Světový den diabetu

Světový den diabetu

14. listopad – Světový den diabetu

V současné době je na celém světě více než 300 milionů lidí trpících diabetem. U dalších 350 milionů lidí se s velkou pravděpodobností diabetes také rozvine, jsou v tzv. rizikové skupině.

IDF (Mezinárodní diabetologická federace) odhaduje, že do roku 2030 bude ve světě žít téměř půl bilionu lidí – diabetiků. Počet nemocných diabetem za uplynulých 30 let vzrostl přímo enormně, což významně zasáhlo rozpočty na zdravotní péči obyvatelstva ve všech zemích. Diabetes je jednou z několika nemocí, které sice nejsou nakažlivé, avšak mohou vážně ochromit (nebo dokonce až pohřbít) systém zdravotní péče a postupně se stávají vážnou překážkou ekonomického rozvoje zemí.

 

 

Klíčová poselství celé kampaně Světového dne diabetu jsou TATO:

Znát rizika onemocnění diabetem a umět rozpoznat varovné signály – příznaky.
Vědět, jak reagovat při prvních příznacích diabetu a také na koho se obrátit.
Vědět, jak diabetes zvládat a mít ho pod kontrolou.
Prevence diabetu a také léčba jsou jednoduché a cenově efektivní (vyplatí se !!!). Proto možnosti prevence dejme na PRVNÍ místo celé kampaně.
Rozpoznejme příznaky a první náznaky onemocnění diabetem. Včasná diagnostika zachraňuje životy.
Také Vaše dítě může onemocnět diabetem. Rozpoznejte varovné signály – první příznaky. Navštivte lékaře, aby zvážil a posoudil všechna rizika.
Užívejte si aktivního života a předcházejte komplikacím.
Věděli jste o TOM, že?

Každých 10 sekund zemře člověk z nějakého důvodu, který má spojitost s diabetem.
Každých 10 sekund je u dalších 2 lidí objevena cukrovka.
Každým rokem onemocní cukrovkou dalších 7 milionů lidí.
Cukrovka je na 4. místě žebříčku seznamu hlavních chorob, příčin úmrtí z důvodu onemocnění touto nemocí.
Každoročně je 4 miliony úmrtí přisuzováno právě cukrovce.
Všechny typy onemocnění cukrovkou jsou na vzestupu.
Diabetes postihuje lidi všech věkových skupin.
Zdravotní péče o lidi trpící cukrovkou má nejlepší výsledky, když je vedena napříč různými lékařskými obory a jsou aplikovány a propojeny všechny metody odborníků ze všech oblastí lékařství.
Dostupnost patřičné zdravotní péče a léčby by měla být právem a nikoliv výsadou.
Diabetes nás stojí více než peníze.
Téměř 60% onemocnění cukrovkou 2. typu se dá předejít, zabránit !!!
Diabetes s sebou přináší různé výzvy pro různé věkové skupiny.
Cukrovka postihuje nejchudší obyvatelstvo tou nejtěžší formou.

Světový den diabetu

Cíle kampaně Světového dne diabetu 2009 – 2013:

Vyzvat vlády zemí, aby zavedly a posílily metody prevence a kontroly diabetu a také souvisejích komplikací.
Rozšířit nástroje, které budou podporovat národní i lokální iniciativy usilující o prevenci a také zvládání diabetu a s ním souvisejích komplikací.
Názorně objasnit důležitost dalšího vzdělávání, které je založeno na jasných důkazech, a to účinnosti prevence a zvládání diabetu a s ním souvisejících komplikací.
Zvýšit obecné povědomí v populaci o varovných signálech a prvních příznacích diabetu a organizovat podpůrné akce, které vybízejí k vyšetření a vedou ke včasnému rozpoznání této nemoci (diagnostice).
Zvýšit obecné povědomí v populaci a k tomu podniknout potřebné osvětové akce a kroky, aby se tak snížily hlavní modifikovatelné rizikové faktory diabetu 2. typu.
Zvýšit obecnou informovanost v populaci a učinit taková podpůrná opatření, aby se preventivně předešlo komplikacím souvisejícím s onemocněním cukrovkou nebo se tyto komplikace alespoň oddálily.

Více na http://www.dendiabetu.cz.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.