Pátek, 8.12.2023
Chrudim

Historie Chrudimi – co bylo na začátku

Chrudim v době rozkvětuChrudim je dnes mnohatisícové město se stálým obyvatelstvem. Ale víte, jak tomu bylo v minulosti? Co předcházelo dnešnímu „městu Chrudimi“? Ne? Tak se pojďme podívat do historie tohoto krásného města! A to na samý začátek!

Když se Chrudim v písemných pramenech objevila poprvé, mělo její území za sebou již několik tisíc let osídlení. Archeologické výzkumy dokládají, že na návrší zvaném Pumberky (severovýchodně od dnešního centra) lidé postavili opevněné sídliště přibližně již před šesti až sedmi tisíci lety. Četnější archeologické památky, včetně kamenných nástrojů pocházející z 6.-4. tisíciletí př. n. l., byly nalezeny např. v okolí bývalého podniku Transporta nebo na Větrníku.

Velmi hustě bylo území budoucího města osídleno v období tzv. lužické kultury (1200 – 900 let př. n. l.). Prvním národem, jenž se zde usadil a jehož jméno se nám dochovalo, byli Keltové (od pátého století př. n. l. do přelomu letopočtu). Chrudim za jejich pobytu zřejmě patřila k zázemí velkého oppida, jež se nacházelo na území osady Hradiště u Českých Lhotic, přibližně 10 km na jih od Chrudimi.

Po delší odmlce přicházejí do Chrudimi v 7.-8.století n. l. Slované a usazují se zde. Chrudimí v té době procházela známá obchodní Trstenická stezka. V 9.–10.st. vzniká na území dnešního města hustá síť sídlišť, jejichž pozůstatky byly nalezeny např. i ve Štěpánkově ulici nebo na Resselově náměstí.

První spolehlivá písemná zmínka o Chrudimi pochází z roku 1055, kdy zde podle Kosmovy kroniky umírá přemyslovský kníže Břetislav. V té době zde vzniká na místě staršího osídlení středověké hradiště, které se později mění v opevněné město s hradem o rozloze až 9ha.

Příště se zaměříme na středověkou Chrudim, její rozvoj a oficiální založení Přemyslem Otakarem II.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.