Jak využít afirmace ve svůj prospěch?

AfirmaceAfirmace je jinými slovy utvrzování se, ujištění, tvrzení, přisvědčení. Jakákoli myšlenka a jakékoliv vaše slovo je afirmace. Pro náš prospěch jsou nejlepší volbou pozitivní slova a myšlenky. Je důležité věnovat svým myšlenkám dostatečnou pozornost. Pozitivní afirmace jsou věty, které si, ať už vědomě nebo nevědomě říkáme nebo o nich přemýšlíme. Existuje nespočet afirmací a každý si může vymyslet své vlastní.

Příklady afirmací: Jsem vděčný(á) za to, že dnes mohu žít. Všechno dobře dopadne. Do čehokoli se pustím, to se mi daří atd. Někdo si může myslet, že afirmace nefungují, ale sama tato myšlenka je utvrzování se. Samozřejmě, že zvítězí negativní myšlenka, která je u většiny lidí díky zvyku silnější. Budu-li si tedy například říkat: zvládnu to, ale v hloubi duše tomu nevěřím, pak s utvrzováním pracuji špatným způsobem. Vyřčení afirmace je první krok, druhý krok je snažit se mít veselé a pozitivní myšlenky, protože je jednodušší se pozitivně utvrzovat, když se cítíme dobře. Každý z nás se může rozhodnout, jakým způsobem bude o věcech přemýšlet. Jedině my sami ovládáme naší mysl. Můžeme si tedy vědomě vybírat myšlenky a slova, která nám do budoucna přinesou, co chceme.

Je důležité pronášet afirmace v přítomném čase. V případě budoucího času, zůstává realizace stále kdesi v budoucnu. Efektivní je opakovat námi zvolené afirmace často a vnitřně s nimi souhlasit. V opačném případě, čím déle hovoříme o určitém problému, tím více jej ve svém životě upevňujeme. Ke každé životní oblasti existuje mnoho afirmací. Je vhodné začít u sebeúcty protože, máme-li nízkou sebeúctu, myslíme si, že si nezasloužíme ve svém životě nic dobrého a to brání tomu, aby utvrzování fungovalo. Sebeúcta je to, co si o sobě myslíme. Máme možnost myslet si o sobě cokoliv. Láska, kterou pociťujeme k sobě samým je v našem životě velmi důležitá hodnota, na které závisí náš pohled na nás samé i na ostatní. Příklady afirmací – sebeúcta: Vážím si sama sebe. Nezáleží na tom, co si o mně myslí druzí, záleží na tom, co si o sobě myslím já. Miluji tě, opravdu tě miluji atd.

Další důležitou oblastní našeho života jsou bezesporu vztahy. Chceme-li najít lásku u ostatních, nemůžeme myslet a hovořit o samotě. Abychom měli dobrý vztah s jinými bytostmi, musíme mít první dobrý vztah sami se sebou. Veselý člověk je pro ostatní vždy přitažlivější. Je tedy více než vhodné nestěžovat si, neobviňovat se, nenaříkat a nekritizovat se. Příklady afirmací – rozvoj lásky, milostné vztahy: Co ze sebe vydávám, to se ke mně vrací, dnes jsem se rozhodl(a), že budu dávat lásku atd. Nejúčinnější je vytvořit si své vlastní afirmace. Osvoboďme se tedy od negativních afirmací a dejme šanci těm pozitivním.

Více informací o tomto tématu nalezneme například v knize Já to dokážu, z které jsme čerpali informace pro tento článek. Knihu napsala Louise L. Hay, která je autorkou mnoha bestsellerů. 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.