Luštíme s Chrudimkou 3

Luštíme s ChrudimkouI druhá křížovka našeho seriálu Luštíme s Chrudimkou byla opravdu jednoduchá, takže všichni, kteří nám zaslali její řešení, ho měli samozřejmě správně. Pro jistotu ale naleznete dole v článku řešení Křížovky č. 2. Třetí křížovka bude už trošku těžší, takže se těšíme na vaše řešení. Hledáme v ní … to ale tentokrát neprozradíme.

Tajenku této křížovky nám můžete zaslat na e-mailovou adresu soutez@chrudimka.cz a nezapomeňte na sebe uvést nějaký kontakt. Do předmětu zprávy napište text “Křížovka č. 3“.

Z vašich správných tajenek vylosujeme občas výherce, který od nás dostane nějakou drobnost pro radost.

 

Křížovka č. 3

Křížovka č. 3

Vodorovně

A. Něm.kachny, Části atomu, Římská bohyně úrody
B. Angl. ucho, Vysílání, Sloven. jenom, Kamerunské území
C. Něm.klasic.básník (1749-1832), Nachýlené
D. Označení letadel Sýrie, Tajenka 1.část, Abrahámův syn, Zn.Cesia
E. Savec z řádu zajíců, Devastovat, Lidový název pro oman
F. Slovenská číslovka, Zahálčivý, Citoslovce překvapení, Hudební zn. pro piano pianissimo
G. Cizí předpona značící nově, Držení těla, Dutina na konci buňky
H. Zn. Germánia, Silná tyč, Obvod vybírající pouze určité impulzy
I. Velký brouk, Římsky 4, Staženina
J. Končetina, Domácky Nikodém, Kočkovitá šelma
K. Sloven. jaká, která, Násypy, Ženské jméno (28.12.)
L. Hotový výrobek (nářeč), Neztvrdnout na povrchu, Sloven.ir
M. Ostrov Papuy-Nové Guineji, Anglický archeolog, Amfichord, Zkr. naší televize
N. Mezinárodní kód Libanonu, Egyptský poloostrov, Programovací jazyk, Kód Srí Lanky
O. Cavyky, Město v Turecku, Starořek

Svisle

1. Elektroencefalograf, Plynosilikát, Ruská řeka, Řeka Anglie
2. Zdánlivě , Angl. hledat, Okruh (básn), Zn. Bromu
3. Karetní barva, Ohmatávaný
4. Inic.Pilarové, Táborník, Sloven.kraj, Mezinárodní kód Islandu
5. Náš dirigent, Povzdech, Bezvládí
6. Deklamace, Obilí (zeměd)
7. Angl.jednotka délky, Pletichy, Slovinská značka lyží
8. Předložka s 2.pádem, Japon.území na ostrově Honšú, Propustit
9. Atol v souostroví nízké ostrovy, Opak výjezdu, Iniciály herce Korbeláře, Domácky Eliška
10. Politý kolem, Závislý na alkoholu
11. Opravdu (slovensky), Tajenka 2.část, SPZ Svitav
12. Inic. Montanda, Viněta, Název hlásky, Hudební označení harfy
13. Ta i ona, Zdeptaný, Zn. Thalia, Ital. překlad bible
14. Úřední značka na šperku, Mezinárodní kód Nepálu, Okolí (zdrob.)
15. Zamítnout, Juviové ořechy, Povrch atletických drah

Nápověda: CS, LBN, SNA, PPP

 

Křížovka č. 2 – řešení

Řešení křížovky č. 2

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.