Neděle, 3.12.2023
Chrudim

Procházka Chrudimí – město v kronikách

Zapisování dějin do kronik patří k základním pamětihodnostem lidstvaUž odnepaměti se člověk snažil zachytit historické události a důležité momenty pro „příští generace“. Tak jako si dnes pořizujeme rodinné či osobní fotografie, mladé slečny si například píší své osobní deníky nebo malují do památníku, města si psala své městské kroniky.

I v Chrudimi tomu samozřejmě nebylo jinak. Město si vedlo zápisy všech důležitých historických událostí, dodnes se dochovalo několik desítek svazků kronik různého původu a úrovně.

V Chrudimi byly pamětní zápisy vedeny v různé formě, nejpozději od roku 1628. Za asi nejstarší dochovanou kroniku města můžeme považovat tzv. Pamětní knihu rudou. Knihu prý zakoupil správce chrudimské obce (tzv. primas) Samuel Lagarin v Praze a založil ji 20. května 1628. Byla vedena nesouvisle asi dalších 120 let. Obsahuje však především zápisy úřední.

V letech 1836 až 1920 bylo v našich zemích vedení kronik obcím nařízeno. Chrudim však této povinnosti nedostála.

Dále se chrudimští pokusili (ne však příliš úspěšně) o zavedení kroniky v 50. letech 19. století. Do „věčně rozepsaného svazku“ občas doplnili několik informací.

V letech 1905 – 1979 bohužel nemáme vůbec žádné zápisy v kronikách. Nyní je schvalování zápisů do kroniky města svěřeno letopisecké komisi.

Kroniky mívali především knižní podobuRůzné pamětní knihy vedly i některé chrudimské úřady, školy, veřejné spolky a také rodiny. Nejlépe je asi zdokumentována druhá polovina 19. století a první polovina 20. století.

Asi nejkvalitněji a specificky sepsaná je Cereghettiho kronika z roku 1771, která se jako první komplexně zabývá dějinami Chrudimi a je také bohatě ilustrována.

Aktuální kroniku města Chrudim naleznete na  

www.mestochrudim.cz.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.