Pátek, 24.3.2023

Chrudimka.cz

Portál CHRUDIMKA.CZ přináší denně svým čtenářům čerstvé zprávy z kultury, sportu a volného času. Svým obsahem je zaměřen převážně na mladou generaci.

Tříkrálová sbírka 2020

V Chrudimi budete potkávat koledující skupinky tří králů v sobotu 11. ledna 2020.

Tříkráloví koledníci budou putovat dům od domu a přinesou vám radostné poselství Vánoc a přání všeho dobrého. Přitom poprosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Prosíme, neodmítejte tyto vyslance potřebných. Prostřednictvím Charity ČR můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou.

Koledníci Charity budou vybírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem a odmění dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, tělesně postiženým, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v našem regionu. Sbírka pomáhá při zajištění pečovatelské služby, osobní asistence a občanské poradny.

Až potkáte tři krále, kteří se prokáží pověřením české charity, otevřete jim nejenom dveře, ale také svá srdce. Začněte s námi rok dobrým skutkem! Děkujeme.

 

Tříkrálová sbírka 2020

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.