Jak se recykluje papír?

papirPapír patří mezi nejtradičnější sběrné suroviny. Zároveň je také materiálem, který lze snadno opakovaně využít, a to jako papírenskou vlákninu či při termickém zpracování jako zdroj energie. Nejvýznamnější formou recyklace papíru je právě jeho využití pro další papírenské zpracování.

Sběr papíru má v České republice velkou tradici, historicky se začal sbírat už v 50. letech minulého století. Do sběru papíru je zahrnut sběr v obcích do speciálních modrých kontejnerů, ve sběrných dvorech a také sběr ve školách. Veškerý tento papír je zahrnován do statistik tříděného sběru papíru v systému EKO-KOM.

Papír, stejně jako ostatní druhy tříděného odpadu, se sváží vozidly určenými pouze pro svoz tříděného odpadu, mohou jej však svážet také klasická popelářská auta. „Ta jsou pak označena cedulí, která uvádí, jaký druh odpadu právě sváží,“ upřesňuje Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. Papír je svážen na dotřiďovací linku, kde se ručně dotřídí podle druhů papíru (noviny, časopisy, karton-lepenka a ostatní papír) dle požadavků jednotlivých odběratelů, a také se zde odstraní nežádoucí příměsi (špatně vytříděné odpady). Takto dotříděný papír se odváží slisovaný v balících k recyklaci do papíren a dalších zařízení.

Nejběžnější formou recyklace papíru je jeho opětovná výroba v papírnách. V nich se papír nasype do velké nádrže s vodou, kde se rozmixuje na řídkou kaši obsahující papírová vlákna. Ta se postupně zbaví nečistot, jako jsou kancelářské sponky, okénka z obálek a další nežádoucí příměsi. Výroba papíru pak spočívá v nanášení této směsi spolu s dalšími plnidly na papírenské síto, kde se již tvoří tenká vrstvička papíru. Dále následuje její lisování. Nejdůležitějším procesem je sušení papíru, jelikož při nanášení na síto obsahuje papírovina až 96 % vody. „Papír se dá v průměru recyklovat 5 až 7krát, každou recyklací se ale papírenské vlákno zkracuje,“ dodává Tomáš Pešek.

Z typických recyklovaných výrobků každodenního využití můžeme jmenovat toaletní papír, noviny, kancelářský papír a různé krabice z lepenky. Ve škole děti píší do recyklovaných sešitů a ve výtvarné výchově s papírem také často pracují. „Méně známými výrobky jsou pak papírové brikety nebo papírové stavební izolace, papírenské vlákno má i další využití při výstavbě silnic či zatravňování svahů,“ vysvětluje Tomáš Pešek a dodává: „papírenské vlákno může také sloužit k výrobě nasávané kartonáže, což jsou například obaly od vajíček.“

Problémem České republiky na poli recyklace papíru je především to, že i když je sběr papíru a jeho třídění na poměrně dobré úrovni, nejsou zde k dispozici dostatečné zpracovatelské kapacity. Podporován je totiž převážně sběr a třídění odpadového papíru, nikoliv však výstavba nových papírenských závodů, kde by mohl být tento papír zpracován a recyklační cyklus završen. Momentálně se v papírenském průmyslu v České republice recykluje 69 % sebraného sběrového papíru. Zbytek se exportuje do zahraničí, zejména do Rakouska, Slovenska a Německa (více než 240 tisíc tun). Recyklací sběrového papíru se v České republice zabývá zhruba 15 papíren, výrobou papírových izolací a vláken pak společnost CIUR v Brandýse nad Labem.

Tématem recyklace papíru se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“, který získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.rrapk.cz.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.