Letošní oslavy slunovratu v Křivolíku se ponesou v duchu starého bronzířského řemesla

Letošní oslavy slunovratu v Křivolíku se ponesou v duchu starého bronzířského řemeslaObčanské sdružení Bacrie pořádá v sobotu 25. června 2016 v Pravěké osadě Křivolík u České Třebové již devátý ročník festivalu živého pravěku spojený s oslavami letního Slunovratu. Letošní akce bude tentokrát zaměřena na výrobu a zpracování bronzu a návštěvníci se mohou těšit nejen na prohlídky technologických dílen, ale inakomentované programy, tematická vystoupení nebo soutěžní klání dřevorubců. Zájemci sitaké v pravěké převlékárně vyzkouší dobové oděvy našich předků a pro ty nejmenší budou připraveny dětské aktivity. Atmosféru osady doplní živá zvířata, živá hudba a na závěr sekaždý návštěvník bude moci posilnit v místní hodovní síni. Akce se koná od 13.00 do 19.00 hodin.

Oslavy slunovratu v Osadě Křivolík každoročně nalákají stovky návštěvníků a každý ročník nese své specifické téma. „V letošním roce jsme se rozhodli spojit festival s výrobou bronzu, jehož vynález byl klíčový pro celý další vývoj pravěku. Návštěvníci tak budou mít možnost dozvědět se, jak naši předci vyráběli bronz nebo také například co byl tyglík nebo kolik ke zpracování kovové slitiny bylo potřeba dřevěného uhlí,“ uvádí David Kosák Maršálek ze sdružení Bacrie.

ProgramLetošní oslavy slunovratu v Křivolíku se ponesou v duchu starého bronzířského řemesla
13.00 Začátek festivalu
14.00 Ozvěny lovu i boje: Vyprávění o zbraních napříč pravěkem
14.30 Bronz: Ukázka tavby bronzu
15.00 Sekeromlat: Turnaj pravěkých dřevorubců
Byla bronzová sekera lepší, než kamenná? A jak na tom byla v porovnání se sekerou železnou? To v souboji předvedou odhodlaní pravěcí dřevorubci.
16.00 Bronz: Ukázka tavby bronzu
16.30 Od tyglíku po korálek: O počátcích sklářství
18.00 Tanec slunce: Rituální zakončení Slunovratu

Po celý den
Metalurgie bronzu
Zpracování skla
Dobová ležení a ukázka života v pravěku
Občerstvení v místě
Dětské aktivity

Občanské sdružení Bacrie z. s.
Sdružení vzniklo v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Jejím cílem je prezentovat a popularizovat pravěké dějiny na území České republiky. Sdružení se zabývá životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i prvních etnik – Keltů, Germánů nebo Slovanů. Věnuje se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) i osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé) a jejím hlavním projektem je výstavba Pravěké osady Křivolík – muzea v živé přírodě a experimentálně archeologického centra.

Letošní oslavy slunovratu v Křivolíku se ponesou v duchu starého bronzířského řemesla

Akce se koná v sobotu 25. června 2016 od 13.00 do 19.00 hodin v prostoru Pravěké osady Křivolík u České Třebové. Vstupné na festival je 50 Kč/plné a 25 Kč/snížené.

Více informací o festivalu, Pravěké osadě Křivolík a činnosti Bacrie o. s. naleznete na www.krivolik.cz nebo www.festival.krivolik.cz.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.