Upeč mi perníček!

Pekařova dcerarecenze knihy: Pekařova dcera

Rádi byste si přečetli knihu, která vás pohladí po duši, donutí vás zamyslet se nejen nad svými činy, a to vše prostřednictvím poutavého, čtivého, místy napínavého a dojemného příběhu? Chcete si prožít strasti období konce 2. světové války a poznat osudy německé rodiny. Máte rádi příběhy, které vám vženou slzy do očí, že mnohdy ani nevíte jak? Pokud jste si na všechny mnou položené otázky odpověděli kladně, kniha vám nesmí uniknout.

V originále (The Baker´s Daughter) tato kniha vyšla v roce 2012. U nás vyšla až v roce 2015 u nakladatelství Fortuna Libri.
V případě zájmu si ji můžete pořídit na www.fortunalibri.cz (kniha) a www.palmknihy.cz (e-kniha).

Obálka a název

Na knize mě při výběru zaujala hned na první pohled obálka. I její název byl pro mě zajímavý, dlouho jsem přemýšlela o tom, jak to se samotnou knihou bude. Kde se bude odehrávat, v jakém období apod. Název vám o knize nic moc nevypoví, jen vám prozradí, kdo je hlavní hrdinkou. Na obálce můžeme vidět dívku, která si se zaujetím čte dopis. Z jejího obličeje můžeme vyčíst jistou míru smutku, což knihu halí do šedých a místy až černých barev. Až teprve při samotném čtení a intepretaci zjišťujeme, jak je samotný název, ale i vyobrazení z obálky pravdivé. Autorka při vymýšlení názvu nepoužila žádných metafor, ba naopak, jedná se o přímé pojmenování. Žádné přenesené významy nenajdeme ani v knize samotné. Je tak krásně otevřená, ale o tom více níže.

Jazyková rovina

Kniha je velice zajímavá tím, že si při četbě můžeme povšimnout několika vyprávění, která jsou vedena z různých úhlů pohledu. Kniha obsahuje téměř 55 kapitol. V příběhu nenajdete nikdy za sebou 2 kapitoly, které by vyprávěla stejná osoba, popř. které by byly vyprávěny ve stejném čase na stejném místě. V této knize se setkáváme s dvojím vypravěčem: ich-formou promlouvá novinářka Reba (jedna z hlavních hrdinek) a er-formou jsou psané zbylé kapitoly, které popisují životy ostatních postav, ale hlavně období dospívání hlavní hrdinky – pekařovy dcery Elsie. Vyprávění je svižné, každá kapitola vám uplyne před očima během chvilky a ke zpomalení děje dochází při nástupu nové kapitoly. V této chvíli se mění čas, místo a vypravěč. Toto drobné zpomalení jsem uvítala, protože tato skvostná kniha si rychločetbu nezaslouží. Jsou zde použity takové jazykové prostředky, které čtenáři prohloubí prožitek. Poetikou tohoto díla jsou poutavě popsané útrapy života během 2. světové války. Příběh není psán jen popisným a vyprávěcím stylem, na stránkách knihy se setkáváme s e-maily i s dobovými prameny (korespondence z této doby), která nám nastíní veškeré útrapy mnohem více. Pro autorku muselo být velice těžké uchopit téma tak, aby dokázala navodit požadovanou atmosféru. Za sebe mohu říci, že se jí to zvolenými slovy a popisy povedlo. Jazyk díla byl velice živý, vytříbený a autorce se podařilo sepsat dobový skvost, který dokáže vyvolat velice silné emoce.

Výroky a věty

Jednotlivé výpovědi nejsou nijak dlouhé. Ani u popisu se nesetkáme s nějakými extra dlouhými souvětími. Autorka dokázala velice dobře popsat prostředí, ale i různé situace, které se odehrávají na pozadí hlavního příběhu za pomoci krátkých dobře a snadno interpretovatelných vět. Spisovatelka zvyšovala silně emotivní příběh pomocí zkracování již tak krátkých vět. Text je psán ryze vyprávěcí formou. Již výše jsem se zmiňovala o výskytu ich-formy a er-formy. V er-formě se setkáváme s velkým množstvím dialogů mezi jednotlivými postavami. Dialogy jednak zpomalí děj, ale zároveň vám umožní se vžít do situací a pocitů postav, které mezi sebou komunikují. Velkou roli v knize hrají zejména pocity, protože žádné téma snad nedokáže vyvolat tolik emocí jako osudy lidí žijících za druhé světové války a v dalších podobných situacích. Dialogy nejsou nijak přemrštěné a výborně zde plní svou funkci. Jak jsem již psala výše, každou kapitolu vypráví ze svého pohledu jiná postava a tudíž je popis jedinečný. Střídání jednotlivých kapitol není nijak rušivé. Sice se s postavou rozloučíme po malé chvilce, ale za okamžik se k ní opět vrátíme. Jednotlivé kapitoly se krásně doplňují tak, že na konci máme pocit, že jsme složili krásnou puzzle skládačku. Prolíná se zde retrospektivní, řetězová a paralelní kompozice. Můžete si myslet, že je příběh velice složitý, ale vyvedu vás z omylu, není tomu tak. Jednotlivé kapitoly s pohledem zpět slouží coby vzpomínky hlavní hrdinky Elsie, bez těch by kniha nebyla tím, čím je – věrohodným obrazem historicky velice těžké doby. Styl psaní autorky se mi líbil.

Tematická oblast textu

Jistě si říkáte, jaké motivy kniha obsahuje. Autorka použila velké množství motivů, já jsem se pro vás pokusila vybrat ty, které stojí za zmínku a jsou velice dobře patrné. Zbytek odhalování přenechám na vaší interpretaci. Hlavním motivem této knihy je druhá světová válka, obtížnost života v ní, vzpomínky a smutek.

V knize se můžeme setkat s velkým množstvím postav, některé hrají prim, další jsou trošku upozaděny, ale též mají v díle svou roli a ty poslední jsou takové, o nichž je zde jen malé množství informací, ale za celou dobu četby je vůbec nepoznáme „osobně“. S některými z nich se setkáváme v těžkých válečných chvílích, s dalšími v současnosti, která je popisována z Rebina pohledu. Hlavní postavy mají v knize své party, vedlejší nikoliv, o těch se dozvídáme jen zprostředkovaně. Příběh se odehrává částečně v nacistickém Německu (jaro 1945) a částečně ve Spojených státech amerických (2007). Reportérka Reba vypráví o svém setkání s pekařkou Elsie a její dcerou Jane. O Elsiině dětství a dospívání je pak vyprávěno z pohledu třetí osoby. Autorka se tímto způsobem snažila o jistý distanc od smutné dějové linie. Občas se v knize objeví jistá forma tajemství, které postupně a postupně čtenář musí odhalit, ale není jich mnoho, řekla bych, že se spíše vyskytují ke konci příběhu. A slovo „tajemství“ je mnohokrát vyřčeno nejen z úst Elsie, ale i od dalších postav. Každá kapitola je dílkem, který je velice důležitý pro složení finálního obrázku.

Celkové hodnocení

Kniha mě velice vzala za srdce. Moc se mi líbila. Čtenář si musí zákonitě odnést nepopsatelné pocity a emoce z příběhu. Velice mě zaujal skvělý popis, v němž nebylo o slovíčko navíc a vše do sebe krásně zapadalo. Další takovou zajímavou oblastí je styl psaní autorky, jímž vykreslila celý děj. Druhá světová válka je velkým tématem, o kterém je napsáno mnoho knih. Věřím, že jich ještě spousta vznikne, ale tato kniha je jedinečná. Odnesete si z ní nejen skvělý čtenářský zážitek, ale i spoustu zajímavých poznatků a zajímavé recepty. Občas se vám při čtení budou sbíhat sliny a v konečné kapitole hned dvojnásob. Autorčino umění si ode mě zaslouží můj obdiv za volbu jazykových prostředků, prostředí i období, o nichž se v příběhu dočítáme. Musím říci, že jsem si odnesla takový zážitek, jaký jsem nějakou dobu neměla. Knihu mohu vřele doporučit. Jak jsem již psala výše, je to kniha, která vám dokáže vyloudit úsměv na tváři, popř. vehnat slzy do očí.

Moje subjektivní hodnocení je krásných 100 %, škoda, že nemohu dát více.

 

Anotace:

Ojedinělá kniha, v níž se prolíná přesvědčivý příběh z války se současností. Kniha, která ukazuje, že lidské city a problémy zůstávají stejné, a přitom nezáleží ani na místě, ani na době, v níž žijeme…

Rok 1944. Elsie Schmidtová, dcera pekaře v Garmischi, dospívá v nacistickém Německu, jehož porážka se nezadržitelně blíží. Denně je konfrontována se stále tíživější realitou, z níž ji vytrhuje pozvání nacistického důstojníka na vánoční večírek. S mírnými rozpaky přijímá, neboť odmítnout by mohlo být nebezpečné jí i celé rodině. Její bezradnost se jen prohloubí, když je během večírku požádána o ruku. Samozvaný snoubenec patří mezi ostatními důstojníky k nejvlídnějším a nejčestnějším, ale i on je zcela lhostejný k osudu židovského chlapce, který byl pro svůj krásný hlas vybrán, aby zpíval nacistickému publiku koledy. Elsie se s chlapcovou tragickou budoucností nemůže smířit a vůbec netuší, že brzy bude o chlapcově osudu rozhodovat právě ona…

O šedesát let později. Reba Adamsová je novinářka. Celý život na ni doléhá stín vzpomínek z dětství. Otec, veterán z Vietnamu, se nikdy nevyrovnal se zločiny, jichž se během války dopouštěl i on sám, a svými patologickými náladami trápil celou rodinu. Reba se snaží útěkem z domova minulost vymazat. Nyní žije v El Pasu, pracuje v lokálním časopise a je zasnoubena s Riki Chavezem. Riki je zaměstnán u pohraniční stráže, jejímž hlavním úkolem je vracet nelegální běžence zpět do Mexika. Práci vykonává svědomitě, ale spokojený není, příliš s uprchlíky soucítí. Ani vztah s Rebou není tak vřelý, jak by si přál a jak by se na zamilované snoubence slušelo…

Blíží se Vánoce a Reba má napsat článek s vánoční tematikou. Objeví německé pekařství a jeho majitelku Elsie. Životní moudrost staré Němky Rebu magicky přitahuje a pomáhá jí najít sebe sama…

 


Název knihy:         Pekařova dceraPEKAŘOVA DCERA
Originální název:  The Baker´s Daughter
Autor:                      Sarah McCoy

Nakladatelství:      Fortuna Libri
Rok vydání:           2015
Počet stran:           368

ISBN:                       978-80-7321-981-9
EAN:                        9788073219819

Vazba:                     Vázáno
Formát:                    140 x 210 mm

E-shop:                   kniha    – http://neoluxor.cz/beletrie/pekarova-dcera

                                  e-kniha – http://www.palmknihy.cz/pekarova-dcera
   

 


Fortuna LibriFortuna Libri
– od roku 1992, kdy naše nakladatelství vzniklo, vydáváme populárně-naučnou literaturu se širokým tematickým záběrem, dětské knihy a praktické příručky věnované nejrozmanitějším zájmům a koníčkům – od nápaditých kuchařských knih přes knížky o cestování a poznávání světa až po kynologickou literaturu. Výrazným rysem naší knižní produkce je trvalá přítomnost historické tematiky v mnoha podobách a souvislostech. Soustřeďuje se kolem edice Kronik s její stálicí Kronikou lidstva. Nejen mladí, ale i starší čtenáři oceňují sérii minimonografií Vidět – Poznat – Vědět pro její vynalézavé spojování obrazové informace s textovou. Poutavé příběhy našich knih určených dětem v sobě skrývají nenásilné poučení, jiné knížky čerpají především ze světové pokladnice pohádek.

 


PalmKnihy
PalmKnihy
– Největší a nejstarší obchod s elektronickými knihami v České republice. Jednoduše, pohodlně a rychle přímo ve všech dostupných formátech. Více než 11.000 e-knih na jednom místě.

 Autorčin blog  

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.

Ivana Pásková

Mou láskou jsou knihy, ty mě nikdy nezklamou. Čím víc jich přečtu, tím více životů a dobrodružství prožiju. (www.iwikovaknihovna.cz)