Pečujete o své blízké?

Pečujete o své blízké?CYKLUS PEČUJ DOMA v PARDUBICÍCH od 30. října do 27. listopadu 2013

Diakonie ČCE pořádá cyklus odpoledních kurzů Pečuj doma určený laickým pečujícím z rodin, kteří se starají o své blízké, zejména o seniory. Sestává se ze dvou seminářů, podpůrného setkání s psycholožkou a ze dvou kurzů s praktickým nácvikem ošetřovatelských technik. Cyklus je financován z ESF, pro účastníky je zdarma.

Koná se ve vzdělávacím sále ČCE na Sladkovského ulici č. 638 v Pardubicích, vždy ve středu, 30. října, 6., 13., 20., a 27. listopadu 2013. Přihlášky a více informací na tel. 603 167 541, e-mailu pecujdoma@diakonie.cz a www.pecujdoma.cz.

 

 

30. 10. OŠETŘOVATELSKÉ A REHABILITAČNÍ MINIMUM (od 14 do 19 hodin)

• Vybavení domácnosti, kompenzační pomůcky a jejich použití

• Vybavení lékárničky pečujícího

• Zabezpečení životních potřeb opečovávaného

• Prevence a kontrolní činnosti

• Základy rehabilitace a aktivizace

• Kontakty, možnosti pomoci

Vede Bc. Eva Paprstkářová

 

6. 11. SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ MINIMUM (od 14 do 19 hodin)

• Povinnosti, práva, nároky

• Typy příspěvků, průkazy výhod, dávky sociální podpory

• Příspěvek na péči – zvláštní zaměření

• Jak svá práva vymáhat úřední a soudní cestou

• Možnosti informací a pomoci

Vede Mgr. Radka Pešlová


13. 11. PSYCHOLOGICKÉ MIMINUM (od 14 do 19 hodin)

• Psychologie vztahu pečujícího a opečovávaného, možná úskalí, modelové situace

• Jak se vyrovnat obtížemi, které přináší pečování

• Komunikace, seznámení s různými druhy terapií

• Zajištění vlastních potřeb, předcházení syndromu vyhoření

• Kde hledat pomoc a podporu

Vede Mgr. Kateřina Vencálková


20. 11. ZÁKLADNÍ NÁCVIKOVÝ KURZ (od 14 do 19 hodin)

• Podávání jídla – krmení ležícího nemocného

• Polohování a zvedání, ponáška

• Hygiena na lůžku

• Vyprazdňování

• Péče o inkontinentního nemocného, plenkové kalhotky, mytí

• Zvládání urgentních situací, zajištění před příjezdem záchranné služby

Vede Mgr. Helena Dohnálková

 

27. 11. NÁSTAVBOVÝ NÁCVIKOVÝ KURZ (od 14 do 19 hodin)

• Aplikace inzulínu, Clexanu

• Nácvik ovládání přístrojů – glukometru, tonometru

• Péče o pokožku – opruzeniny a proleženiny, prevence, péče o stomie a bércové vředy

• Cvičení a masáže, správné bandážování

• Zvládání urgentních situací, nácvik masáže srdce a zastavení krvácení

Vede Mgr. Helena Dohnálková

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.