Stanovisko HC Chrudim o.s.

HC ChrudimV posledních týdnech a dnech se značně medializuje dění kolem chrudimského hokeje, ať už se jedná o formu různých anket nebo publikování stanovisek manažerů HC Chrudim s.r.o. Problémy, do kterých se v průběhu loňské hokejové sezóny dostávalo A mužstvo hrající pod hlavičkou HC Chrudim s.r.o. po stránce sportovní a zejména ekonomické, vyústily v rozhodnutí managementu ukončit své působení v chrudimském hokeji. Způsob jednání manažerů a medializovaná zdůvodnění stavu prezentovaná zejména v tiskové zprávě ze dne 30.4. 2010 a dalších článcích na webových stránkách HC Chrudim s.r.o. nebo i v jiných médiích, která celou kauzu provází, nepovažujeme za korektní. Do probíhající mediální kampaně je vedením HC Chrudim s.r.o. jednostranně vtaženo i naše Občanské sdružení HC Chrudim. Vzhledem k tomu, že zveřejňované neobjektivní a účelově zkreslované informace mohou poškodit náš klub nejen v očích veřejnosti ale i ve vztazích s dalšími subjekty, zejména městem Chrudim, podáváme toto stanovisko:

1) Zásadně nesouhlasíme s tím, že jako hlavní důvod stavu v HC Chrudim s.r.o. a ukončení jeho působení v Chrudimi je prezentován neúspěch jednání o spojení obou chrudimských hokejových subjektů v akciovou společnost. Není pravdou, že vše skončilo na neochotě představitelů občanského sdružení. Byl to management HC Chrudim s.r.o., který se po svém vstupu do chrudimského hokeje zcela distancoval od všech mužstev s výjimkou mužstva mužů a se vším, co dostal na začátku k dispozici, naložil v rozporu s dohodami. K takto vyhrocenému rozdělení na dva subjekty vůbec nemuselo dojít. Jednání o znovu sloučení začala v květnu 2008. Od té doby management s.r.o. nikdy nenaplnil to, co při jednáních deklaroval. Dosud nebyl zpracován slibovaný návrh koncepce práce s mládeží. S ročním zpožděním byl předložen jeden návrh možné organizační struktury a.s. Z něho vyplynula jen snaha o získání kompetencí k hráčským právům a trenérským postům a neochota případně dofinancovat mládežnický rozpočet. K jednáním o tomto návrhu nedošlo. Na neochotě garantovat dofinancování soutěže skončilo i jednání o postoupení do ligy dorostu z Pardubic do Chrudimi v květnu 2009.
Management s.r.o. nikdy nepředložil žádnou nabídku kvalitního vzdělávání současných trenérů. Trenéři působící v občanském sdružení se starají o téměř 120 dětí ve věku do 19 let. Všichni mají příslušné trenérské licence. Čtyři mají licenci B, která je druhá nejvyšší možná. Se zajištěním dostatečné kvalifikace nemáme žádný problém. Tento argument je ze strany s.r.o. zcela nekorektní.

2) Zcela se distancujeme od názorů manažerů HC Chrudim s.r.o. na spolupráci s Městem. Před sezónou jsme v srpnu 2009 i my, stejně jako další sportovní kluby v Chrudimi včetně A mužstva, žádali o mimořádnou podporu např. formou prominutí nájmu. Ačkoliv se nám nemusí líbit zamítnutí těchto žádostí, považujeme za pozitivní, že se představitelé Města vyvarovali rozhodnutí zvýhodnit jen někoho poskytnutím mimořádného příspěvku, čímž by se vytvořil precedens pro budoucno. Vzhledem k podmínkám, které má A mužstvo na ZS, považujeme navíc i současnou výši nájemného spíše za symbolickou.
Nejsme si vědomi, že by management HC Chrudim s.r.o. kontaktoval představitele Města, aby dojednal podporu hokejistům s orlicí na prsou. Pokud byla opravdu předložena řada seriózních nabídek ze strany s.r.o., tak se zcela distancujeme od tvrzení, že postoj Města byl negativní a poškodil klub při vyjednáváních o sloučení obou chrudimských hokejových subjektů. Toto nikdy nebylo předmětem jednání. Občanské sdružení HC Chrudim považuje spolupráci s Městem, ať již s jeho představiteli, se Sportovní komisí nebo se Sportovišti města s.r.o., za korektní a oboustranně vedenou v souladu se stanovenými pravidly. Komunikace je vedená v pozitivním a konstruktivním duchu. Nemáme žádnou potřebu jakkoliv se podílet na účelové diskreditaci Města v očích veřejnosti tak, jak toho jsme svědky. Chápeme, že firmy navázané na s.r.o. mají v současné době problémy nejsou schopné do budoucna spolupracovat podle představ managementu s.r.o. Nelze však tyto výpadky v rozpočtu řešit přenášením ultimativních požadavků na Město.

3) Za rozhodující příčinu stavu, do kterého se HC Chrudim s.r.o. dostalo po propadáku sportovním i ekonomickém, kterým završilo A mužstvo uplynulou sezónu, považujeme to, co vedení klubu dosud nikde nezmínilo a nepřiznalo a to je vlastní manažerské selhání.
Vedení s.r.o. hledá viníky všude jinde, jen ne ve vlastních řadách.

Jinak si totiž nelze vysvětlit, že např. tým s prezentovaným pokrytým rozpočtem, který je nadstandardní v 1. lize, skončí ve výkonnostním propadlišti a s dluhy. Stejně tak neúspěšný výsledek jednání s Pardubickým klubem, když jiný menší klub je schopen se dohodnout během pár týdnů, svědčí spíše o neúměrných požadavcích chrudimského s.r.o. Věříme, že tato situace nijak nenaruší stávající korektní vztahy s HC Eaton Pardubice ve spolupráci na úrovni mládežnického hokeje.

4) Vážíme si podpory chrudimského fan klubu, nicméně způsob, jakým byli jeho členové zneužiti k nátlaku při jednání s Městem, považujeme za nekorektní zejména vůči jeho členům a nijak ho nepodporujeme.

5) Zcela se distancujeme od způsobu prezentace stavu a způsobu jednání managementu HC Chrudim s.r.o. a deklarujeme, že se v žádném případě s těmito praktikami neztotožňujeme.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.