Galakoncert Dagmar Peckové a Vojtěcha Spurného

Galakoncert Dagmar Peckové a Vojtěcha SpurnéhoGalakoncert nejznámějších operních árií, písní a skladeb se uskuteční v neděli 28. března 2010 od 16 hodin ve velkém sále KKS.

Účinkují:
Dagmar Pecková – mezzosoprán
Vojtěch Spurný – klavír

Program koncertu:

Antonín Dvořák: Biblické písně (výběr) – 1. Oblak a mrákota jest vůkol Něho, 2. Skrýše má a pavéza má Ty jsi, 3. Hospodin je můj pastýř, 4. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou, 5. Pozdvihuji očí svých k horám

Klement Slavický: 12 malých etud (výběr) – klavír

Klement Slavický: Ej, srdénko moje – cyklus písní na slova moravské lidové poezie: 1. Nad Strážniců jasno, 2. Šohajku s modrýma očima, 3. Ťažko temu kameňovi, 4. Pověz mi, má milá, 5. Studená rosenka, 6. Byla sem ešče malá

p ř e s t á v k a

Christoph Wilibald Gluck:Arie Orfea “Che faro senz’ Euridice” z opery Orfeo ed Euridice

Joseph Haydn: Kantáta “Arianna a Naxos”, hob XXVIlb-2,

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo D dur pro klavír,

Wolfgang Amadeus Mozart: “Non piú di fiori” árie Vitellie z opery La clemenza di Tito

Vzácným hostem festivalu bude renomovaná operní a koncertní pěvkyně Dagmar Pecková. Absolventka pražské konzervatoře se již na počátku své hvězdné kariéry stala vítězkou Pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Již během studií byla sólistkou operety v Plzni a v Hudebním divadle v Karlíně. Po dvou letech v operním studiu v Dráždanech byla v roce 1987 angažována jako sólistka drážďanské Semperovy opery. O rok později odchází a stává se sólistkou Státní opery v Berlíně. Od počátku své pěvecké kariéry úzce spolupracovala s prof. Antonií Denygrovou, dlouholetou sólistkou ND a Státní opery.

Ve své koncertní činnosti se Dagmar Pecková reprezentuje bohatým repertoárem od klasiky až po díla předních současných skladatelů. Objevuje se na koncertních pódiích ve světových metropolích, jakými jsou Lodnýn, Vídeň, Stuttgart, Berlín, Drážďany, Basilej, Paříž, Hamburk, Lausanne, Oslo, Madrid, Frankfurt, Tel Aviv, Mnichov, Liverpool či Curych. Na všech jevištích se představuje ve významných rolích světové operní literatury.  Je častým hostem České filharmonie, se kterou se zúčastnila turné po Japonsku, Jižní Koreji a Hongkongu pod vedením Jiřího Bělohlávka a turné po Anglii pod vedením Libora Peška. Vystupuje na významných mezinárodních festivalech – Salcburk, Brenz, Pražské jaro.

Vidět Dagmar Peckovou vystupovat v Čechách je dnes již výjimečnou příležitostí.

Vojtěch Spurný v rámci své koncertní činnosti s Dagmar Peckovou pravidelně spolupracuje. Tento vynikající český hudebník studoval na Pražské konzervatoři (obory flétna a klavír), Hudební fakultu AMU v Praze (operní režie, dirigování, cembalo) a na Vysoké škole v Utrechtu (cembalo a provozovací praxe staré hudby). Dále se vzdělával u významných interpretů: Helmut Rilling, Johann Sonnleitner a Kenneth Gilbert. V letech 1999 až 2004 působil jako stálý dirigent Státní opery Praha. V sezóně 2002 – 2003 zde zastával funkci uměleckého šéfa a dnes je stálým hostujícím dirigentem. Od roku 1999 trvale spolupracuje s Českou komorní filharmonií a od roku 2003 je jejím hlavním dirigentem. Koncertuje jako hráč na historické klávesové nástroje i čtvrttónový klavír a je uměleckým vedoucím souboru barokních nástrojů Musica Salutaris. Spolupracuje s Českou televizí /Halo hudba/ i s Českým rozhlasem, natáčí také filmovou hudbu.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.