Středa, 7.6.2023

Chrudimka.cz

Portál CHRUDIMKA.CZ přináší denně svým čtenářům čerstvé zprávy z kultury, sportu a volného času. Svým obsahem je zaměřen převážně na mladou generaci.

Kolektivní systém ASEKOL

asekolOdpovědnost za životní cyklus výrobku včetně zajištění jeho zpětného odběru je stanovena (v souladu s evropskou legislativou) všem osobám, které uvádějí na trh v ČR elektrická a elektronická zařízení. Za tímto účelem založily významné firmy z oboru kolektivní systémy zajišťující zpětný odběr, oddělený sběr a ekologické zpracování nefunkčních elektrozařízení. Všechny kolektivní systémy jsou ze zákona neziskového charakteru. Společnost ASEKOL s.r.o., v zastoupení nejvýznamnějších výrobců a dovozců kancelářské, telekomunikační, výpočetní a spotřební elektroniky, provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení.

ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s 4 214 městy a obcemi a 2 568 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. „Více než 12 500 provozovaných sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě, a patří tak k nejúspěšnějším kolektivním systémům z hlediska poměru hmotnosti sebraného elektrozařízení k novým spotřebičům uvedeným na trh,“ říká regionální manažerka společnosti pro Pardubický a Královéhradecký kraj Lenka Vorlová.

V roce 2009 vybral ASEKOL téměř 17 200 tun. V roce 2010 došlo k 8 % poklesu sběru vyřazeného elektra, což bylo zapříčiněno dozvuky hospodářské krize a celkově ASEKOL v České republice za rok 2010 vybral 16 547 tun elektroodpadu. „To činilo v přepočtu 5 kg elektroodpadu na obyvatele. Tím jsme se zařadili k lepšímu evropskému průměru. Zaostáváme za Skandinávskými zeměmi, ale např. na Francii nám schází jen jediný kilogram. Naopak jsme lepší než třeba Slováci, Španělé, Italové a další,“ představuje výsledky statistik Lenka Vorlová. Za rok 2011 ASEKOL zpětně odebral 17 657 tun elektroodpadu, což znamená tentokrát 7 % nárůst oproti roku 2010.

ASEKOL nabízí několik možností sběru vysloužilého elektrozařízení. Nejvýraznější z nich jsou červené stacionární kontejnery. Nádoby jsou určeny do exteriéru a jsou umísťovány většinou na sídlištích u již vzniklých separačních stání na ostatní druhy odpadu. V současnosti je v zemi díky intenzivní instalaci k dispozici přes 1 660 kusů těchto kontejnerů. Do červeného kontejneru patří baterie a drobná elektrozařízení (kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a elektronické hračky, mobilní telefony, apod). Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké domácí spotřebiče (ledničky, pračky, chladničky a podobně). Jak uvádí manažerka ASEKOLu Lenka Vorlová, stacionární kontejnery byly průběžně vylepšovány a nejnovější verze jsou vybaveny otočným bubnem a speciálním boxem na baterie. Následnou recyklaci elektrospotřebičů zajišťuje kolektivní systém ASEKOL, recyklaci baterií společnost ECOBAT. Více informaci naleznete na www.cervenekontejnery.cz.

Další možností, která umožní občanům zbavit se jednoduše a ekologicky vysloužilých elektrozařízení, je tzv. E-box. Jedná se o interiérovou nádobu, která slouží pro sběr převážně drobných vysloužilých elektrozařízení. Dodání E-boxu je zdarma, stejně jako odvoz a recyklace nashromážděného elektroodpadu. Nejnovější verze umožňuje občanům odevzdávat do E-boxu i baterie. Doposud bylo v ČR umístěno přes 2 453 E-boxů, z nichž bylo svezeno již téměř 70 tun elektroodpadu. Většina E-boxů se nachází na obecních úřadech.

Podobné nádoby jako E-box instaluje ASEKOL v rámci projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět i do mateřských, základních a středních škol. Na projektu se podílí také kolektivní systémy Ekolamp, ECOBAT, EKO-KOM a Elektrowin. Každá škola může za nashromážděné baterie a elektrozařízení získat hodnotné ceny. Více na www.recyklohrani.cz

ASEKOL dále realizuje projekty zaměřené na sběr a opětovné využití mobilních telefonů, počítačů a notebooků. „Funkční přístroje zkontrolujeme, repasujeme a předáváme organizacím, které pracují s handicapovanými spoluobčany, například dětem v dětských domovech. Nefunkční přístroje recyklujeme. Jedná se o projekty „Věnuj mobil“ a „Věnuj počítač“,“ vysvětluje další možnosti pro sběr starých mobilů a počítačů Lenka Vorlová.
Posláním kolektivního systému ASEKOL je zajistit jménem výrobců a dovozců zpětný odběr a ekologické zpracování vyřazených elektrických a elektronických zařízení a zároveň přísně dodržovat kvalitu ekologického nakládání s elektroodpadem.

Tématem sběru a recyklace elektrozařízení se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“, který získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.rrapk.cz.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.