Neděle, 3.12.2023
Chrudim

Předškolní klub Amálka od září přijímá nové školkáčky

Předškolní klub Amálka od září přijímá nové školkáčkySabinka začala navštěvovat chrudimský předškolní klub Amálka před dvěma lety. Jejírodiče se v té době potýkali snedostatkem peněz způsobeným ztrátou zaměstnání a na Sabinku a její sourozence už jim nezbýval čas. Díky péči pedagogů vpředškolním klubu se Sabince zlepšila řeč, naučila se určovat barvy a počítat. Za dva roky docházky do klubu dohnala Sabinka mezery av září 2016 nastoupila do první třídy základní školy. Spolupráce s klubem pomohla jí i rodičům, kteří se postupně naučili, jak svým dětem naslouchat a porozumět jim.

Předškolní vzdělávání je jedním z hlavních předpokladů úspěšného zvládnutí prvních let školní docházky. To se týká zejména dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, nevyhovujícím bydlením, nezaměstnaností, nízkými příjmy a zadlužeností.

Právě na péči o tyto děti se již čtvrtým rokem zaměřuje Předškolní klub Amálka, který je v tomto roce podporován MŠMT v rámci dotačního Programu na podporu integrace romské komunity 2016. Hlavním cílem projektu předškolního klubu je podpora rovných příležitostí ve vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. Zároveň se snaží zvýšit zájem rodičů o vzdělávání svých dětí. Podporuje myšlenku inkluzivního vzdělávání, tak aby všechny děti měly šanci zažít úspěch v běžných školách.

Předškolní klub Amálka je určen dětem ve věku 3 až 7 let (do nástupu do školy) a jejich rodičům, kteří žijí v sociálně znevýhodněném prostředí v Chrudimi a blízkém okolí. Tyto děti z mnoha důvodů nemohou navštěvovat běžnou mateřskou školu, vypadávají ze systému předškolního vzdělávání a jsou následně ohroženy školním neúspěchem. Klub je otevřen úterý – pátek od 8.00 do 12.00 hod.

Dětem v klubu je poskytováno systematické, strukturované předškolní vzdělávání. V rámci pravidelného programu jsou děti zapojeny do různorodých aktivit, pomocí nichž získávají a procvičují základní dovednosti a návyky. Didaktické pomůcky si mohou zapůjčit i domů. Klub od září 2016 přijímá nové děti, kontaktovat ho můžete na adrese níže.

Předškolní klub Amálka
Městský park 274, Chrudim
tel: 776 491 327
e-mail: ales@amalthea.cz

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.