O řezaných květinách trochu jinak

O řezaných květinách trochu jinakIdeálním dárkem pro ženu jsou dny květiny. Jaké ale vybírat kytici s ohledem na životní prostředí?

O problémech, který stojí v pozadí květinového byznysu, se toho napsalo již mnoho. Porušování pracovního práva, vykořisťování lidí a naprostá bezohlednost vůči životnímu prostředí, to vše je s řezanými květinami spojováno. Ale i v této oblasti dochází ke zlepšení pomocí certifikačních systémů. Jaké certifikáty máme na květinách hledat a jsou vůbec „označkové“ květiny k dostání i zde?

Navzdory všeobecnému povědomí o tom, že řezané květiny u nás prodávané byly vypěstovány z Nizozemí, pochází jejich převážná z Afriky, J Ameriky a JV Asie. Evropský trh, potažmo český, je zásoben především z Afriky a J Ameriky. Čeští producenti květin se z klimatických a finančních důvodů orientují spíše na rostliny hrnkové a záhonové. Ze zemí produkce jsou květiny přepravovány na vzdálenost tisíců kilometrů do Nizozemí, kde jsou uskladněny v obřích „aukčních síních“ a skrze tzv. květinové aukce prodávány dále. Přes největší burzy se denně prodá na 20 milionů květin. O svátku sv. Valentýna a na Den Matek je to až o 15% více. DO ČR bylo např. v roce 2010 dovezeno na 1,3 mld. řezaných květin.
V zemích pěstování (či produkce) květin dochází v souvislosti s květinovým byznysem k nadměrnému ničení životního prostředí. Ať už se jedná o znečištění vod, půdy, ovzduší, potravy nadměrným používáním nejrůznějších, dokonce v našich zemích zakázaných, chemikálií aplikovaných na květiny, zábor půdy či spotřeba energií při provozu skleníků, chlazení a přepravě květin. Kapitolou samou o sobě je spotřeba vody. Paradoxně totiž často dochází k vývozu obrovského množství vody v podobě vypěstované květiny, jejíž životnost je několik dní, ze zemí, kde k vodě nemá většina obyvatel přístup.
Vedle problémů ekologických s sebou přináší květinový průmysl i problémy sociální. Pracovníci na plantážích nedostávají za svou těžkou práci dostatečně zaplaceno, nejsou vybaveni ochrannými pomůckami a často jsou k práci zneužívány i děti.
Pokud vás po přečtení výše uvedených řádů přešla chuť kupovat řezané květiny, není to nejlepší řešení. Květinový průmysl i přes veškeré nedostatky dává práci mnoha lidem v chudých zemích. Vyplatí se spíše sledovat označení květin, resp. ptát se květinářů na původ květin a preferovat „značkové“ květiny, příp. květiny z místní produkce, kterých je ale na našem trhu minimum.
Co jsou „značkové“ květiny a jak je poznáme
S osvětou koncových zákazníků a tlaku environmentálních a sociálních skupin se začaly vyvíjet různé systémy certifikace. Produkce z farem, které splňují environmentální a sociální podmínky, se tak může pyšnit certifikátem.
 
Certifikované květiny nejčastěji nalezneme pod logy následujících organizací, programů či iniciativ:

– Milieu Programma Sierteelt (MPS)
– Fair Flowers Fair Plants (FFP)
– Kenya Flower Council (KFC)
– Flower Label Programme
– Florverde®
– Fair Trade

Dobrou zprávou je, že za značkovými květinami nemusíte nikam dojíždět. Náhodnou pochůzkou po květinářstvích bylo zjištěno, že i v blízkém okolí lze sehnat certifikované květiny. Vyhozené obaly od květin totiž obsahují výše uvedené značky. Bohužel o „značkovosti“ květin často neví ani personál květinářství, který je prodává. Pokud vás tedy zajímá to, co kupujete, ptejte se svých květinářů.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.