Unikátní putovní výstava Bible včera, dnes a zítra představí Bibli

Bible

Ve vstupním vestibulu Divadla Karla Pippichav Chrudimi se uskuteční ve dnech 26.- 27. října 2009 unikátní putovní výstava Bible včera, dnes a zítra, která představí Bibli a její myšlenky široké veřejnosti.

“Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si více než 150 různých exponátů pro dospělé, mládež i děti v 16 jazycích včetně češtiny. Kromě dvou nejstarších Biblí z roku 1549 a 1556 budou k dispozici různé Bible, kancionály, zpěvníky, modlitební knížky, obrázkové Bible, Bible a biblické příběhy pro děti a mládež, mapy nebo zajímavé studijní materiály a komentáře. Ze zajímavých exponátů lze jmenovat např. Melantrichovy Bible, Bible a kancionál v řeči černošského kmene Zulu, Bible v esperantu nebo vietnamštině, hebrejskou a řeckou Bibli, biblické příběhy v češtině a zároveň romštině, ruční přepis evangelia podle Marka na cigaretový papírek vytvořen politickým vězněm v roce 1958 nebo unikátní komentáře a studijní materiály umožňující snadnější pochopení Bible a jejího významu,” říká za pořadatele Petr Hamrozi.

Vybrané nejnovější exponáty v češtině nebo polštině včetně široké nabídky biblí, biblických příběhů pro děti a mládež, atlasy nebo studijní materiály a komentáře bude možné zakoupit za zvýhodněných podmínek.

Součástí výstavy bude také ruční přepis Bible. Jednotlivé kopie přepsaného textu budou po ukončení cyklu výstav rozmnoženy a umístěny jako pozoruhodné exponáty v místech konání putovní výstavy. Návštěvníci budou mít také možnost zapojit se do zajímavé soutěže o hodnotné ceny. Zájemcům o pochopení obsahu Bible budou představeny různé možnosti od samostudia až po vzdělávací kurzy včetně internetových. V rámci výstavy budou mít možnost hovořit s organizátory či duchovními. Pro školy a větší skupiny jsou připraveny krátké přednášky.

“Překvapil nás zájem o výstavu, o Bibli samotnou, a také o duchovní otázky mezi mladými i staršími lidmi vůbec. Je vidět, že pro mnohé je Bible stále ještě Knihou knih, která obsahuje aktuální poselství pro dnešní dobu,” dodává Hamrozi.

“K Bibli můžeme mít všichni svůj vlastní přístup, ať už se počítáme mezi lidi v Boha věřící či nikoliv. Její společenskou i historickou hodnotu nezpochybňuje nikdo. Já osobně považuji Bibli za nejlepší “návod na život,” se kterým lidstvo disponuje!” uvedl Roman Línek.

 

Celý projekt je realizován občanským sdružením I4U, ve spolupráci s Hamri.cz a Krajskou knihovnou v Pardubicích, pod záštitou vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka a za podpory místostarosty Romana Málka.

Více informací o výstavě včetně termínů a míst konání na jiných místech najdete na http://vystava.ceskesdruzeni.cz

 

 

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.