Pátek, 22.9.2023
Příroda a ekologieVolný čas

Kontejnerem život tříděného odpadu teprve začíná

Tašky na tříděný odpadTřídění odpadů nekončí vhozením odpadku do kontejneru příslušné barvy. Tato místa jsou pouhým začátkem dlouhé cesty odpadů, která končí recyklací, výrobou nového produktu. Odpady z barevných kontejnerů jsou sypány do svozových vozidel a odváženy k dalšímu nakládání. V naprosté většině případů nedochází k jejich přímému zpracování, ale jsou transportovány na třídící linky.

 

Třídící či dotřiďovací linky jsou místa, která upravují odpady do podoby, kterou je možné zpracovat. Typická třídící linka je umístěna ve velké hale, do které se sváží odpady z barevných kontejnerů. Existují třídící linky pouze na papír či plasty, přesto se ale vyskytují zařízení, ve kterých je možné dotřiďovat oba druhy odpadu.

V hale je vždy označené místo, kam se jednotlivé druhy odpadu vysypávají. Z přivezené hromady se pak odpad po částech dávkuje na dopravník. Ten vynáší odpad do třídící kabiny, kde dochází k vlastnímu dotřídění. V třídící kabině pracují lidé, kteří z materiálu pohybujícím se po pásu vybírají příslušný druh. „Například ze směsi plastů jeden pracovník vybírá čiré PET lahve, druhý zelené, třetí modré a čtvrtý vybírá čiré fólie. Zbylý odpad projíždí po pásu dál, a buď je tříděn na další komodity, nebo končí jako výmět, který se odváží na skládku či do zařízení na energetické využití odpadu,” vysvětluje manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM, a.s. Martin Lochovský.

Vedle každého pracovníka linky se nachází vhozová šachta, kterou vybraný materiál bez nečistot shazuje do sběrné kóje. V okamžiku, kdy je sběrná kóje naplněná, se otevře, a hromada jednodruhového materiálu se nahrne na další dopravník, který ho dopraví k lisu. Zde je odpad slisován do balíků. Podle druhu materiálu a velikosti lisu váží balíky 100 až 400 kg. V této podobě je vytříděný a slisovaný materiál skladován a následně expedován ke konečnému zpracování.

Kvalita třídící linky se dá posuzovat z mnoha úhlů, např. podle technického vybavení, podle počtu druhů odpadů, které umí vytřídit, ale i podle toho, jak dobře dokáže vytříděné odpady prodat.

Martin Lochovský potvrzuje: „Třídící linka je jedním ze zásadních bodů, které ovlivňují systémy třídění v obcích. Právě úroveň třídící linky určuje, jaké odpady se budou v obcích třídit a sbírat, protože třídící linka může blokovat příjem odpadů, které nedokáže z technických důvodů zpracovat či z ekonomických důvodů prodat.” Z tohoto pohledu jsou šťastnější ty obce, které jsou navázány na kvalitní a obchodně zdatné třídící linky než na jednoduché třídírny, které mají problém s odbytem druhotných surovin. Jelikož odpady jsou do třídících areálů často dopravovány z velkých vzdáleností, může být takto ovlivněno i rozsáhlé území.

V Pardubickém kraji probíhá dotřídění a recyklace plastového odpadu v recyklačním závodě v Lázních Bohdaneč (Transform a.s.), nejvýznamnější třídící linky pro dotřídění papíru se nacházejí přímo v Pardubicích a ve Svitavách.

Třídíme s rozumem!
Tématem třídících linek se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství”, který získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.rrapk.cz.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.