Pátek, 22.9.2023
Příroda a ekologieVolný čas

Jaké odpady vznikají v domácnostech?

Třídíme odpadPodíváme-li se doma do našich odpadkových košů, tak uvidíte velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice čí kontejneru. Pokud se však zamyslíme nad každým jednotlivým odpadem, který do koše neseme, zjistíme, že odpady můžeme rozlišit na:

Využitelné – tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd. Tyto odpady je důležité dávat do barevných kontejnerů na sklo, papír, plast a bio odpad podle toho kam patří.

Objemné – to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt do sběrného dvora, který sídlí v ulici Obce Ležáků vlevo před železničním přejezdem směrem na Slatiňany. Provozní doba sběrného dvoru je v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12 hodin.

Nebezpečné – tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky – mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Nebezpečné odpad, též můžete odnášet do sběrného dvora v ulici Obce Ležáků. Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.

Ostatní – odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné – mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel, zbytky masa a kostí apod. To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do popelniče či kontejneru na směsný odpad.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.