Nadpřirozeno vs Realita – Bloody Mary

Bloody Mery je legenda o duši, která dokáže předpovědět budoucnost tomu, kdo ji přivolá. Traduje se, že pokud za určitých podmínek budete před zrcadlem opakovat její jméno, zjeví se Vám. Podívejte se s námi na to, kde se tato legenda vzala, co o ní říká věda a nakonec ji pro Vás i otestujeme! 

Historie legendy o Bloody Mary

V historii byl rituál určen pro ženy, které si měli v potemnělém domě vzít do jedné ruky zrcadlo, do druhé svíčku, a kráčet pozpátku do schodů. Během toho sledovaly odraz v zrcadle, kde se měl na moment zjevit obličej jejich budoucího manžela. Jako každá legenda, i tato má svojí negativní stránku. Byla zde totiž možnost, že v odrazu žena spatří lebku. To mělo znamenat, že je čeká smrt dříve, než budou mít možnost se vdát.

Bloody Mary v současnosti

Dnešní rituál vyvolávání Bloody Mary patří do takzvané Katoptromancie (spojením řeckých slov katoptron=zrcadlo, a manteia=věštění), kde se jednotlivec nebo skupina lidí snaží vzíváním jejího jména před zrcadlem Bloody Mary přivolat. To, kolikrát se musí její jméno zvolat, se liší podle různých kultur (avšak zpravidla se využívají různá magická čísla, jako například třináct). Bloody Mary může nabýt podoby mrtvé osoby, čarodějnice, nebo ducha, a může být jak přátelské povahy, tak nepřátelské. Účastníci podobných rituálů potom mohou být svědky toho, jak na ně vyvolaná duše křičí, proklíná je, dusí je, snaží se ukrást jejich duši, pije jejich krev, a nebo se jim snaží vyškrábat oči. To vše se děje v odrazu zrcadla, ale projevuje se to v reálném světě. Právě bezbrannost vůči jejímu jednání vyvolává v mnoha lidech tolik strachu i po mnoha staletích od prvního písemného zaznamenání existence této legendy. Často je také poukazováno na spojitost Bloody Mary a japonské Hanako-san, jejichž legendy se v mnohém podobají.

Jak Bloody Mary vyvolat

  1. Vyberte člověka ze skupiny, který půjde Bloody Mary vyvolat jako první. Pokud mezi Vámi není žádný dobrovolník, tahejte sirky. Pokud se pokusíte vyvolávat sami, první bo se za Vás vyřešil sám.
  2. Běžte do koupelny (pro vyvolávání je potřeba zrcadlo, čím větší, tím lepší), a zhasněte světla, aby byla v místnosti absolutní tma. Ujistěte se, že jste v místnosti sami a zapalte svíčku, kterou následně položte na umyvadlo. Otočte kohoutkem vody, aby vypouštěná voda dělala tichý šumivý zvuk.
  3. Podívejte se přímo do zrcadla, a řekněte třikrát nahlas a zřetelně “Bloody Mary”. Poté čekejte, dokud se Bloody Mary neobjeví.
  4. Pokud se Bloody Mary neobjeví, otočte se třikrát na místě. Poté se opět zadívejte do zrcadla a čekejte, dokud se neobjeví. Pokud dosavadní postup nevedl k žádnému výsledku, zkuste se otočit třikrát i na druhou stranu.
  5. Ať už se vám duch zjeví nebo ne, nyní je ten správný čas pro zhasnutí svíčky, zavření kohoutku a opuštění místnosti. Pokud jste ve větší skupině, nezapomeňte se o vaše zážitky podělit s ostatními

Rada na závěr: Jakýkoliv zlý duch, který potřebuje pro své vyvolání co největší tmu, se dá zahnat rozsvíceným světlem.

Bloody Mary na vlastní kůži

 

 

Pohled vědy na Bloody Mary

Vědci poukazují na to, že delší dívání do zrcadla, obohacené o nedostatek světla, lidem může způsobit lehkou formu halucinace. Lidé potom mohou spatřit něco, co připomíná lidskou tvář, avšak velice neostrou, rotující, či mizící. Giovanni Caputo z Urbinské univerzity připisuje tento jev k přirozené vlastnosti lidského mozku vyhledávat podobu lidské tváře v jinak neidentifikovatelných obrazech.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.

Jakub Rusňák

Mám rád hudbu, filmy, ponocování a hodně moc čaje.