ZEVO – (ne)právem nepopulární alternativa využití odpadů?

ZEVO - (ne)právem nepopulární alternativa využití odpadů?Možností, jak nakládat s odpady, je celá řada. Po skládkování je druhou nejrozšířenější technologií sloužící k odstranění odpadů jejich energetické využití. První zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) vznikla již na konci devatenáctého století. Mezi hlavní přednosti ZEVO patří využití energie obsažené v odpadech, až desetinásobné zmenšení objemu odpadu, který by se jinak musel uložit na skládky, až trojnásobné zmenšení jeho hmotnosti a odloučení nebezpečných látek odpadu.

Odpady se v ZEVO shromažďují v tzv. bunkru – velké betonové místnosti, která je vybavená jeřábem s drapákem. Obsluha jeřábu kontroluje stav odpadu a vybírá z něj odpady, které by mohly poškodit kotel, jako třeba bojlery, objemné předměty apod.

ZEVO není určeno k odstraňování nebezpečných odpadů. Poté je odpad pomocí drapáku předáván do kotle, ve kterém při teplotách nad 800°C hoří. „Při spalování odpadů se uvolňuje tepelná energie, která se využívá na ohřev vody, případně na výrobu elektrické energie. Hmotnost odpadu se po spálení zmenší až na jednu třetinu, objem až na desetinu původního stavu,“ uvádí výhody energetického využití odpadů manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM, a.s. Martin Lochovský.

Vzniklá struska se pomocí magnetických separátorů zbavuje kovových odpadů, které neshořely, a buď se dále využívá jako stavební materiál, nebo se jako inertní odpad ukládá na skládku. Spaliny, které při hoření odpadů vznikají, obsahují celou řadu nebezpečných látek, které je nezbytné odloučit tak, aby nemohly ohrozit lidské zdraví.

V první fázi se odlučuje popílek obsahující těžké kovy, následuje dioxinový filtr a poté pračka spalin, ve které se pomocí celé řady chemických procesů zachycují a stabilizují ostatní škodliviny. Ty jsou nakonec obsažené v tzv. filtračním koláči, který je stabilizovaným nebezpečným odpadem a jako takový se ukládá na skládky nebezpečných odpadů nebo do hlubinných úložišť.ZEVO jsou velmi komplikovaná zařízení, která pomáhají zmenšovat množství odpadů ukládaných na skládky.

Zároveň mohou vyrábět tepelnou a elektrickou energii, která se dále využívá. „Jelikož výstavba a provoz ZEVO jsou velmi náročné, máme v ČR pouze tři tato zařízení (v Praze, Brně a Liberci). Ve srovnání s okolními státy je tento počet velmi malý,“ vysvětluje Martin Lochovský.Vedle ZEVO existují také spalovny nebezpečných odpadů, které slouží převážně k bezpečnému odstraňování odpadů, výroba tepla je až na druhém místě a v celé řadě případů se ani nevyužívá.

Tento typ zařízení je výrazně menší, a na území ČR jsou jich necelé tři desítky (např. Ostrava, Trmice, Zlín, Plzeň). Odstraňování nebezpečných odpadů spalováním je z hlediska ochrany životního prostředí jeden z nejbezpečnějších způsobů odstraňování těchto odpadů a pro některé druhy odpadů také jediný možný způsob odstranění.V Pardubickém kraji trvá boj proti obnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic již několik let. Proti zařízení, které vlastní společnost AVE CZ, stojí jak občané Pardubic a okolních obcí, tak i politici bez ohledu na jejich stranickou příslušnost.

Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ není jenom heslo!

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.