Středa, 17.4.2024
Chrudim

Otevření Centra pro badatelskou, dokumentační a publikační činnost

Centra pro badatelskou, dokumentační a publikační činnostNa první jarní den 21. března připadá shodou okolností Světový den loutkového divadla. Muzeum loutkářských kultur při této příležitosti připravilo vedle vernisáže první ze dvou výstav k Hurvínkovým narozeninám i slavnostní otevření Centra pro badatelskou, dokumentační a publikační činnost.

Díky podpoře Ministerstva kultury vzniklo v nádherných historických prostorách domu č. p. 62 v Břetislavově ulici přímo naproti Mydlářovskému domu moderní badatelské centrum s veškerým potřebným zázemím pro vědeckou práci. Zájemcům z řad odborné veřejnosti bude vedle moderně vybavených prostor k dispozici studijní materiál z knihovny Muzea loutkářských kultur i jeho rozsáhlého archivu. Muzeum, které se mimo jiné zabývá sbíráním a zpracováváním dokumentů týkajících se vývoje českého i světového loutkářství, totiž dlouhodobě usiluje o lepší zpřístupnění svých sbírkových fondů pro potřeby vědecké práce.

Rekonstrukce objektu č. p. 62 v celkové hodnotě více než pět a půl milionu korun začala již v roce 2014, hlavní část stavebních prací provedla na základě výběrového řízení firma Bauset. V nově zrekonstruovaných prostorách v současnosti vzniká badatelna vybavená moderní výpočetní technikou, do centra bude vedle odborného pracoviště kurátorek a prostor pro digitalizaci 2D předmětů přemístěna i knihovna MLK čítající přes 18 tisíc svazků. Součástí pracoviště jsou také dva nové depozitáře určené pro materiály archivní povahy a fotografie, které tvoří největší část muzejní sbírky. Tyto místnosti budou zařízeny moderním vybavením a především napojeny na klimatizační jednotku tak, aby byly zajištěny optimální podmínky pro uložení sbírkových
předmětů.

Slavnostní otevření Centra pro badatelskou, dokumentační a vědeckou činnost při Muzeu loutkářských kultur se pro veřejnost uskuteční 21. března 2016 v 16 hodin.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.