Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka

Již tradičně pořádá Charita Česká republika dobročinnou Tříkrálovou sbírku.

V Chrudimi tak budeme potkávat v pátek 5. a ještě častěji v sobotu 6. ledna 2018 koledující skupinky tří králů.

Tříkráloví koledníci budou putovat dům od domu a přinesou Vám radostné poselství Vánoc a přání všeho dobrého do nového roku. Přitom poprosí o dar na pomoc lidem v nouzi.

Prosíme, neodmítejte tyto vyslance potřebných.
Prostřednictvím Charity ČR můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou.

 

 

Koledníci Charity budou vybírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem a obdarují dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, tělesně postiženým, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v našem regionu. Sbírka také pomáhá při zajištění pečovatelské služby, osobní asistence a občanské poradny Farní charity Chrudim.

 


AŽ POTKÁTE TŘI KRÁLE,

KTEŘÍ SE PROKÁŽÍ POVĚŘENÍM CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA,

OTEVŘETE JIM NEJENOM DVEŘE, ALE TAKÉ SVÁ SRDCE.

ZAČNĚTE S NÁMI ROK DOBRÝM SKUTKEM… DĚKUJEME.

 

Tříkrálová sbírka 2015

 

Více možností, jak přispět, na http://chrudim.charita.cz.

 

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.