá zejména pro strhující, živý a originální způsob psaní a vyprávění dějin. Každý, kdo si tuto knihu přečte, tak do sebe nenásilnou formou vstřebá celou řadu informací, jež si z hodin dějepisu neodnesl. Co se týká stylu tvorby, tak autor zvolil takový, jenž zaručeně upoutá každého. Při četbě utíkají řádky před očima, protože se v textu neustále něco děje a neobsahuje žádná hluchá místa, při jejichž interpretaci byste pocítili nudu. Popisy, ať už situační, místní či charakterů, jsou také zpracovány poměrně čtivě, dynamicky a mají svůj charakteristický náboj.
 
Kniha Hardcore historie vyšla v originálu (The End Is Always Near) v roce 2019. U nás se překladu, o nějž se zasloužila Lenka Lichtenbergová, dočkáváme až v roce 2021a vychází pod taktovkou nakladatelství Jan  Melvil Publishing. Pokud se vám recenze zalíbí a budete si chtít knihu pořídit a přečíst, můžete tak učinit v e-shopu nakladatelství. Příznivci e-knih též nebudou zklamaní, protože titul mohou pořídit na e-shopu portálu Palmknihy.
 
Hardcore historie má zajímavou obálku, jež vás upoutá svou jednoduchostí. Pozadí má béžovou barvu, v níž jsou patrné černé praskliny, které poukazují na určitou formu apokalypsy. Obálka je epická a hodně vypovídá o tom, jakým způsobem autor danou tematiku uchopil. Co se týká grafického zpracování informací o titulu, celé obálce dominuje název knihy, jenž je vyveden poměrně velkými písmeny, menším písmem je uvedeno jméno autora a podtitul knihy. Nechybí ani logo a název vydavatele a v pravém dolním rohu je zachycena informace o autorovu podcastu. Kromě obálky vás může o přečtení titulu přesvědčit i poutavá anotace, jež poukazuje na vše důležité, ale neposkytuje čtenáři spoilery.
 
Při čtení se můžete setkat s chvílemi, kdy budete pociťovat napětí a dané pasáže vás upoutají. Dalo by se říci, že takových okamžiků je v textu velké množství. Autor dokázal sestylizovat svůj titul tak, že si vás získá od prvních stránek a připoutá vás do křesla s knihou/čtečkou v ruce a nepustí vás do té doby, dokud nenajdete všechny odpovědi na otázky, které vás zajímaly. Hlavním cílem je čtenáře poučit a ukázat mu, že historie není jen to, na co byl zvyklý z hodin dějepisu ve škole, že i dějiny mohou být záživné a zábavné a co je hlavní, že se většina problémů z minulosti dotýká nejen dneška, ale i naší budoucnosti.
 
Autor při psaní používal nejen objektivní er-formy, ale také odosobněného my, jež je specifické pro odborné a populárně naučné tituly. Z logického důvodu používal minulý čas, v okamžicích, kdy poukazoval na současnost, změnil čas na přítomný a v případě vyprávění o budoucnosti, používal čas budoucí. Na základě toho, že se jedná o populárně naučnou literaturu, je použito množství citací a parafrází, jež jsou někdy zřejmé například v citátech historických osobností, které jsou vyvedené formou přímé řeči. S pomocí těchto citátů a citací si může čtenář uvědomit,  co ovlivnilo chování a rozhodování člověka v dané době.
 
Do historických příběhů zasahují četné historické postavy, jejichž činy jsou ale představovány pouze okrajově, tak aby informace něco řekly i těm čtenářům, kteří dějepisu přímo neholdují. Nejedná se tedy o jejich životopisy, nýbrž jen o poukazy na to, co učinily v daném ohledu dobrého, či naopak špatného. Jak je tedy zřejmé, autor se snaží spíše o popularizaci činů, nikoliv o představení osobností. Z publikace můžeme vycítit, jak pomíjivou jednotkou je člověk jako takový a jak je oproti přírodě slabým článkem. Autor se snažil o chronologické řazení epizod. Je ale pravdou, že zejména poslední kapitoly se vzájemně prolínaly a doplňovaly.
 
Hardcore historieČtený text ubíhá čtenáři před očima poměrně rychle, protože je plynulý a nic jej nenarušuje. Myšlenky nastolené autorem jsou mnohdy velmi zajímavé a dovedou člověka k tomu, aby se zamyslel nejen nad osudem lidstva, ale i nad svým vlastním konáním. Díky této publikaci se můžeme virtuálně vrátit do minulosti a případně se můžeme pokusit něco změnit. I drobnost může pomoci předejít nějakým větším problémům, tou drobností může být klidně přečtení této knihy, jež dokáže čtenáři otevřít oči, nastiňuje mu problémy, jež se ho týkají, i když možná jen okrajově.
 
Kniha se skládá z osmi kapitol, jež jsou uvedeny předmluvou, která připravuje čtenáře na to, co se v následujících stránkách může dozvědět. Po zmiňovaných osmi epizodách se objevuje doslov, v němž autor vysvětluje důvod, proč se rozhodl titul sepsat a vydat a jakým způsobem na něm pracoval. Následuje pak poděkování, protože takové dílo potřebuje spoustu práce a sebeobětování a může ovlivnit nejen život autora, ale i jeho blízkého okolí. Zároveň si však žádá spolupráci mnoha lidí, než se dostane na pulty knihkupectví. Vše uzavírá seznam doporučené literatury a poznámky pod čarou. V posledně zmiňované položce je spousta informací, jež doplňují to, co bylo řečeno v textu jako takovém. Poznámky jsou děleny podle kapitol a jsou číslovány, tak aby se v nich čtenář co nejlépe zorientoval. Svazek má 248 stran, což přečtete během několika večerů, platforma Bookport dokonce dobu čtení orientačně vypočítala na pouhých 6 hodin. Pochopitelně nesmím zapomenout ani na grafické a jazykové zpracování, jež pochválím, protože obě složky přispívají ke zvýšení čtivosti textu. Při sazbě bylo použito poměrně velkého patkového písma, které se dobře čte, protože vede oči po řádcích. Po jazykové stránce se sice objevilo pár drobných chybek, ale nebyly nijak zásadní a neměnily význam sdělení.
 
Moje subjektivní hodnocení knihy Hardcore historie je pozitivní. Musím konstatovat, že jsem měla určitá očekávání a zároveň i drobné obavy z toho, jakým způsobem autor zpracuje témata, jež v některých případech jsou hodně náročná a která v dnešní době ovlivňují naše životy, ať už se jedná o covid, nebo o války v zahraničí. Zprávy jsou toho v současné době plné. Dan Carlin však veškerou tematiku uchopil zajímavým způsobem, a proto se mi kniha velmi dobře četla. Líbilo se mi, že se nejedná o nezáživnou učebnici, nýbrž jde o zajímavé vyprávění dějinných příběhů, jež mají základ v nejrozličnějších pramenech a v odborné literatuře. Autor tedy nevařil z vody a nepřetvářel dějiny ku obrazu svému. Ba naopak spíše poukazuje na to, jak byla historie v dobách minulých ovlivňována, tak aby byla poplatná režimům. Z četby jsem si odnesla nevšední zážitek, protože jsem opravdu nevěděla, do čeho jdu. Jakmile jsem se do titulu začetla, byla jsem nadchnutá, protože jsem nikdy nic podobného nečetla. A věřte tomu, že jsem již přečetla spoustu odborných, ale i populárně naučných knih s historickou tematikou a nikdy to nebylo takové, jako v případě tohoto titulu. Co mě zaujalo, byl fakt, že se autor zabýval poměrně velkým množstvím témat, tudíž nebyla kniha monotematická a nudná. Zároveň si ale myslím, že je dobré zmínit, že, i když je text spojen z mnoha dílčích částí, je celistvý. Když jsem četla, neustále jsem si kladla otázky, co by se stalo, kdyby… Tímto stylem autor aktivoval nejen mou fantazii, ale udržoval i pozornost, což je rozhodně pozitivní, stejně tak jako to, že se následně snažil podat smysluplnou odpověď či scénář, jak to asi tak mohlo být. Jsem moc ráda, že jsem si mohla tuto knihu přečíst, opravdu jsem si ji užila. Autor si mě získal pro svůj zajímavý a čtivý styl psaní a pro citlivou práci s historickými událostmi. Knihu hodnotím zaslouženými 100 %.
 
Publikaci s radostí doporučím všem milovníkům historie, ale i těm, kteří zrovna dějepisu na škole neholdovali. Věřte tomu, že Dan Carlin váš úhel pohledu na dějiny změní.
 
 
Název knihy Hardcore historie
AutorDan Carlin
ŽánrPopulárně naučná literatura
  
Nakladatelství Jan Melvil Publishing
Rok vydání2021
Počet stran248
ISBN978-80-7555-128-3
  
Nákup knihymelvil.cz
Nákup e-knihywww.palmknihy.cz
Databáze knihwww.databazeknih.cz

 

 

Jan Melvil Publishing

Jan Melvil Publishing – nakladatelství literatury osobního rozvoje a celoživotního vzdělávání. Přinášíme čtenářům důležitá nová témata, jejichž znalost je prostředníkem moudrých rozhodnutí a zlepšení života.

Jsme přesvědčeni, že nejlepší výsledky má taková práce, kterou lidé dělají s radostí a s vědomím její smysluplnosti. Proto vydáváme jen knihy, které nás osobně zajímají, baví, obohacují a u nichž jsme si jisti přínosem a vysokou kvalitou. Publikace, které nám samotným blízké nejsou, ponecháváme stranou nehledíce na jejich „tržní potenciál“. Naším záměrem je konfrontovat české čtenáře s novými tématy i s myšlenkami nejlepších autorů a myslitelů dneška, protože navzdory výzvám, jimž svět čelí, věříme v sílu vzdělání a sebevzdělávání. Tato přesvědčení určují naši ediční politiku od prvního dne existence nakladatelství.

Albatros je dlouhodobým exkluzivním vydavatelem knížek Astrid Lindgrenové a příběhů Harryho Pottera J. K. Rowlingové pro území České republiky. V poslední době vydává své nejlepší knihy pro nejmenší také ve slovenštině. U nás si vyberete od leporel pro nejmenší přes poezii, pohádky, knížky pro začínající čtenáře, literaturu populárně-naučnou a vzdělávací až po fantasy, detektivní příběhy i komiksy. Knížky bohatě barevně ilustrované i příběhy pro zdatnější a náročnější čtenáře.

www.melvil.cz

 

Palmknihy

Palmknihy jsou online knihkupectví plné e-knih, audioknih a nově také klasických tištěných knih. Jako největší obchod s e-knihami s nejdelší tradicí v Česku jsou odborníky na digitální čtení, rádi pomáhají těm, kdo se čtečkou začínají a na e-knihy lákají všechny bez ohledu na věk nebo oblíbený žánr. V přehledném a intuitivním e-shopu můžete v okamžiku vybrat, nakoupit, stahovat a číst. Nabídka tištěných knih je pak 100% skladem a objednávky jsou odesílány do 24 hodin. Na Palmknihách najdete lákavé slevy, e-knižní předprodeje, díky kterým se do žhavých novinek můžete pustit s předstihem, knižní tipy a dokonce i řadu e-knih zdarma.

www.palmknihy.cz

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.

Ivana Pásková

Mou láskou jsou knihy, ty mě nikdy nezklamou. Čím víc jich přečtu, tím více životů a dobrodružství prožiju. (www.iwikovaknihovna.cz)