Úterý, 16.4.2024
Chrudim

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka 2015

Již po patnácté pořádá Charita Česká republika dobročinnou Tříkrálovou sbírku.

V Chrudimi budete nejčastěji potkávat koledující skupinky tří králů 6. ledna a pak v sobotu 10. ledna 2015.

V ostatních obcích našeho regionu od 2. – 11. ledna.

Tříkráloví koledníci budou putovat dům od domu a přinesou Vám radostné poselství Vánoc. Přitom poprosí o dar na pomoc lidem v nouzi.

Prosíme, neodmítejte tyto vyslance potřebných. Prostřednictvím Charity ČR můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou.

Koledníci Charity budou vybírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem a obdarují dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v našem městě a regionu.

Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

 

AŽ POTKÁTE TŘI KRÁLE,
KTEŘÍ SE PROKÁŽÍ POVĚŘENÍM ČESKÉ CHARITY,
OTEVŘETE JIM NEJENOM DVEŘE ALE TAKÉ SVÁ SRDCE.

 

Tříkrálová sbírka 2015

Více na http://chrudim.charita.cz/.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.