Výstava fotografií Chrudim a lidé 2009

Nálada, (c) Petr FloriánChrudimská beseda spolu s Fotoklubem Chrudim připravují, již tradičně na začátek roku 2009, nesoutěžní výstavu fotografií, pod názvem Chrudim a lidé 2009, s udělováním grantu, s tématikou našeho města a života v něm. Fotografie pro výstavu, barevné i černobílé, minimálního formátu 13×18 cm, musí být označené na zadní straně jménem, adresou autora a názvem snímku. Autor, ucházející se o udělení grantu musí navíc splnit tyto parametry: soubor min. 5 kusů snímků formátu min. 20 x 30 cm (případně odvozenin při zachování min. rozměru kratší strany). Seriál s max. 5 kusy fotografií se posuzuje jako jeden snímek. Vybraná díla (bez rozdílu zda se uchází o grant či nikoliv) budou pro veřejnost vystavena v prostorách městského divadla. Pořadatel si vyhrazuje vyjmout z výstavního formátu fotografie, které překračují etické a estetické hranice. Akce je otevřena všem zájemcům o fotografování a není věkově omezena. Nezávislá komise vybere z vystavujících zájemců autora, který obdrží pro rok 2009 od města grant ve výši 10 000,- Kč.

Vernisáž proběhne 5. března 2009 v 17 hodin ve vestibulu divadla. Výstava potrvá do 3. dubna 2009.  

Všechny zaslané snímky budou po skončení výstavy zaslány autorům zpět. Své snímky mohou zájemci zaslat, nebo osobně předat do 28.2.2009 na adresu  Ing. Ladislav Ženka, Dr. Janského 725, Chrudim, PSČ 537 01, případně ponechat v kanceláři Chrudimské besedy. Je možné se také telefonicky kontaktovat na čísle 774 812 876 a domluvit jiný způsob předání.

Zájemci o fotografování se schází každý čtvrtek v 19 hodin v klubovně Chrudimského divadla (vchod od řeky) a rádi ve svých řadách uvítají nové členy.

Více na www.fotoklub.chrudim.cz.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.