V rukou ďábla

Když jsem vloni zjistila, že vyšel druhý díl ságy o Johannu Georgu Faustovi, byla jsem rozhodnuta, že si knihu prostě musím přečíst. První díl s názvem Kejklíř mě totiž uchvátil do takové míry, že jsem prostě potřebovala vědět, jak to všechno dopadlo. Ve chvíli, kdy mi byl nabídnut recenzní výtisk, jsem již byla rozhodnuta, že do toho půjdu. Byla jsem natěšená a zvědavá na to, zda se i tady budu setkávat s napínavými scénami plných mystiky a démonů, jako tomu bylo v prvním dílu. Román Mistr je druhou částí povídání o osudech doktora Johanna Georga Fausta z pera německého autora Olivera Pötzsche. Jméno tohoto autora jste již na stránkách Chrudimky mohli několikrát zaznamenat. V prvé řadě jsme pro vás připravili recenze knih ze série o Katově dceři, a to Katova dcera a ďábel z Bamberka a Katova dcera a hra se smrtí. A pochopitelně i prvního dílu o Faustovi s názvem Kejklíř. Všechny tři knihy mě nadchly, ale co Mistr? Přesvědčil mě o svých kvalitách? To se dozvíte v následujících odstavcích.
 
Oliver Pötzsch se pustil po prvním úspěšném vyprávění o Faustovi i do druhého dílu, který ságu uzavírá. Opět příběh ztvárnil moderním a inovovaným způsobem, jenž je strhující, napínavý, čtivý a oproti předchozímu románu snad ještě dojemnější. Kniha v sobě ukrývá vyprávění nejen o samotném doktorovi s ďábelskými schopnostmi, ale i o jeho přátelích a dalo by se říci i rodině, protože Markétka je jeho dcerou. Autor svůj fiktivní příběh vystavěl na základech osudu reálné postavy, jež žila a pohybovala se po území dnešního Německa na přelomu 15. a 16. století. Druhý díl ságy však zachycuje hlavně honbu hrdinů za ďábelským Toniem del Moravia, Faustovým mistrem. Mnohá místa Faust mohl již za svého života navštívit, některá z nich však tehdy ještě neexistovala a autor je tak dotvořil ve své fantazii. O tom, jaká místa vznikla ve fantazii Olivera Pötzsche, se dočtete v závěrečném bedekru, v němž vás provede po všech místech, jimiž kráčely kroky jeho hlavních hrdinů, dokonce v něm poukazuje na jednotlivé scény, kde se daná místa stala dějištěm.
 
Faustův osud se od prvního dílu pomalu začíná stále více zašmodrchávat, temné síly, které kolem něj opřádají pevná tenata, jeho život ovlivňují stále více. Co je na tom však úplně nejhorší, je samotný fakt, že už se nejedná jen o jeho samotného, ale pomalu začínají být poznamenány i životy jeho přátel a rodiny, tedy dcery Markétky a Faustova kolegy Karla. Vydrží jejich přátelství i tato příkoří? Odpověď je zakotvena v tomto historickém románu se sociální tematikou. I tentokrát se v příběhu setkáme s rozličnými tématy, objeví se rozpor církve s ďáblem, láska, odpor a nenávist či smrt. Těch témat je však mnohem více, avšak není mým cílem vám naspoilovat, o co přesně v ději kráčí, a proto zbytek ponechám na vaší interpretaci.
 
V textu můžeme postřehnout, že stejně jako v případě Kejklíře autor i v Mistrovi šel po stopách Johanna Georga Fausta. Než pokračování ságy začal psát, zcestoval část Evropy, kudy mohly a většinou i kráčely kroky tohoto velikána. Faktografické údaje v románu mnohdy odpovídají skutečnosti. Tentokrát už se nebudeme s hrdiny pohybovat jen po německých zemích, ale jejich kroky zamířily mimo jiné i do Francie nebo Říma. Autorovy popisy jsou čtivé a podmaňující fantazii. I přesto, že jste nikdy popisovaná místa nenavštívili, ve fantazii si je dokážete dle popisných pasáží představit. Je tak nad slunce jasné, že se autor tímto způsobem snaží zapůsobit na čtenářovu fantazii, ale i pozornost.
 
V románu se do popředí dostává hlavně funkce zábavná, avšak můžeme postřehnout i prvky funkce poznávací a vzdělávací. Čtenář se čtivou a zábavnou formou seznamuje se sociálními či politickými podmínkami na přelomu 15. a 16. století. Jedním ze stěžejních témat je tentokrát náboženská situace. V celé knize se kromě této problematiky můžeme setkat i s rozličnými vědeckými oblastmi. Největší prostor je tentokrát věnován zdravotnictví, alchymii či fyzice. V příběhu vystupuje celá řada postav, jež se v těchto oblastech etablují a které tak ovlivňují život a chování Johanna, a to buď v pozitivním, nebo negativním smyslu slova.
 
V případě Mistra se jedná o román navazující na předchozího Kejklíře. S postavami se setkáváme tam, kde jsme se s nimi v prvním dílu rozloučili, a proto si troufnu tvrdit, že u této ságy je třeba, aby čtenář četl díly postupně. Johann Georg Faust je dospělý muž, který cestuje po světě se svým fámulem Karlem, dcerou Markétkou a věrným, černým, děs nahánějícím psem. Živí se tím, co nejlépe umí, což je kejklířství, čarodějnictví a léčitelství. Kromě toho se ale také ženou za tajemným Toniem del Moravia, Johann se chce vytrhnout z tenat ďábla, ale je otázkou, zda se mu to podaří.
 
Román je, stejně jako tomu bylo v případě Kejklíře, založen na silných emocích, jako je vztek, smutek, ale i veselí a radosti. Text je vyveden ve vší vážnosti a vězte, že v druhém díle si příliš humoru neužijete. Co se týká struktury vyprávění, je postavena na chronologii a logice tak, aby se čtenář přesně vyznal v tom, co čte a neztrácel se v textu. Jednotlivé pasáže na sebe krásně navazují a doplňují se, příběh je tak ucelený a jednotný. Objevuje se jen malé množství dějových odboček a paralelních linií. Není toho však tolik, aby to ty, kteří nemají rádi květnatá díla s mnoha dějovými linkami odradilo. Děj je čtivý a čtenáře upoutá od prvního okamžiku, nebudete chtít přestat číst do té doby, dokud nezjistíte, jak vše dopadlo. Tentokrát vás rozhodně otevřený závěr, s nímž jste se mohli z logických důvodů setkat v prvním dílu, trápit nebude, tímto románem epická sága končí.
 
Mistr - recenze knihyKniha je sestavena z 29 kapitol, jež jsou opatřeny čísly. Příběh je uveden prologem a zakončuje jej epilog, doslov, poděkování autora a vše potom uzavírá bedekr s cennými tipy na výlety po stopách Fausta. Román je rozdělen do pěti dějství, jež jsou opatřena názvem podle toho, co se v nich odehraje. Můžeme se setkat s těmito názvy: Netvorův dech, Řeka králů, Netvorova sluj, Nevěstka Řím a Dantovo peklo. Ač je text opravdu rozsáhlý, příběh je vepsán do krásných 568 stran, což ve čtečce odpovídá 616 slidům, čte se tak dobře, že jej zhltnete za pár večerů. Při čtení se rozhodně nebudete nudit, protože se jedná o živé a strhující dílo, které vám to neumožní. V textu je celá řada dialogů, které mají zrychlující funkci, proti nim pak stojí popisné pasáže, jež zase trošku tok děje zpomalují.
 
Jelikož jde v tomto případě o rozsáhlý román, je jasné, že se v něm bude vyskytovat velké množství postav. Některé jsou pro vývoj děje hodně důležité, tak je autor propracoval do hloubky a do nejmenších detailů. Pak tu je ale i celá řada epizodních postav, které se objeví jen na malou chvilku, trošku zasáhnou do děje a pak zase hned zmizí. Těmto figurám naopak není věnováno tolik pozornosti, protože to ani není potřeba. Množství postav je přiměřené rozsahu díla. V jednotlivých figurách se snadno vyznáte.
 
I tentokrát se můžete těšit na spoustu zvratů, které jsou překvapivé a aktivizují vaši pozornost a fantazii. Tyto pasáže většinou při interpretaci čtenáře ženou k další četbě, aby zjistil, jak vše dopadne. Jak jsem již uvedla výše, hlavní opora děje je v chronologické kompozici s minimem paralelních a retrospektivních dějových linií. Poslední dvě jmenované jsou poměrně důležité, a to hlavně z toho důvodu, že je potřeba, aby si čtenář osvěžil, co se dělo v prvním díle. Vyprávění je po celou dobu plynulé a přímočaré.
 
Dějem vás provede vypravěč objektivizované er-formy vyvedený v minulém čase, který veškeré dění sleduje z bezprostřední blízkosti, ale občas se objevují i pasáže pozorované zpovzdálí. V textu můžeme najít také množství vnitřních monologů (myšlenky postav) a dialogů mezi jednotlivými figurami.
 
Historický román Mistr: Druhá část životního příběhu Johanna Georga Fausta vyšel v originálu (Der Lehrmeister: Die Geschichte des Johann Georg Faustus II) v roce 2019. U nás knihu vydává v roce 2021 Brána, jež je značkou vydavatelství Euromedia. Příznivci e-knih o tento čtenářský zážitek také nepřišli, protože titul vyšel i v elektronické podobě a vy jej můžete zakoupit na portálu Palmknihy.
 
V polovině loňského roku jsem náhodou narazila v katalogu Knižního klubu na druhý díl série, kterou jsem pro účely recenze pro portál Chrudimka rozečetla. Bylo tedy otázkou času, než se objeví titul i v nabídce recenzních e-knih v Chrudimce. Jakmile to nastalo, neváhala jsem a šanci recenzovat i druhý díl jsem uchopila za pačesy. Na druhý díl jsem se neskutečně těšila, protože jsem toužila po zjištění, jak to všechno dopadne. Otevřený závěr prvního dílu mě vedl ke spoustě otázek, jež bylo třeba zodpovědět. Jak jsem již psala v předchozí recenzi, jméno Oliver Pötzsch se pro mě stalo synonymem pro kvalitní čtenářský zážitek a musím říci, že tomu tak bylo i v tomto případě. Dalším důvodem, proč jsem si titul chtěla přečíst, byla epická ilustrace na obálce svazku, která opět plně odpovídá tomu, co je obsahem vyprávění. O přečtení vás může dále přesvědčit i interesantní anotace, jež příběh podmanivě vykresluje a napovídá jen to nejpodstatnější, co je o příběhu potřeba vědět.
 
Moje subjektivní hodnocení titulu Mistr: Druhá část životního příběhu Johanna Georga Fausta je pozitivní. Ač jsem se setkala s množstvím negativních ohlasů na různých čtenářských databázích, nechtěla jsem se jimi nechat ovlivnit a musím říci, že jsem ráda, že jsem se odradit nenechala. Jak jsem očekávala, autor mi předložil napínavý příběh, v němž se objevila celá řada husí kůži nahánějících scén. Opět nebyla nouze na spoustu zajímavých témat, kterými se středověk a raný novověk mohly pyšnit. Příběh mě díky své rozmanitosti, plynulosti a čtivosti uchvátil a četl se mi téměř sám. Román kontinuálně a bez zádrhelů navazuje na předchozí díl. Líbily se mi čtivé popisy, ale i to, že autor na konci knihy dal čtenáři nahlédnout do své poetiky a do toho, jak na celé sérii pracoval. Takto mohl vzniknout zajímavý materiál ve formě bedekru, s jehož pomocí může čtenář společně s hlavními postavami putovat a objevovat zajímavá místa v Evropě. Co jsem ještě nezmínila a musím to vyzdvihnout, je grafické a jazykové zpracování, které je zdařilé. Grafici při sazbě použili přiměřeně velkého patkového písma, které se dobře čte. Text prošel poměrně pečlivou korekturou, i přesto se ale objevují drobné chybky, jako jsou překlepy. Chyby jsou ale takové, že v podstatě nijak zásadně nenarušují významovou složku. Za mě to byl zajímavý čtenářský zážitek, a proto titul hodnotím zaslouženými 100 %.
 
Román mohu vřele doporučit všem milovníkům historických románů s prvky dobrodružství a napětí, ale také příznivcům Olivera Pötzsche.
 
 
Název knihy Mistr
AutorOliver Pötzsch
ŽánrHistorický román
  
Nakladatelství Brána
Rok vydání2021
Počet stran568
ISBN978-80-242-7268-9
  
Nákup knihy www.knizniklub.cz
Nákup e-knihy www.palmknihy.cz
Databáze knih www.databazeknih.cz

 

 

Brána

Nakladatelství Brána Brána (založeno 1994) ukončilo svou činnost jako samostatné nakladatelství počátkem roku 2019, kdy se stalo součástí Euromedia Group.

V rámci EMG nadále funguje jako edice Brána pod svým logem a soustřeďuje se především na vydávání historických románů, českých i překladových, humoristických knížek, populárně naučné historické literatury a v menší míře také pokračuje v tvorbě pro děti – jde především o populární knížky Jana Lebedy o oblíbeném skřítku Medovníčkovi.

Brána nadále i jako součást EMG vydává své zavedené a oblíbené autory, jako jsou Barbara Erskinová, Marcela Mlynářová, Jan Bauer, Jaromír Jindra, Olga Krumlovská, René Melichar nebo již zmíněný Jan Lebeda a nadále se bude snažit vyhledávat a uvádět na český trh nové zajímavé zahraniční i české spisovatele.

www.knizniklub.czPalmknihy

Palmknihy jsou online knihkupectví plné e-knih, audioknih a nově také klasických tištěných knih. Jako největší obchod s e-knihami s nejdelší tradicí v Česku jsou odborníky na digitální čtení, rádi pomáhají těm, kdo se čtečkou začínají a na e-knihy lákají všechny bez ohledu na věk nebo oblíbený žánr. V přehledném a intuitivním e-shopu můžete v okamžiku vybrat, nakoupit, stahovat a číst. Nabídka tištěných knih je pak 100% skladem a objednávky jsou odesílány do 24 hodin. Na Palmknihách najdete lákavé slevy, e-knižní předprodeje, díky kterým se do žhavých novinek můžete pustit s předstihem, knižní tipy a dokonce i řadu e-knih zdarma.

www.palmknihy.cz

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.

Ivana Pásková

Mou láskou jsou knihy, ty mě nikdy nezklamou. Čím víc jich přečtu, tím více životů a dobrodružství prožiju. (www.iwikovaknihovna.cz)