Chrudim inspirovala Jihlavu

PřednáškaChrudim / Jihlava – v polovině října se v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina konala další z aktivit projektu MA-G 21 (Spolupráce místní Agendy 21 v kraji Vysočina a Gemeinde 21 v Dolním Rakousku), která byla tentokráte zaměřena na podnikatelský sektor. Mezi řadou informací zazněl i blok místostarosty města Chrudim Romana Málka, který hovořil o spolupráci mezi neziskovým sektorem, městem a podnikatelskou sférou. 

 

Konferenci, na kterou byli pozváni jak zástupci podniků, tak neziskového sektoru, zahájili svými příspěvky radní pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský a zástupce ředitele Krajské hospodářské komory Miloslav Ileček. Tematicky byla konference rozdělena do tří částí.

 Roman Málek při přednášení v Jihlavě

V první části věnované společenské odpovědnosti firem byly představeny příklady dobré praxe spolupráce podnikatelského a neziskového sektoru. Se svými zkušenostmi vystoupil ředitel Okresní hospodářské komory v Hodoníně Michal Švagerka a ředitelka Jihomoravské komunitní nadace v Břeclavi. Oba příspěvky spojovala snaha hledat podporu ve vnitřních zdrojích mimo oficiální dotační tituly ČR a EU. „Myšlenka komunitních nadací začala svoji dráhu v USA ve 20. letech minulého století, kde se podařilo vyhlásit poprvé otevřené grantové kolo, které bylo určeno na podporu aktivit, které v této oblasti byly nejvíce potřeba,“ řekla ředitelka nadace Zlatuše Maděřičová. Téma zapojení NNO spolu s podnikatelským a veřejným sektorem při rozvoji venkova prezentoval ve své přednášce Milan Svoboda manažer MAS Jemnicko. Místní akční skupiny jsou organizace, které sdružují tyto subjekty na určitém venkovském území, pro které sestavují strategii a snaží se o její plnění.

 Seminář v Jihlavě

Ve druhé části proběhla panelová diskuse na téma „Zkušenosti s podnikáním v zahraničí. O své zkušenosti se přišli podělit zástupci Zakarpatské agentury pro rozvoj a inovace, kteří představili Zakarpatí jako oblast vhodnou pro podnikání, především díky dopravní poloze, investičním pobídkám a levné pracovní síle. Pracovnice Krajské hospodářské komory pro Česko-Rakouskou spolupráci Klára Houserová informovala o možnostech podnikání v Rakousku, které přišly díky otevření trhu práce letos v květnu. Vystoupili zde také zástupci dvou firem, které s podnikáním v zahraničí mají bohaté zkušenosti. Pivovar Jihlava, zastoupený výrobním ředitelem Jaromírem Kalinou, exportuje nejen na Ukrajinu, ale i do několika dalších zemí. V případě Ukrajiny je největším problémem nízká koupěschopnost místního obyvatelstva. Obchodní ředitel firmy Ekoplast Telč, s.r.o. obohatil diskusi svými zkušenostmi s podnikáním v Rakousku. Zkušenosti se zahraniční doprovodil svými postřehy z návštěv těchto destinací i radní pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský: „I když nabídka jít podnikat do Rakouska zní lákavě, ve skutečnosti je nutné počítat s velkou administrativní zátěží, kterou to s sebou přinese. Na rozdíl od toho je Ukrajina zemí, kde byrokracie není tak velká, ale problémy jsou v teprve se budující infrastruktuře a službách.“

Závěr konference byl věnován informacím o možných zdrojích podpory. Olga Wiesnerová, z odboru regionálního rozvoje, informovala o dotačním programu kraje Podpora podnikatelů a Hana Medřická, ředitelka regionální kanceláře CzechInvestu popsala jak servisní činnost agentury, tak zdroje podpory podnikání z Operačního programu Podnikání a Inovace.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.