Pondělí, 5.6.2023

Chrudimka.cz

Portál CHRUDIMKA.CZ přináší denně svým čtenářům čerstvé zprávy z kultury, sportu a volného času. Svým obsahem je zaměřen převážně na mladou generaci.

Rozhovor s Adamem Blehou o projektu “Liberalizace železnic”

Rozhovor s Adamem Blehou o projektu Adam Bleha je studentem 3. ročníku Obchodní akademie v Chrudimi a letos úspěšně reprezentoval svou školu v okresním kole Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, kde žáci a studenti mají možnost rozvíjet své tvůrčí schopnosti. Adam nazval svůj projekt “Liberalizace železnic” a jeho smysl je ukryt v našem rozhovoru.

Mohl byste nám nejprve vysvětlit, co si lidé mají vůbec pod samotným pojmem liberalizace železnic představit?

Liberalizace železnic znamená otevírání trhu soukromým dopravcům.

Čeho konkrétně se týká váš projekt “Liberalizace železnic” a jaký byl důvod zvolit si zrovna takové téma?

Projekt se zabýval situací na kolejích zejména na hlavním tahu z Prahy na Ostravu tento koridor je dnes přetížený, proto náklady kolikrát musejí jezdit odklonem. O železnici se zajímám od 8. třídy základní školy. Tohle byla příležitost vše rozvinout, poukázat na možný problém a informovat o něm veřejnost.

Co vás přimělo se svým projektem vystoupit na Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež vRozhovor s Adamem Blehou o projektu Pardubickém kraji?

Díky tomu taky tento projekt, o kterém se bavíme, vznikl. Byla to pro mne příležitost, jak ukázat ostatním žákům, učitelům a v neposlední řadě sobě, že dokážu něco smysluplného, co by jednou mohlo sloužit veřejnosti.

Jaké výhody by projekt “Liberalizace železnic” přinesl pro praxi?

Projekt měl za úkol hlavně informovat veřejnost a byť je v současné době mimo soutěž, je pořád ve vývinu. V současné době uvažuji, kam dál projekt nasměruji. Ozval se mi po krajském kole kluk, který je ochotný se mnou úzce spolupracovat. Nevylučuji v budoucnu spolupráci se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC).

Jak by eventuelně probíhala realizace projektu? Myslíte, že by narazila na nějaké překážky a jak by je bylo možné případně odstranit?

Další realizace projektu bude probíhat, za předpokladu vytvoření webových stránek, kde budou aktualizovány informace ohledně Liberalizace a více zatím neprozradím. Překážka je sama o sobě ta, že jsem nedostal možnost postoupit do republikového finále. Když mi ani SŽDC nepovolí aplikovat nápad, bude stránka jen na facebooku.

Rozhovor s Adamem Blehou o projektu Jakým způsobem rozvíjíte svůj projekt?

Jak jsem již odpovídal výše, ozval se mi někdo, kdo je ochotný se mnou spolupracovat. Nápad mám a myslím, že on je ten, koho jsem hledal. Má kontakty a sdílí se mnou můj zájem. Uvidíme, kdo všechno se zapojí.

Ve dnech 19. a 20. března 2015 jste svůj výzkum prezentoval v krajském kole soutěže ve výstavním centru Ideon v Pardubicích, kam jste postoupil. Jaký měl projekt úspěch?

Ano, prezentoval jsem ho, bohužel jsem nepostoupil, ale i tak je to pro mne obrovská zkušenost a obrovský úspěch. Užil jsem si soutěž a nyní úspěch přeji jiné studentce, která vystoupila s projektem “Senescence” (stárnutí rostlin). Úspěch projekt měl, s pár lidmi jsem tam vedl krásné diskuze. Kdyby se mi opět naskytla příležitost, neváhal bych a účastnil bych se znovu.

Projevil už někdo kromě zmíněného chlapce zájem o váš projekt? Nebo máte třeba vy sám v úmyslu zapojit se do jeho uskutečnění?

Průzkumy určitě zase otevřu nebo uděláme nové, třeba dojde i na srovnávací test všech dopravců, ale to se ještě uvidí. Co se týče zájmu kromě kamaráda, se kterým se chystám spolupracovat, zatím nikdo, ale zkusil jsem napsat SŽDC.

Co byste poradil ostatním studentům, kteří chtějí na podobných projektech pracovat?Rozhovor s Adamem Blehou o projektu

Určitě nebát se, jít do toho, je to spoustu nových zkušeností. Důležité je zvolit si téma a můžete jít. Je potřeba být aktivní, pak projekt povede. Rozhodující je také doba věnovaná práci.

V případě, že byste chtěl vytvořit další projekt, které problematiky by se týkal?

Problematik ohledně liberalizace je celá řada, určitě zajímavý projekt by byl o tzv. Medlešické spojce – porovnat různé varianty, kudy by měla vést. Dále mne napadá navrhnout řešení, jak předejít přetížení koridoru Praha – Česká Třebová a další. Nápadů je celá řada. Mám svůj projekt, který neopustím, a doufám, že záměry se podaří.

A máte v plánu věnovat se vytváření dalších projektů?

Zatím ne. Železnice se bude dále vyvíjet a liberalizovat, což znamená, že i projekt půjde dopředu.

Děkujeme Adamovi za rozhovor a přejeme mu mnoho úspěchu v rozvoji projektu. Pokud byste chtěli jeho cestu dále sledovat, můžete tak učinit na facebookových stánkách projektu pod heslem “Liberalizace železnic”

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.