Pohroma pro životní prostředí – recenze knihy DŮL

Pohroma pro životní prostředí - recenze knihy DŮLPůsobivý příběh zasahující do mnoha citlivých témat jak z globálního úhlu pohledu, tak třeba i z osobního a rodinného pohledu. Setkáte se s ochranou životního prostředí, s touhou po úspěchu, která však zasáhne do rodinných vztahů a pochopitelně s touhou vyřešit veškeré problémy, pokud je to možné bez nutnosti zásahu policie. Toto všechno bych mohla říci o této knize, která se do mých rukou dostala náhodou.

Po přečtení prvních pár stránek můžete být na rozpacích, ale věřte tomu, že když opravdu vytrváte a prokoušete se hektickým začátkem, užijete si neskutečně napínavý příběh. Mnohdy je vcelku surový, ale jako mávnutím kouzelného proutku se přenesete jinam a budete prožívat naprostou idylu. V knize je možno postřehnout hned několik zajímavých postupů z různých oborů, ať už jde o žurnalistiku, geologii, nebo třeba i chemii.

Začtěte se do strhujícího příběhu. Usedněte, otevřete první stránku a užívejte si děj písmenko po písmenku. Autor vám naservíruje až téměř neskutečným způsobem hned dva životní příběhy v jednom románu.

Kniha, kterou bych vám chtěla prostřednictvím této recenze představit, vyšla v originále (Kaivos) v roce 2015. U nás se překladu dočkává v roce 2016 a knihu vydalo nakladatelství Kniha Zlín. Milovníci elektronických knih však také nepřijdou zkrátka, e-knihu nabízí portál Palmknihy.cz. Pokud se vám recenze zalíbí a budete si chtít tento poutavý román plný napětí přečíst, můžete si jej pořídit zde.

Román mě zaujal hned na první pohled. Na jeho obálce si můžete povšimnout červených skvrn na bílém pozadí. Tento výjev ve vás může vyvolat hned několik dojmů. Můžete v něm vidět stopy krve na bílém sněhu, nebo stopy chemického znečištění přírody zaznamenané na bílé mapě červenou barvou, nebo třeba dokonce obojí najednou. Pří prvním kontaktu s knihou mi tedy přeběhl doslova a mráz po zádech. Zajímavé mi přišlo i grafické zpracování informací na obálce. Název knihy je napsán velkými tučnými bílými písmeny, jméno autora menšími černými písmeny, stejně tak i informace o vydavateli. Vyobrazení, název knihy i její samotný obsah se sebou nádherně korespondují. V celém románu se řeší na neuvěřitelných 277 stranách řeší případ niklového dolu v Suomalahti, kvůli němuž umírají lidé a jenž znečišťuje svou činností životní prostředí. Jak to vše dopadne? A co vše je potřeba učinit, aby se této nekalé činnosti zabránilo? O tom si přečtěte právě v této knize.

Tento román je zařazován k thrillerům, a to zcela právem. Tolik napětí nakumulovaného na pár stránkách jsem snad ještě neviděla. Styl psaní i námět ve mně hodně vyvolávaly vzpomínky na přečtené dílo od Prestona & Childa. Mezi autory a jejich stylem však shledávám velký rozdíl. Díla Prestona & Childa jsou vcelku jednoduchá, avšak obsáhlá. Antti Tuomainen však při své tvorbě dokázal prolnout dva životní příběhy. Zpočátku to na čtenáře může působit hektickým dojmem, protože neví, kdo zrovna děj vypráví. Obě linie jsou však od sebe velice snadno rozeznatelné. Hlavní postava svůj příběh vypráví v subjektivní ich-formě, tím pádem se do ní čtenář velice snadno vžije. Příběh vedlejší postavy, která však do vyprávění též hodně zasahuje, je vyprávěn z pohledu objektivní er-formy. Obě vyprávěcí linie se pak na konci protnou. Celý příběh funguje skvělým způsobem, jak po jazykové stránce, tak i po té psychologické. Autor dokázal využít psychologizace vyprávěného příběhu, vždy, když gradovalo napětí, začaly se objevovat vcelku krátké věty, které zrychlovaly plynulost textu. Často se v těchto pasážích objevovala přímá řeč, avšak psychologizujícím dojmem působil i popis prostředí. Při čtení mi mnohdy běhal mráz po zádech.

Jak jsem již zdůraznila v předchozím odstavci, román je kompozičně vcelku složitý. Dvě linie, v každé použitá vlastní chronologická struktura, obě linie se vzájemně prolínají v paralelách a když se spojí úplně, objeví se velké množství retrospektivních prvků. Obě postavy vzpomínají na to, co bylo, i když to mnohdy není nic pozitivního, co by mělo vyvolávat dobré pocity. V retrospektivním vyprávění je kladen velký důraz na to, že člověk může udělat v životě množství chyb a že je jen na něm, jak se s nimi vyrovná a jak je vyřeší. Nesmíme však tvrdit to, že tyto kompozice fungují každá odděleně. Musíme totiž vnímat to, že i ve chvíli, kdy jednotlivé linie jsou od sebe separované, prolíná se zde chronologie s retrospektivními postupy. Věřte však tomu, že příběh není až tak složitý, jak se zdá. Navíc je tak čtivý, že si této složitosti pomalu ani nepovšimnete. Příběh vám bude utíkat před očima a vy si jej můžete sami pro sebe představovat.

Moje subjektivní hodnocení je velice pozitivní. Abych pravdu řekla, dokonce vysoce předčila i moje očekávání. Jak jsem se zmínila v úvodu, ke knize jsem se dostala náhodnou shodou okolností. Kamarádka se přede mnou zmínila, že je pro ni kniha nestravitelná a neuměla zodpovědět otázku proč. To se pro mě stalo velkou výzvou a já jsem teď neskutečně ráda, že jsem se do příběhu pustila. Mám na tento thriller diametrálně odlišný názor. Pro mě je to skvěle napsané dílo, které je plné života, nenávisti, pomstychtivosti, ale i lásky, ochoty odvést svou práci za každou cenu, obětavosti a spousty dalších lidských vlastností. Čtení jsem si naprosto užila a s oběma hrdiny jsem prožívala jejich radostné, ale i strastné chvilky. Hlavní hrdina si mě získal a byl sympatický, vedlejší hrdina mi tolik sympatický nebyl, ale v příběhu zaujal své místo velice dobře a vše fungovalo jako dobře namazaný stroj. Osobně mohu říci jen to, že není dobré se nechat odradit prvními stránkami, které pokaždé působí trošku hektickým dojmem. Dejte tomuto příběhu šanci a uvidíte, že si jej třeba užijete stejně, jako tomu bylo u mě.

Za skvěle odvedenou práci musím autora pochválit a smeknout před ním pomyslný klobouk. Dílo ode mě získává skvělých zasloužených 100 % a vřelá doporučení. Knihu bych vřele doporučila všem milovníkům napínavé četby, ale také těm, kteří milují severské detektivní romány. Věřte tomu, že jistě nebudete zklamáni.

Pohroma pro životní prostředí - recenze knihy DŮL

 

Název knihy:                     DŮL
Pohroma pro životní prostředí - recenze knihy DŮLAutor:                                  Antti Tuomainen
Překladatel:                       Vladimír Piskoř

Žánr:                                   Thrillery, romány
Rok vydání:                       2016 
Počet stran:                       277
Nakladatelství:                  Kniha Zlín

EAN:                                   9788074734854
ISBN:                                  978-80-7473-485-4

E-shop:                               kniha – http://www.KnihaZlin.cz
                                             
                                             e-kniha – http://www.PalmKnihy.cz

Databáze knih:                 www.databazeknih.cz

 

{source}[[div data-configid=”0/40219166″ style=”width: 600px; height: 456px;” class=”issuuembed”]][[/div]][[script type=”text/javascript” src=”//e.issuu.com/embed.js” async=”true”]][[/script]]{/source}

 


KNIHA ZLÍNNakladatelství KNIHA ZLÍN
existuje od roku 2004 a v současné době vydává přibližně třicet pět titulů ročně. Pro české čtenáře pečlivě sestavujeme ediční plán, který mapuje aktuální dění na literární scéně, především světové. Cítíme se být nejen Čechy, ale také Evropany, a proto náš zájem soustřeďujeme ke knihám vycházejících z hodnot západní civilizace, jejích estetických kořenů i její pohnuté historie a které je současně podrobují kritické reflexi. Oslovují nás knihy, které zachycují rozmanité aspekty lidské existence, nahlížejí z různých perspektiv na mezilidské vztahy, zkoumají vztah člověka a společnosti a přinášejí individuální výpověď o dnešním světě. Nevydáváme jen současné romány a kratší prozaické žánry světové a české provenience, ale také knihy z oblasti literatury faktu a poezii. V současné době zaujímají v našem edičním plánu stále výraznější místo knihy o umění, především o umění současném, a roli umění v životě člověka i společnosti.

Považujeme za důležité, aby obsah knihy i myšlenky v ní vyjádřené byly v souladu s jazykovým i grafickým ztvárněním knihy. Již na počátku samotného výběru knih klademe důraz na originalitu a vytříbenost autorského stylu, a proto je pro nás klíčové, aby čtenářský zážitek zprostředkovávali špičkoví čeští překladatelé a naše knihy procházely rukama zkušených a odborně kompetentních redaktorů. Jedinečnost každé knihy a pečlivou jazykovou i redakční přípravu zdůrazňujeme originálním grafickým designem obálek. Za dobu své činnosti jsme se zařadili mezi výrazné hráče na českém knižním trhu a naše knihy si našly cestu nejen k předním recenzentům, ale také ke generačně rozmanitému okruhu čtenářů.

  


PalmKnihy
PalmKnihy
– Největší a nejstarší obchod s elektronickými knihami v České republice. Jednoduše, pohodlně a rychle přímo ve všech dostupných formátech. Více než 11.000 e-knih na jednom místě.

Autorčin blog

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.

Ivana Pásková

Mou láskou jsou knihy, ty mě nikdy nezklamou. Čím víc jich přečtu, tím více životů a dobrodružství prožiju. (www.iwikovaknihovna.cz)