Úterý, 5.12.2023
Ostatní volný časVolný čas

Tipy pro podání žádosti v Německu

Německo se svou silnou ekonomikou a rozmanitými pracovními příležitostmi již léta láká uchazeče o zaměstnání z celé Evropy, včetně mnoha Čechů. Než se však na německém pracovním trhu úspěšně prosadíte, musíte se seznámit se standardy pro podávání žádostí v této zemi. Tento článek nabízí cenné tipy a rady speciálně pro české občany, kteří chtějí udělat skok přes hranice a utvářet svou profesní budoucnost v Německu.

 

Podejte žádost v Německu: Co to obnáší?

Žádost je prvním dojmem, který potenciální zaměstnavatel o uchazeči získá. Pro úspěšný start na německém trhu práce je proto nezbytné znát a dodržovat místní normy pro podávání žádostí. Životopisu v němčině nestačí pouze přeložit.

►Je důležité zjistit, co německá personální oddělení očekávají od dokumentů k žádosti o zaměstnání a jaký obsah a provedení jsou pozitivně přijímány.

Žádost o zaměstnání v Německu se skládá ze tří důležitých částí: motivačního dopisu, životopisu a dokladů o různých vzděláních a dovednostech.

Průvodní dopis

Dokumenty žádosti začínají průvodním dopisem. Funguje jako druh motivačního dopisu. Uchazeči se v něm představují a vysvětlují, proč mají o danou pozici zájem a proč se na inzerované pracovní místo hodí. V závěru průvodního dopisu se žádá o pozvání na pohovor.

Motivační dopis by měl být přesný a jasně formulovaný a neměl by být delší než jedna strana A4. Začíná adresou uchazeče, následuje adresa zaměstnavatele, datum a předmět dopisu, například “Žádost o místo produktového manažera”.

► Tip: Doporučujeme prozkoumat kontaktní osobu a oslovit ji osobně v průvodním dopise. Prokážete tím iniciativu a zájem.

Hlavní část motivačního dopisu uvádí, proč je uchazeč pro danou pozici vhodnou volbou. Je užitečné odkázat jak na inzerát, tak na informace v životopise. Text slouží k tomu, aby se v přitažlivém textu zdůraznila čistá fakta ze životopisu, která odpovídají inzerátu, a v nejlepším případě se doložila příklady.

►V textu byste například neměli uvádět pouze “umím dobře vést tým”, ale měli byste také uvést, proč tuto dovednost máte, například: “V době, kdy jsem vedl skupinu ve svém sportovním klubu, jsem se naučil vést ostatní a řešit konflikty”.

Správný průvodní dopis je zakončen zdvořilým pozdravem a podpisem žadatele. Poté můžete uvést seznam příloh, jako je životopis a osvědčení, aby osoba zpracovávající žádost věděla, jaké další důkazy v dokumentech najde.

 

Tipy pro podání žádosti v Německu

Životopis

Německý životopis má obvykle podobu tabulky a uvádí různá profesní místa a vzdělání. Neměl by přesahovat dvě strany. Pokud je delší, vytřídí se informace, které nejsou důležité. Pak můžete uvést, že informace o dalších profesních stanicích lze v případě potřeby předložit později.

Opět začíná osobními údaji, jako je jméno, datum a místo narození, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Následuje profesní dráha, vzdělání, případně stáže a další vzdělávání, jakož i speciální dovednosti, jako jsou jazyky a IT dovednosti.

►Tip: Pokud máte méně tvrdých dovedností, které lze doložit certifikáty, můžete uvést i měkké dovednosti, jako jsou koníčky nebo důležité charakterové vlastnosti, které jsou vhodné pro požadovanou práci. Důležité je, abyste je mohli v nejlepším případě doložit. Například pro měkkou dovednost “asertivita” je vhodným důkazem výše uvedený příklad činnosti vedoucího skupiny.

V Německu je zvykem řadit životopisy chronologicky sestupně, tj. začínat nejnovější stanicí. To je obvykle pro inzerované pracovní místo relevantnější než maturitní kvalifikace.

Alternativně lze životopis uspořádat také podle tematických oblastí, pokud jste vystřídali zaměstnání, která se pohybovala různými směry. Je však důležité, aby za uspořádáním byl rozpoznatelný řádný systém.

Posudky a certifikáty

Každá žádost by měla obsahovat podklady k uvedeným datům. Jedná se o nejvýznamnější doklady a osvědčení, jako je diplom z poslední vzdělávací instituce, pracovní posudky od předchozích zaměstnavatelů a příslušné certifikáty o dalším vzdělávání nebo jazykové certifikáty.

Pokud jsou tyto dokumenty původně v češtině, je užitečné je přeložit do němčiny, aby se předešlo nedorozuměním a zaměstnavatel se k nim snáze dostal.

►Tip: Při překladu certifikátů se ujistěte, že jej provedl úřední překladatel, aby byla zajištěna jeho pravost a kvalita.

Návrh aplikace

V Německu existují pevné normy, které se používají pro úpravu obchodních dopisů, jako je například motivační dopis. Určují například umístění adresy žadatele a adresy společnosti nebo kolik místa má být ponecháno mezi nadpisem a textem.

►Tato norma se nazývá DIN 5008 a obsahuje všechny důležité údaje o formátování stránek a další specifikace návrhu.

Toto formátování je velmi rozšířené a vyhledávané zejména ve formálním pracovním prostředí. Ukazuje například, že uchazeč umí pracovat přesně a pečlivě. V některých případech se však vyplatí od běžně používaného vzoru také odchýlit. V kreativních zaměstnáních se můžete odlišit od ostatních uchazečů zvláštním designem a ukázat svůj tvůrčí talent.

Proč pracovat v Německu?

Německo jako jedna z předních evropských ekonomik nabízí uchazečům o zaměstnání širokou škálu atraktivních pracovních příležitostí.

►Výrazným rysem německé ekonomiky je například silný automobilový průmysl, který je známý po celém světě a přitahuje mnoho kvalifikovaných pracovníků. Společnosti jako Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz jsou nejen symboly německého strojírenství, ale také významnými zaměstnavateli s mezinárodní působností.

Nejen automobilový průmysl, ale i mnoho dalších odvětví, od IT až po farmaceutický průmysl, však nabízí kvalifikovaným odborníkům vynikající pracovní příležitosti, možnosti dalšího vzdělávání a vysokou míru stability zaměstnání.

Dalším kladem jsou progresivní německé zákony na ochranu práce. Stanovená maximální délka pracovní doby zajišťuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a zabraňuje přepracování. Kromě toho tyto zákony zaručují spravedlivou mzdu a zajišťují, že zaměstnanci dostávají mzdu odpovídající jejich kvalifikaci a pracovnímu zařazení. Přísné předpisy na ochranu zaměstnanců navíc brání nezákonnému propouštění, což dále přispívá k jistotě zaměstnání.

Německo však není atraktivní pouze díky ekonomice nebo pracovním zákonům. Země je známá svým rozsáhlým systémem sociálního zabezpečení, který nabízí podporu zaměstnancům v těžkých dobách – ať už prostřednictvím zdravotního pojištění, pojištění v nezaměstnanosti nebo důchodového pojištění. Tato sociální záchranná síť dává mnoha pracovníkům dodatečný pocit jistoty a stability.

Kromě toho Německo přikládá velký význam rovnosti v pracovním životě. Ženy a muži mají stejná práva a diskriminace na základě pohlaví, původu nebo náboženství je zákonem zakázána. Rovné příležitosti a rozmanitost ve firmách podporují také četné programy a iniciativy.

►Souhrnně lze říci, že dynamická hospodářská odvětví, zákony na ochranu zaměstnanosti, sociální systém a zásady rovnosti nabízejí Německo jako místo pro práci, které slibuje nejen profesní příležitosti, ale také komplexní ochranu a možnosti osobního rozvoje.

Závěr

Německo je bezpochyby atraktivní destinací pro zahraniční uchazeče o zaměstnání. Klíčem k úspěchu však není jen odborná kvalifikace, ale také pochopení a dodržování kultury a standardů uplatňování v dané zemi. Pro české občany, kteří zvažují přesun za hranice, je pečlivě připravená žádost – od dodržení normy DIN 5008 přes přesvědčivý motivační dopis až po relevantní reference – zásadní.

Při správné přípravě a pochopení zvláštností německého pracovního trhu jsou dveře k úspěšné kariéře v Německu dokořán.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.