Pátek, 22.9.2023
Recepty a vařeníVolný čas

Péče o dospělé chilli papričky

Péče o dospělé chilli papričkyNásledně vypěstované sazenice papriky se tedy budou moci vysadit na místo finálního pěstování. Místo si pochopitelně vyberete dle vlastních možností a uvážení, přesto platí některé základní společné požadavky všech chilli paprik na faktory vedoucí ke zdárnému růstu:

 

Světlo: Sladké papriky i chilli papričky jsou v drtivé většině světlomilné. Vybírejte místo s nejdelší možnou sluneční expozicí. Doba slunečního svitu se pozitivně odráží v chuti plodů a jejich bezproblémového dozrávání. U pálivých odrůd i v množství obsaženého kapsaicinu, tedy látky, která způsobuje pálení při styku se sliznicemi. Dostatek světla rostlině napomáhá k celkové vitalitě a vyšší odolnosti proti nákazám. Správná míra slunečního svitu jako jediný zdroj taktéž rostlině poskytuje dostatek energie, kterou následně vkládá do květu a svých plodů a neméně důležitého kořenového systému. Naopak v letních měsících buďte obezřetní, pokud pěstujete ve sklenících s čirým sklem. Někdy je zapotřebí intenzivní světlo tlumit vhodným stíněním a rostliny tak chránit proti popálení. To je důležité především první dny po vysazení předpěstovaných rostlin, které nejsou navyknuté na UV záření. Přímé slunce je v první dny, kdy se ještě adaptují, může nenávratně poškodit.

Péče o dospělé chilli papričkyTeplota: Ačkoli již existuje mnoho aklimatizovaných odrůd do našeho podnebí, vždy mějte na paměti, že rostlina přirozeně inklinuje k prapůvodním tropickým podmínkám. Na mrazíky je velmi náchylná a delší nízké teploty rostlinu zásadně vyčerpávají, popřípadě způsobují zpomalení potřebného růstu a ztrátu vámi předpěstovaného náskoku. Není tedy myslitelné vysazovat sazeničku předčasně do chladného počasí s krátkým slunečním svitem. Ideální teplota pro růst se nejčastěji uvádí do 35°C. V nevětraném skleníku se této teploty docílí velice rychle a v listech přestává probíhat látková výměna. Chilli paprikám vyhovuje proudění vzduchu ve vyšších partiích. Časté větrání skleníku u stropu se tedy projevuje jako žádoucí. Naopak máte-li u vás podnebí na pěstění venku, chraňte rostlinu proti proudění od země, to snáší hůře.

Vlhkost: Vysoká vzdušná vlhkost není paradoxně pro původem tropické chilli papriky vhodná. Nejčastěji se s tímto problémem budete setkávat u špatně větratelných fóliovnících, u kterých se na stěnách sráží voda. Teplo a vlhko je vyhledávané prostředí plísněmi a nevětraným prostředím se zvyšuje riziko nákazy. Špatnou zálivkou se rostlině také může více ublížit, než ji prospět. Zalévejte vždy vlažnou a odraženou vodou. Studená voda např. ze studně způsobuje rostlinkám teplotní šok. Tento problém se nejčastěji projevuje v horkých letních měsících. Velikým problémem je pak odhad vlhkosti půdy. Chilli papriky nesnášejí trvalé zamokření půdy. Mnoho pěstitelů si tento problém neuvědomuje a v dobré víře chtějí rostlině vody dopřát takové množství, až ji doslova utopí. Daleko lépe papriky snesou občasné sucho nežli stojatou vodu u kořenů. Ideálním stavem je vlhká půda v období růstu a v období dozrávání můžeme zálivku trošku omezit. Je to jeden z požadavků pro navyšování pálivosti chilli a zabránění osmotických tlaků v plodu a následného praskání.

Péče o dospělé chilli papričkyPůda: Je další, stěžejním faktorem pro pěstování chilli. Pokud by si papriky mohly vybírat, budou vždy volit zásaditou hlinitopísčitou humózní a provzdušněnou půdu. Nepodceňte přípravu půdy. Z pěstebního hlediska jsou papriky tzv. plodiny první trati tzn. že vyžadují půdu první rok po vyhnojení. Plodiny druhé trati se vysazují druhý rok po hnojení atd. Hnůj v půdě však musí být odpočinutý, nejlépe rok a více let starý, aby plodinu nespálil a potřebné látky pro rostliny paprik byli dostatečně zmineralizované. Potřebnou výživu totiž rostlina získává pouze když je ve vodě rozpuštěná v podobě minerálů . Zde narážíme na problém, kdy pro správnou výživu rostliny není v první řadě nutné přehnojovat půdu, ale především dobře rozvinout kořenový systém tak, aby plocha kořenů postačovala přijímat potřebné množství výživových látek. Odborně tento problém zlepšuje tzv. Mikorhýza, tedy pokročilá pěstební technika, která využívá symbiotického vztahu rostliny a houby. Houba na kořeni zvyšuje propustnost látek a rostlina houbě vrací energii získanou z listů. Pro první pěstitelské zkušenosti však postačí rostlinku pěstovat v kontejneru se substrátem, který se přímo prodává pro papriky nebo i rajčata a má vše co taková paprika potřebuje. Ve skleníku, pokud nezvažujete použití květináčů pro jednotlivé keříky, by však použití tolika substrátu nebylo ekonomické, takže se vyplatí půdu prokypřit pískem nebo perlitem a vyhnojit na podzim koňským nebo kravským hnojem. V zimě ji můžete občas prolít vodou, aby půda zůstala živá a hnůj se v půdě rozpracovával. Dalšími výbornými přírodními hnojivy jsou zkvašené slepičince (nikdy nezalévejte samotné rostliny, prolijte jimi půdu na podzim po sezoně) nebo tzv. vermikompost tedy žížalí trus (je považován za nejlepší hnojivo). Nemáte-li možnosti a přístup k přírodním hnojivům, můžete zvolit hnojiv minerální, která vám doporučí v každém zahradnictví. Zde však na vás čeká několik překážek. Musíte přesně vědět, jakým hnojivem co chcete na rostlině podpořit a kdy toto hnojivo použít. Vždy si řádně pročtěte, zda hnojivo podporujete růst, květ nebo plod. Doporučené dávkování u umělých hnojiv bývá nadhodnocováno a velké množství nepotřebných látek pak rostlina ukládá do plodu, který pak jíte. To mějte na paměti.

Péče o dospělé chilli papričkyOchrana: Okolo ochrany rostlin a taktéž chilli paprik se mnohdy vytváří mystická aura, která působí dojmem, že pro ochranu paprik musíte disponovat zvláštními schopnostmi pro úspěch. Ochrana papriček však není nic jiného nežli způsob péče. Vše je o přístupu k věci. Budete-li v péči zodpovědní, budete zároveň v péči úspěšní. Zodpovědný pěstitel nenechává růst čilli papričky zaplevelené, protože se v plevelu uchovává škodící hmyz. Důkladně se seznámí s potřebami té které konkrétní rostliny, aby vypěstoval vitální a tudíž odolnou rostlinu. Vytipuje vhodné místo k pěstění a zvolí maximální možnou ochranu před výkyvy počasí, od zástěn, přes skleníky až po in-door pěstování. Pravidelně rostliny kontroluje a problémům především předchází souhrnem opatření, která jsou ve vzájemné kombinaci mnohdy úspěšnější než chemie. A hlavně: dobrý pěstitel si nechá poradit, zraje s léty a zúročuje předešlé zkušenosti, snaží se sám nebýt pro rostlinu škůdcem a až poté si buduje osobitý styl pěstění. Pokud se přesto nedaří prevencí předcházet škůdcům nezoufejte. Základem vhodného zásahu proti škůdci je především správné určení škůdce a znalost jeho chování, protože od znalosti jeho životních cyklů se odvozuje zásah proti němu. Nejčastějším škůdcem jsou mšice o kterých více na tabákovým výluhem proti mšicím, dalším šikovným rešením jsou tzv. bioagens – biologická ochrana v podobě drobných parazitických vosiček. Je-li nutná chemie doporučujeme Pirimor 50, RockEffect. Na padlí BioBlatt, na slimáky Ferramol. Jako indikátor polétavého hmyzu v uzavřených prostorách je možné použít lepové desky. Bližší informace vyhledávejte na chilli-forum.cz.

Více informací o pěstování chilly papriček naleznete na www.seminka-chilli.cz.

Chilli forum

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.