Pondělí, 2.10.2023
Ostatní volný časVolný čas

Výhody plátce a neplátce DPH. Jak to funguje?

V České republice je každá právnická i fyzická osoba vykonávající samostatnou ekonomickou činnost osoba povinná k DPH. To znamená, že si musí hlídat, aby se včas zaregistrovala jako plátce DPH v případě, že splní zákonem stanovené podmínky.

 

Podmínky pro registraci plátce DPH

Základní podmínkou k registraci plátce DPH je překročení stanoveného obratu. V případě, že je obrat za posledních 12 kalendářních měsíců více než 1 milion korun, je podnikatel povinen se registrovat k DPH. Obratem v tomto případě se rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku.

Registraci musíte provést do 15 dnů po měsíci, kdy k překročení limitu došlo. Plátcem daně se registrovaná osoba stane od prvního dne druhého měsíce po měsíci, v němž byl překročen limit k registraci. Na začátku podnikání, například při pořízení firmy na prodej, se můžete rozhodnout, zda chcete být dobrovolný plátce DPH. Rozhodnutí je potřeba finančnímu úřadu podložit některými skutečnostmi svého podnikání.

 

Kdy se vyplatí být plátcem DPH?

Jak jsme již zmínili, plátcem DPH je možné se stát dobrovolně a v některých případech přináší i řadu výhod. Jednou z nich je například ve chvíli, kdy výdaje plátce daně převyšují výnosy a dochází k nadměrnému odpočtu daně. Pak neodvádí daně finančnímu úřadu, ale jsou mu naopak vráceny peníze.

V případě, že máte více zaměstnanců anebo se živíte především prodejem zboží, na milionový obrat dosáhnete velice snadno. U tzv. Freelancerů podnikajících ve službách je to poměrně oříšek a plátcem DPH se stávají pouze ti nejúspěšnější. Plátci DPH se také často dostávají k větším a zajímavějším zakázkám. Být plátcem dobrovolným plátcem DPH znamená také jistou motivaci k lepším pracovním výkonům.

Být plátcem DPH je výhodné v případě, že jsou vaši zákazníci plátci DPH nebo chcete se svou s.r.o. expandovat do zahraničí. Podívejte se tedy na to, jak založit s. r. o., která bude plátcem DPH. Stejně tak je to výhodné pro ty, kdo prodávají zboží či služby se sníženou sazbou DPH. Plátce má na vstupu 21 %, ale na výstupu odvádí daň ve výši 15 %. Tím vzniká plátci nadměrný odpočet.

Být plátcem DPH se vyplatí v těchto situacích:

  • podnikatel má nižší příjmy než výdaje za nakoupené zboží

  • je na zboží uplatňována vyšší sazba DPH, než je tomu u zboží prodávané zákazníkům

V případě, že nejsou vaši zákazníci plátci DPH nebo jste zákazníkem firmy, neplátcem DPH, je výhodnější nebýt plátce DPH.

 

Jaké má plátcovství DPH nevýhody?

I když má plátce DPH možnost využívat celou řadu výhod, jsou i věci, na které si musí dát pozor. Především se jedná o náročnou administrativu.

Plátce DPH má povinnost zhotovovat zákazníkům daňové doklady, vést a podávat daňové přiznání k dani z přidané hodnoty a podávat kontrolní hlášení. Na tato podání jsou zákonem stanovené termíny, které musí plátce dodržet. Veškeré daňové doklady je nutno po dobu deseti let archivovat.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.