Přehlídka dětských pěveckých sborů

kk_skutecV rámci festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč se každoročně koná mezinárodní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů. Koncerty proběhnou ve dvou dnech a to v pátek 26. března 2010 od 18 hodin a v sobotu 27. března 2010 od 15 hodin.

I. koncert účastníků mezinárodní přehlídky
pátek 26. března 2010 – 18 hodin, velký sál KKS

Účinkují:
Pěvecký sbor Cantando –  ZUŠ V. Nováka Skuteč, Pěvecký sbor Kvítek – ZUŠ Litomyšl, Pěvecký sbor Písnička – ZUŠ Havlíčkova Pardubice Dětský pěvecký sbor Margarétka – ZUŠ J. Kosárka Bratislava
 
CANTANDO ZUŠ V. NOVÁKA SKUTEČ
Pěvecký sbor Cantando při ZUŠ Vítězslava Nováka ve Skutči vznikl v září roku 2009. Navazuje na sborovou tradici školy a města. Cantando má celkem 29 dětí ve věku od 1. – 5. třídy ZŠ a vede jej sbormistr Zdeněk Kudrnka. Kolektiv mladých zpěváčků vytváří nové kamarádské prostředí, potřebné pro úspěšnou práci ve sboru. Sbor spolupracuje se skutečským smíšeným pěveckým sborem Rubeš s nimž připravuje společné projekty. Současně plánuje výjezdní koncerty i spolupráci s dalšími sbory.

KVÍTEK ZUŠ LITOMYŠL
Kvítek je prostředním oddělením litomyšlského dětského sboru, které navštěvují zpěváčci od 7 do 10 let.  Vedle dokonalého zvládnutí jednohlasu, se pod vedením sbormistryně Lucie Kratochvílové pokouší o dvojhlasé i trojhlasé písně, úpravy lidových písní a skladby současných autorů. Přestože litomyšlský dětský sbor existuje teprve necelé dva roky, již dokázal na mnoha koncertech i soutěžích přesvědčit, že se i za krátký čas se dá mnohému naučit. Svým zpěvem rozdává nejen v Litomyšli radost a dobrou náladu.

PÍSNIČKA ZUŠ HAVLÍČKOVA PARDUBICE
Pěvecký sbor Písnička je přípravným oddělení Pardubického dětského sboru Iuventus Cantans. Písničku navštěvují děti přibližně od třetí do páté třídy ZŠ. Výuka se zaměřuje na prohlubování techniky hlasu, sborového cítění, děti již zpívají vícehlasé skladby, učí se hudební intervaly, základní tempová a výrazová označení a veškeré základy hudební teorie včetně zpívání z listu. Pěvecký sbor Písnička vede dirigent Zdeněk Kudrnka.

MARGARÉTKA ZUŠ J. KOSÁRKA BRATISLAVA
“Detský spevácky zbor Margarétka” vznikl v roce 1996 ze žáků hudebního odboru ve věku 6 – 15 let. Repertoár sboru zahrnuje standardní sborovou literaturu (W.A. Mozart, C. Frank, J. S. Bach, G. B. Pergolesi), skladby a úpravy současných světových skladatelů populární hudby (K. Jenkins, Vangelis), ale i originály   složené přímo pro DSZ Margarétka. Sbormistrem je Mgr. art. Jozef Chabroň. Sbor získal řadu nejvyšších ocenění na celostátným a mezinárodních soutěžích, pravidelně spolupracuje na společných koncertech v Slovenském rozhlase s Hudbou Ministerstva vnitra SR.

 

II. koncert účastníků mezinárodní přehlídky
sobota 27. března 2010 – 16 hodin, velký sál KKS

Účinkují:
Pěvecký sbor Cantella – ZŠ Habrmanova Hradec Králové, Pardubický dětský sbor Iuventus Cantans – ZUŠ Pardubice, Iuventas, gaude! – ZUŠ Jablonec nad Nisou, Dětský pěvecký sbor Margarétka – ZUŠ J. Kosárka Bratislava
 
CANTELLA ZŠ HABRMANOVA HR. KRÁLOVÉ
Vznik sboru Cantella se datuje od roku 2000.  Repertoár tvoří skladby od gregoriánského chorálu přes renesanční polyfonii, baroko, romantismus, lidové písně různých národů až po pop. Vystupuje jsou atraktivní i díky využití rozmanitých hudebních nástrojů, nedílnou součástí jsou i instrumentální skladby. Za devět let existence již sbor dosáhl několika úspěchů v prestižních soutěžích a spolupracuje se známými orchestry a umělci. V současné době ve sboru zpívá 30 dětí, z toho 5 chlapců a jejich sbormistrem je Přemysl Kočí.

IUVENTUS CANTANS PARDUBICE
Výběrový sbor,  laureát mnoha sborových cen ze soutěží a festivalů, tvoří zpěváci ve věku od 11 do 18 let, z nichž většina prošla téměř všemi jednotlivými přípravnými odd. sboru. Každému je věnována individuální hlasová péče. Výsledkem je každoroční účast na řadě tuzemských i zahraničních soutěží a festivalech, stejně jako desítky provedených koncertů po celém světě. Repertoár je velmi obsáhlý –  žánrově i historicky. Obsahuje všechna slohová období, lidové písně z celého světa, spirituály, pop, i moderní tvorbu  20. století.

IUVENTUS, GAUDE! ZUŠ JABLONEC NAD NISOU
Dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! byl založen v září 2005 při Základní umělecké škole v Jablonci nad Nisou. Pětašedesáti dětem ve věku 10 až 17 let svou taktovkou vládne sbormistr Tomáš Pospíšil. Sbor se může pochlubit celou řadou cenných vítězství z mezinárodních přehlídek a festivalů. Zajímavou spolupráci sbor navázal s hudebníkem Jiřím Stivínem. V září 2009 byl Iuventus, gaude! vybrán, aby zpíval u příležitosti návštěvy papeže v kostele Panny Marie vítězné (U Pražského jezulátka). 

MARGARÉTKA ZUŠ J. KOSÁRKA BRATISLAVA
“Detský spevácky zbor Margarétka” vznikl v roce 1996 ze žáků hudebního odboru ve věku 6 – 15 let. Repertoár sboru zahrnuje standardní sborovou literaturu (W.A. Mozart, C. Frank, J. S. Bach, G. B. Pergolesi), skladby a úpravy současných světových skladatelů populární hudby (K. Jenkins, Vangelis), ale i originály   složené přímo pro DSZ Margarétka. Sbormistrem je Mgr. art. Jozef Chabroň. Sbor získal řadu nejvyšších ocenění na celostátným a mezinárodních soutěžích, pravidelně spolupracuje na společných koncertech v Slovenském rozhlase s Hudbou Ministerstva vnitra SR.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.