Národní geopark Železné hory

TrilobitV Regionálním muzeu Chrudim od 26. dubna 2013 probíhá výstava „Národní geopark Železné hory“, která bude veřejnosti přístupná do 7. července.

Pojem geopark, jenž mnohým nepřipadá zcela známý, lze na základě zhlédnutí výstavy jednoduše vysvětlit jako území schopné představit geologický vývoj Země.

Jako dokladu představení je při tom využíváno jak vlivu jeho přírodního bohatství, tak i rozvoje společnosti v oblasti kultury a hopodářství. Geopark Železné hory už znamená užší vymezení pojmu, kdy je myšlena lokalita tvořená mnoha geologickými celky, jejíž převážná část se rozkládá v Pardubickém kraji. Geopark Železné hory ale také zasahuje i částečně na Vysočinu, zabírá asi třetinu CHKO Železné hory a celou řadu dalších chráněných uzemí o menší ploše, jak se lze přesvědčit na mapě tohoto geoparku, umístěné na výstavě.

Při vstupu do výstavního sálu oslovují návštěvníky na velkých informačních plochách, které vysvětlují základní pojmy spojené s výstavou a pro lepší orientaci osvětlují i systém, dle něhož je výstava organizována. Jednotlivé části výstavy jsou rozděleny podle pěti význačnějších geologických celků a na ně navazujících dějů v oblasti geoparku. Geologické celky tak reprezentuje pět šestiúhelníků představujících plutonity, starohory, prvohory, hydrologii a druhohory. Každý geologický celek je výstižně představen včetně svého časového vymezení a zasazení do geoparku na informační ploše v českém a paralelně i anglickém jazyce. Nechybí ani další plochy se snímky lokalit a jejich GPS souřadnicemi. Tyto fotografie oblastí, případně zajímavých úkazů či artefaktů, významně doplňují kromě popisků též piktogramy, které jsou určitým návodem, jak se v dané lokalitě chovat, co je možné zde nalézt, vidět nebo jaká je do konkrétní oblasti přístupnost.

Zajímavá výstava možná v některých z nás zažehne plamének potřeby chránit geologické lokality nebo snad podnítí u sportovněji založených jedinců rozvoj turistiky. Určitě však všem zájemcům poskytne nové poznatky z oblasti geověd a možná i nový pohled na přírodu v regionu.

V souvislosti s výstavou „Národní geopark Železné hory” je vyhlášena týmová soutěž pro žáky ZŠ a studenty SŠ s názvem „Časová osa aneb Od velkého třesku po současnost”, jejíž doba trvání je vymezena obdobím 18. dubna – 28. června 2013. Tato souvislost není náhodná, neboť v rámci výstavy „Národní geopark Železné hory” má probíhat prezentace školních prací. Žáci a studenti mohou využít jak internetových, tak i literárních zdrojů. Důležité je vytvořit nejzajímavější časovou osu vývoje Země. Způsob zpracování osy je libovolný stejně jako výběr materiálu a velikost díla. Výrobky je nutno odevzdat do 1. června 2013 v pokladně regionálního muzea Chrudim nebo posílat na jeho adresu ( Regionální muzeum Chrudim, Široká 86, 537 01, Chrudim ) pod označením Soutěž „Časová osa”. Hodnotit výrobky budou návštěvníci i odborná porota. Skupina, která vytvoří nejzajímavější časovou osu, vyhraje hodnotnou cenu.

Plakát akce

Více informací na http://www.muzeumcr.cz/.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.