Vlajka pro Tibet

Vlajka pro TibetČeská republika si 10. března 2012 připomene 53. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Dne 10. března 2012 budou v rámci mezinárodní akce „Vlajka pro Tibet” na radnicích, magistrátech a krajských úřadech českých měst a vesnic vlát tibetské vlajky jako symbol podpory nenásilného boje Tibeťanů za svá práva a snahu o zachování národní identity.

 

 

Celosvětová kampaň „Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Tibeťané po šedesáti letech čínské okupace nadále čelí omezování svobody slova, názoru a projevu, omezování pohybu na území Tibetu, svévolnému zatýkání, zadržování a věznění bez udání důvodu a možnosti obhajoby, mučení a nelidskému zacházení ve vězení a to včetně nezletilých vězňů, omezování svobody tisku, cenzuře, uzavírání internetových blogů a webových stránek. Nadále pokračují „vlastenecké převýchovné kampaně” a kampaně namířené proti dalajlamovi, dochází k výraznému omezování počtů mnichů a mnišek v klášterech a zákazům oslav tradičních tibetských svátků. Velkým problémem zůstává diskriminace Tibeťanů ve všech sférách života (zdravotnictví, školství, vysoká nezaměstnanost atd.) a zejména pak masivní přesun čínského obyvatelstva na území Tibetu.

V roce 1996 se k akci poprvé připojila 4 česká města, v roce 2000 dosáhl počet radnic přes 100. Úspěšné byly pro kampaň následující roky do 2004, kdy se v průměru za rok přidalo kolem 50ti úřadů. V roce 2007 přesáhl počet úřadů přes hranici 300 a v roce 2011, kdy bylo osloveno přes 700 radnic, přesáhl počet úřadů zapojených do kampaně 400. Česká republika patří v Evropě k nejaktivnějším v kampani, srovnatelné státy, např. Rakousko, Belgie vyvěšují vlajku jen na 200 úřadech. Nejlepších výsledků dosahuje Německo, kdy v roce 2011 bylo zapojeno přes 1100 radnic do kampaně Vlajka pro Tibet.

V loňském roce 2011 akci Vlajka pro Tibet podpořilo 403 měst, obcí a krajů v České republice. K dnešnímu dni (9. 3. 2012, 15h ) zatím potvrdilo připojení k akci „Vlajka pro Tibet” 407 úřadů. Z celkového počtu okolo 730 oslovených obecních, městských a krajských úřadů odpovědělo na akci Vlajka pro Tibet kladně tedy 408 úřadů, 310 úřadů se k akci nepřipojilo a od 12 úřadů se nám zatím nepodařilo získat stanovisko. Dále se Vlajky pro Tibet zúčastní i 38 škol v České republice. 

V roce 1950 násilně obsadila území Tibetu armáda Čínské lidové republiky. V roce 1951 byla podepsána dohoda, která Tibetu přiznávala vnitřní autonomii, ale nebyla nikdy dodržena. Omezení základního práva Tibeťanů na svobodu vyjadřování a pohybu, ničení klášterů a národních památek, přeměna Tibetu na vojenskou základnu, strach o život Jeho Svatosti dalajlamy a zejména násilně vedená protitibetská komunistická politika Číňanů vedla Tibeťany k lidovému povstání, které vypuklo ve Lhase 10. března 1959. 80 000 Tibeťanů bylo zabito, mnoho dalších uvězněno nebo přemístěno do pracovních táborů. Počet tibetských uprchlíků se dnes odhaduje na 150 – 180 000.

Desátého března v 17 hodin pořádá Amnesty International demonstraci “Tibet hoří!” před Velvyslanectvím Čínské lidové republiky, Pelléova 18, Praha 6 k vyjádření protestu proti represím tibetského lidu čínskými úřady. Demonstrace připomene krutý osud nejméně dvou desítek tibetských mnichů, kteří se za poslední měsíce v Tibetu upálili. Přijďte Číně důrazně říci, že represí i ztracených lidských životů je dost!

Dále 10. března 2012 proběhne benefiční koncert Občanského sdružení Lungta „Tibet žije”. Jedná se již o 6. ročník koncertu a jeho výtěžek bude tentokrát věnován na projekt Veřejné sbírky Tibet- Kniha pro Ladak. Koncert proběhne od 19:30 hod v pražském klubu Rock café a vystoupí na něm kapely Ritchie Success, Nauzea Orchestra, Kaplan Bros. Návštěvníci se mohou kromě kapel těšit i na ochutnávku tradiční tibetské polévky- thugpy, tibetskou masáž, módní přehlídku tibetského oblečení nebo na zajímavý kvíz o symbolické ceny.

Facebook akce – https://www.facebook.com/pages/Vlajka-pro-Tibet/56491617551

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.