Neděle, 1.10.2023
Chrudim

Historie Chrudimi – Regionální muzeum

Regionální muzeum ChrudimSnad každé větší město má své vlastní muzeum. A někdy ne jedno. Chrudim se může také pochlubit hned dvěma. Vedle Muzea loutkářských kultur může nabídnout také Regionální muzeum, sloužící pro více účelů.

Počátky muzea sahají do 60. let 19. století, kdy byla v Chrudimi založena roku 1865 Muzejní společnost. Tato společnost již tehdy shromažďovala historické předměty. Na její činnost navázalo Průmyslové muzeum pro východní Čechy založené v roce 1892. Muzeum vzniklo nejen pro kulturní, ale i pro hospodářské potřeby města. Jeho vznik byl spojen s tehdejším evropským uměleckoprůmyslovým hnutím, které usilovalo o návrat ke kvalitním předmětům. Jeho úkolem bylo povzbudit a zdokonalit průmyslovou výrobu po technické i umělecké stránce. Součástí sbírek se tak staly různé vzorníky, šablony a předměty, které sloužily jako vzor a inspirace řemeslníkům a živnostníkům při výrobě užitých předmětů. K rozvoji muzea došlo především zásluhou města, které pravidelně přispívalo na jeho provoz a nechalo pro muzeum postavit komplex muzejních budov podle projektu pražského architekta Jana Vejrycha.
Jde o dva samostatné objekty sloužící různým účelům. Renesanční budova slouží k muzejním účelům, zatímco budova barokního stylu se dvěma velkými sály, restaurací, vinárnou a dalšími prostorami je určena pro společenské účely. Stavba byla provedena ve dvou etapách. Stavba muzea byla zahájena dne 6.9.1897, objekt pak byl otevřen dne 2.12.1898. Stavba budovy určené pro společenské účely byla zahájena 8.11.1898 a uvedena do provozu dne 19.5.1901.
V současné době se v muzeu nachází tři stálé expozice – Mozaika z dějin regionu, Umělecký plakát a Umělecké řemeslo. Kromě stálých expozic realizuje muzeum každoročně kolem deseti krátkodobých výstav, školám nabízí výukové programy k výstavám a speciální program konzervátorského oddělení. Dále muzeum pořádá přednášky a vydává periodikum Chrudimské vlastivědné listy, Chrudimský vlastivědný sborník a další odborné publikace.
Ve společenské části se každý rok pořádá kurz tance a společenského chování pro mládež pořádaný Chrudimskou besedou.

Tak neváhejte, a navštivte toto obdivuhodné místo.

 

 

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.