Čtvrtek, 1.6.2023

Chrudimka.cz

Portál CHRUDIMKA.CZ přináší denně svým čtenářům čerstvé zprávy z kultury, sportu a volného času. Svým obsahem je zaměřen převážně na mladou generaci.

Zápis dětí do prvních tříd chrudimských základních škol pro školní rok 2010-2011

Zápis dětí, foto: (c) 2009 Jaromír Zajíček - www. FotoZajda.czZápis dětí, které dovrší do 31. 8. 2010 šestý rok věku včetně těch, jimž byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok, bude proveden ve všech chrudimských základních školách v pátek 22. ledna 2010 od 15.00 do 18.00 hodin a v sobotu 23. ledna 2010 od 8.00 do 10.00 hodin.
K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz). Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, bude-li dítě mimo Chrudim nebo se z jiných vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit.

Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a projedná odklad začátku školní docházky o jeden školní rok.

Na žádost rodičů se může zapsat také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2010 do 30. června 2011, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny), podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2011 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a také i odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Upozorňujeme rodiče na vyhlášku města Chrudim, která stanoví školské obvody jednotlivých základních škol. Určené spádové školské obvody zaručují každému dítěti možnost plnění povinné školní docházky. Vyhláška bude na začátku ledna vyvěšena na budově každé základní školy a rovněž bude zveřejněna ve všech mateřských školách.

Zápis dětí do Speciální základní školy Chrudim

Zápis dětí pro školní rok. 2010/2011 bude proveden v budově Speciální základní školy Chrudim, Školní náměstí 228, v pátek 22. ledna 2010 od 14.00 do 16.00 hodin.
Rodiče dětí u zápisu předloží stejné doklady jako u základních škol.

Spádové školské obvody základních škol:

1) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Školní náměstí 6 tvoří ulice:

Heydukova, Hniličkova, Hradištní, Chelčického, Na Šancích, Na Valech, Opletalova, Sladkovského, Svěchyňova, Švermova, V Tejnecku, Zahradní, Břetislavova, Čelakovského, Dašická, Filištínská, Fortenská, Hálkova, Holubovská, Hradební, K Májovu, Kollárova, Komenského, Lázeňská, Lupáčova, Májov, Nerudova, Novoměstská, Pardubická, Pobřežní, Poděbradova, Podfortenská, Resselovo náměstí, Rubešova, Rybičkova, Střelecká, Široká, Široké schody, Školní náměstí, Štěpánkova, Tovární, Tylovo nábřeží, Tyršovo náměstí, U Parku, V Hliníkách, V Blehovsku, Všehrdovo náměstí, Žižkovo náměstí,

část územního obvodu města Chrudim: Medlešice a Vestec.

2) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Peška 768 tvoří ulice:

Akátová, Alešova, B. Martinů, Bezručova, Čáslavská, Čs. armády, Čs. partyzánů, Do Polí, Do Vrchu, Dr. Václava Peška, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Gorkého, Husova, Jasmínová, Jabloňová, Jiráskova, K Ploché dráze, Ke Hřišti, Krocínova, Masarykovo náměstí, Mírová, Mládežnická, Na Rozhledně, nábřeží Karla Čapka, Nezvalova, Nová, Okružní, Olbrachtova, Palackého třída, Pod Strání, Průmyslová, Přemysla Otakara, Radoušova, Revoluční, Rooseveltova, Růžová, Sadová, Smetanova, Soukenická, Strojařů, Sportovní, Šeříková, Škroupova, U Vápenky, V Zahrádkách, Vaňkova, Víta Nejedlého, Vrchovská.

3) Školský obvod Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756 tvoří ulice:

Dostálova, Havlíčkova, J. E. Purkyně, Jungmannovo nábřeží, K Lipám, K Presům, Koželužská, Lindy, Na Kopanici, Na Ostrově, Na Sádkách, Obce Ležáků, Píšťovy, Podhůra, Presy, S. K. Neumanna, Sečská, Sokolovská, Slovenského národního povstání, Spojovací, Svatopluka Čecha, U Stadionu, Úzká, U Valchy, U Vodárny, V Průhonech, Václavská, Vlčí hora, Vrchlického, Za Pivovarem,

část územního obvodu města Chrudim: Vlčnov.

4) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Malíka 958 tvoří ulice:

Benoniho, Budovatelů, Cereghettiho, Čavisovská, Česká, Dr. Jana Malíka, Dr. Janského, Dr. Milady Horákové, Družstevní, Fontinova, Generála Uchytila, Korbářova, Krátká, Malecká, Moravská, Na Kopci, Na Vazovce, Na Větrníku, Na Výsluní, Pod Kopcem, Požárníků, Příčná, Slezská, Slovenská, Topolská, Vlčnovská,

část územního obvodu města Chrudim: Topol.

 

Podrobné informace poskytnou ředitelé chrudimských základních škol.

 

Důležitá informace pro rodiče budoucích prvňáčků
V souladu s koncepcí základního školství v Chrudimi Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. 12. 2009 sloučení Základní školy Chrudim, Sladkovského a Základní školy Chrudim, Školní náměstí s tím, že nástupnickou organizací se stává Základní škola Chrudim, Školní náměstí. Rodiče mohou zapsat své děti v obou školách s tím, že zapsané děti se stanou žáky Základní školy, Chrudim, Školní náměstí.

 

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.