Pondělí, 2.10.2023
Ostatní volný časVolný čas

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Sluny s.r.o.

SlunySpolečnost SLUNY, s.r.o. zaměstnává osoby zdravotně znevýhodněné a zabývá se výrobou keramiky, výrobou spisových desek, balením a kompletací.

Firma se dlouhodobě snaží vést ekologickou výrobu a provoz (třídění odpadu, výroba bez chemikálií) Firma má nastaven enviromentální management, který je zaměřen na zlepšování všech činností podniku a který ovlivňuje kvalitu životního prostředí i kvalitu pracovních podmínek a bezpečnost zaměstnanců. Pořízení elektromobilu je vysokým přínosem pro životní úroveň obyvatel měst. Díky využívání elektromobilů se snižují škodlivé emise zejména ve velkých městech a toto má přínos na snížený výskyt alergií a dalších nemocí. Dalším přínosem je i snížení hladiny hluku ve velkých městech. Elektromobily jsou při nižších rychlostech téměř bezhlučné. Znečištění z konvenčních automobilů se spalovacím motory vede ke skleníkovému efektu a ten přispívá ke globálnímu oteplování. Naopak, elektromobil využívající baterie neprodukuje žádné emise, pomineme-li emise, které vznikají při výrobě el. energie.

Elektromobil firma využívá především k dopravě mezi sídlem a pobočkou firmy a ke služebním cestám.

Neméně důležitý je i přínos pro místní přírodu a okolí. Město Chrast leží ve Východních Čechách, kde krajina slouží i k rekreačním účelům a využití elektromobilu přispívá k celkové harmonií s přírodou.

 

EU logo

registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_028/007117
Projekt: Pořízení elektromobilu
Žadatel: Sluny s.r.o.
Program nízkouhlíkové technologie
Termín realizace: 28. 6. – 30. 8. 2017
Dotace: 144.000 Kč, způsobilé výdaje 240.000 Kč

Projekt byl spolufinancován OP PIK a elektromobil pořízen v rámci účinného nakládání s energiemi a projektu podpory zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.