Zápis dětí do prvních tříd chrudimských základních škol

Zápis dětí do prvních tříd chrudimských základních školZápis dětí, které dovrší do 31. 8. 2013 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok, bude proveden ve všech chrudimských základních školách

v pátek 18. ledna 2013 od 15.00 do 18.00 hodin
a
v sobotu 19. ledna 2013 od 8.00 do 10.00 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz). Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, bude-li dítě mimo Chrudim nebo se z jiných vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit.

Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a projedná odklad začátku školní docházky o jeden školní rok.

Na žádost rodičů se může zapsat také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2013 do 30. června 2014, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny), podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šestý rok věku v době od ledna do konce června 2014, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a také odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Upozorňujeme rodiče na vyhlášku města Chrudim, která stanoví školské obvody jednotlivých základních škol.

Zápis dětí do základní školy praktické, základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální

Zápis dětí pro školní rok 2013/2014 bude proveden v budově Speciální základní školy Chrudim, Školní náměstí 228

v pátek 18. ledna 2013 od 14.00 do 16.00 hodin.

Rodiče dětí u zápisu předloží stejné doklady jako u základních škol.

Spádové školské obvody základních škol:

1) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Školní náměstí 6
tvoří ulice:
řetislavova, Čelakovského, Dašická, Filištínská, Fortenská, Hálkova, Hejdukova, Hniličkova, Holubovská, Hradební, Hradištní, Chelčického, K Májovu, Kolárova, Komenského, Lázeňská, Lupáčova, Májov, Na Šancích, Na Valech, Nerudova, Novoměstská, Opletalova, Pardubická, Pobřežní, Poděbradova, Podfortenská, Resselovo náměstí, Rubešova, Rybičkova, Sladkovského, Střelecká, Svěchyňova, Široká, Široké schody, Školní náměstí, Štěpánkova, Švermova, Tovární, Tylovo nábřeží, Tyršovo náměstí, U Parku, V Hliníkách, V Blehovsku, V Tejnecku, Všehrdovo náměstí, Zahradní, Žižkovo náměstí,
část území obvodu města Chrudim: Medlešice a Vestec

2) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Peška 768 tvoří ulice:
Akátová, Alešova, B. Martinů, Bezručova, Čáslavská, Čs. armády, Čs. partyzánů, Do Polí, Do Vrchu, Dr. Václava Peška, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Gorkého, Husova, Jasmínová, Jabloňová, Jiráskova, K Ploché dráze, Ke Hřišti, Krocínova, Masarykovo náměstí, Mírová, Mládežnická, Na Rozhledně, nábřeží Karla Čapka, Nezvalova, Nová, Okružní, Olbrachtova, Palackého třída, Pod Strání, Průmyslová, Přemysla Otakara, Radoušova, Revoluční, Rooseveltova, Růžová, Sadová, Smetanova, Soukenická, Strojařů, Sportovní, Šeříková, Škroupova, U Vápenky, V Zahrádkách, Vaňkova, Víta Nejedlého, Vrchovská.

3) Školský obvod Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756 tvoří ulice:
Dostálova, Havlíčkova, J. E. Purkyně, Jungmannovo nábřeží, K Lipám, K Presům, Koželužská, Lindy, Na Kopanici, Na Ostrově, Na Sádkách, Obce Ležáků, Píšťovy, Podhůra, Presy, S. K. Neumanna, Sečská, Sokolovská, Slovenského národního povstání, Spojovací, Svatopluka Čecha, U Stadionu, Úzká, U Valchy, U Vodárny, V Průhonech, Václavská, Vlčí hora, Vrchlického, Za Pivovarem,
část územního obvodu města Chrudim: Vlčnov.

4) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Jana Malíka 958 tvoří ulice:
Benoniho, Budovatelů, Cereghettiho, Čavisovská, Česká, Dr. Jana Malíka, Dr. Janského, Dr. Milady Horákové, Družstevní, Fontinova, Generála Uchytila, Korbářova, Krátká, Malecká, Moravská, Na Kopci, Na Vazovce, Na Větrníku, Na Výsluní, Pod Kopcem, Požárníků, Příčná, Slezská, Slovenská, Topolská, Vlčnovská,
část územního obvodu města Chrudim: Topol.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.