Už máte vybranou střední školu?

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola ChrudimStřední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim

Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických,silničních a oděvních studijních i učebních oborech. Ve studijních oborech dbáme na soulad mezi přípravou ke studiu na vysoké škole a poznatky potřebnými pro uplatnění v praxi. U učebních oborů využíváme moderního vybavení a nově zrekonstruovaných školních dílen odborného výcviku k efektivní výuce, a to jak s ohledem na praxi, tak i na možnost případného dalšího vzdělávání žáků v maturitním studiu.

Velkou výhodou školy je prostupnost mezi studijními a učebními obory, která pomáhá žákům vybrat nejvhodnější řešení s ohledem na jejich zájmy a studijní možnosti. Škola ověřuje nové školní vzdělávací programy pro obory strojírenství a technické lyceum. Na základě zkušeností, které jsme získali vytváříme školní vzdělávací programy i pro ostatní studijní a učební obory, abychom budoucí žáky co nejlépe připravili na složení státní maturitní zkoušky a závěrečných učňovských zkoušek. Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim

Škola zabezpečuje komplexní služby také v oblasti ubytování a stravování žáků ve vlastní jídelně. Domov mládeže je součástí školy a poskytuje ubytovaným žákům výchovně vzdělávací činnost s pestrou nabídkou volnočasových aktivit. Jsou zde vytvořeny podmínky pro sportovní a pohybové aktivity, pro individuální programy a řada dalších možností využívání volného času. V oblasti vyššího odborného školství škola nabízí studijní obor Jakost a metrologie, který připravuje absolventy pro činnost kontroly a měření a z nich plynoucí zabezpečování jakosti u firem a podniků. Studium je zakončeno absolutoriem a titulem diplomovaný specialista.

PŘEHLED STUDIJNÍCH A UČEBNÍCH OBORŮ

1. Studijní obory
(čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou)

78-42-M/01 Technické lyceum
23-41-M/001 Strojírenství
39-41-M/003 Mechatronika
23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení
31-43-L/01 Řízení a informatika v oděvnictví

2. Učební obory
(tříleté, zakončené výučním listem)

23-51-H/01 Zámečník + svářečské oprávnění ZK
23-52-H/01 Nástrojař 135 WO1(CO2)
+ řezání plamenem
23-56-H/01 Obráběč kovů + kurz CNC techniky
23-65-H/01 Mechanik silničních strojů + řidičský průkaz
26-51-H/002 Elektrikář – slaboproud
26-52-H/003 Elektrikář – silnoproud
26-53-H/01 Mechanik elektronických zařízení + vyhl. č. 50
31-58-H/001 Krejčí

3. Nástavbové studium
(tříleté večerní, zakončené maturitní zkouškou)

23-41-L/506 Provozní technika
26-41-L/506 Provozní elektrotechnika

4. Vyšší odborné studium
(tříleté, zakončené absolutoriem)

23-41-N/005 Jakost a metrologie

Podmínky přijetí

Do studijních oborů jsou žáci přijímání dle kritérií stanovených školou v příslušném školním roce. Do jednotlivých učebních oborů jsou žáci přijímáni na základě výsledků, kterých dosáhli na základní škole. Zájemce o daný učební obor musí splnit zdravotní podmínky potvrzené lékařem na přihlášce.
Do vyššího odborného studia jsou studenti přijímáni po složení přijímací zkoušky z matematiky a fyziky v rozsahu látky střední školy. Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim

Informace o studiu
 Školu zřizuje Pardubický kraj, který nese náklady výuky. Žáci se vzdělávají bezplatně.
 Praktická výuka probíhá buď v dílnách školy nebo v objektech seriózních firem pod plným pedagogickým vedením zaměstnanců školy (učitelů odborného výcviku a praxe).
 Absolventům jiných maturitních oborů nabízíme možnost bezplatného získání výučního listu ve zkráceném studiu (v délce od 12-ti do 18-ti měsíců).

Ubytování
Zájemci o ubytování mohou využít domova mládeže školy. Bydlí v 2 – 4 lůžkových pokojích, mají k dispozici společenskou místnost s barevnou televizí, videem a satelitním příjmem. V areálu školy mohou využít další prostory – tělocvičnu, posilovnu atd. Náklady na ubytování hradí v převážné míře zřizovatel. Ubytovaní se podílí pouze částkou danou platnými předpisy. Ubytování škola poskytuje ve dnech pondělí – pátek s možností příjezdu v neděli.

Stravování
Pro ubytované žáky je zajištěno celodenní stravování. Pro všechny žáky jsou v případě zájmu zajištěny obědy. V obou případech platí strávníci za jídlo pouze cenu surovin. Ostatní náklady jsou hrazeny školou.

Více na www.sspst-chrudim.cz.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.