Svozy bioodpadu: pilotní projekt startuje v dubnu

Pilotní projekt svozu bioodpadu z vybraných lokalit města Chrudim se rozběhne v druhém týdnu dubna. Sledujte, prosím, aktuální informace.
 
Proč město zavádí svoz bioodpadu? Odpadu je moc a jeho skládkování brzy značně podraží. Proto jej musíme vytřídit co nejvíce. Co se nevytřídí, musí skládku a musí se to také zaplatit. A to čím dál tím víc. Aby se občanům nezvyšoval poplatek za odpady, je jednou z možností  důkladnějšího třídění svoz biodpadu od prahu domu. Město Chrudim proto na jaře 2021 startuje pilotní projekt těchto svozů.
 
Připravovaná legislativa v oblasti nakládání s odpady tlačí obce do efektivnějšího třídění. Cílem je omezit skládkování ve prospěch jiných způsobů nakládání s odpady, které jsou ohleduplnější k životnímu prostředí.
 
Nová legislativa poplatky za skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu navyšuje výrazně, navíc počítá s jejich dalším každoročním růstem. To když obce nebudou plnit zákonem stanovený minimální podíl recyklovatelných odpadů. Pro rok 2020 byl tento podíl stanoven na úroveň 45 %, pro rok 2021 je to však již 55 %. 
 
Současná úroveň třídění je na dobré úrovni, nicméně s ohledem na nadcházející legislativní požadavky stále nedostačující. Poplatek za ukládání neupraveného směsného komunálního odpadu přitom může dosáhnout výše až 1800 Kč za tunu. 
 
Pro tzv. zbytkový odpad bude možné využít skládkování s nižší sazbou pouze při kvalitním třídění. Obec v tomto případě musí spoléhat na občany. Díky připravovanému projektu svozu bioodpadu k tomu občané ovšem budou mít náležité podmínky. 
 
 
Bioodpad - plakát
 
 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.