Program Erasmus funguje již čtvrtstoletí

Program Erasmus funguje již čtvrtstoletíNejúspěšnější studentský výměnný program Evropské unie Erasmus slaví v těchto dnech své 25. výročí. Od zahájení v roce 1987 jej ke studijní nebo pracovní stáži využily téměř tři milióny studentů. Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež při této příležitosti zdůraznila, že mobilita poskytovaná Erasmem je jádrem strategie Komise pro boj s nezaměstnaností mládeže.

Poptávka převyšuje možnosti”Erasmus je jedním z velkých úspěchů Evropské unie – je jejím nejznámějším a nejoblíbenějším programem. Výměnné pobyty v rámci tohoto programu dávají studentům možnost, aby si zlepšili znalost cizích jazyků a rozvíjeli dovednosti, jako je přizpůsobivost, které zlepší jejich vyhlídky na zaměstnání. Poptávka po stážích v mnoha zemích výrazně přesahuje dostupné zdroje. To je jedním z důvodů, proč chceme možnosti studijních a vzdělávacích příležitostí v zahraničí rozšířit v rámci nově navrženého programu pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež – Erasmus pro všechny,” uvedla komisařka Vassiliou.

Místo sedmi programů jen jedenErasmus pro všechny by podle ní sjednotil současné programy EU a mezinárodní programy v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, a nahradil tak sedm stávajících programů jediným. Rozhodnout o tom mají představitelé sedmadvacítky na právě probíhající konferenci.Výsledky výměnného studentského programu za období jeho pětadvacetileté existence ocenil i předseda Evropské komise José Manuel Barroso.

Pomáhá najít uplatnění v cizině”Účinek programu Erasmus byl obrovský, a to nejen pro jednotlivé studenty, ale i pro celé evropské hospodářství. Podporou kvalitní výuky a moderního systému vysokoškolského vzdělávání s úzkými vztahy mezi akademickou půdou a zaměstnavateli Erasmus pomáhá vyrovnat nesoulad mezi nabídkou dovedností a poptávkou po nich. Mladým lidem dává rovněž možnost pracovat v jiných zemích, kde lze najít odpovídající uplatnění, a podněcuje je k tomu, aby nezůstávali v místech, kde není poptávka po dané kvalifikaci,” uvedl Barroso.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.