Pondělí, 15.7.2024
Chrudim

Noc kostelů již tento pátek

Noc kostelů10. června 2016 se uskuteční NOC KOSTELŮ

V rámci celorepublikové akce Noc kostelů mohou návštěvníci zavítat také do chrudimských kostelů a zúčastnit se bohatého doprovodného programu.

 

 

 

 

 

 

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Mše svatá od 18 do 18.45 hodin

Milosrdenství a/nebo spravedlnost? – zamyšlení P. Jiřího Heblta od 19 do 19.45 hodin

Volná prohlídka kostela s možností výkladu na požádání od 20 do 23 hodin

KOSTEL SVATÉHO JOSEFA (MUZEUM BAROKNÍCH SOCH)

Labyrint světa • Divadlo Víti Marčíka • od 20 do 21.30 hodin

360 let od založení kapucínského kláštera v Chrudimi – komentovaná prohlídka s promítáním dobových fotografií od 22 do 23 hodin

Jak to vypadá tam nahoře? Prohlídka hudebního kůru a varhan, varhanní ukázky pod vedením MgA. Tomáše Židka Ph.D. od 23 do 23.20 hodin

EVANGELICKÝ KOSTEL (Pardubická 324)

Literárně hudební pořad • pořad inspirovaný knihou J. A. Komenského „Labyrint světa a ráj srdce“ v podání vokální skupiny Nestejskáme si; hudba a text: Jan Stejskal v 19 hodin

Obchůdek s fair trade výrobky a drobné občerstvení ve farním sále od 20 hodin

Vzpomínkový pořad k poctě Jeronýma Pražského – Evropana, vzdělance a buřiče ve 20.30 hodin

Modlitba a požehnání ve 22.30 hodin

Během večera bude možnost rozhovoru s farářkou Annou Lavickou, nebo také příležitost k seznámení se s Biblí či s církevní historií i s tím, co nabízí církev v sou-časnosti.

HUSŮV SBOR CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ (Rooseveltova 148)

Zahájení – koncert farního sboru Malikchor od 18 do 19 hodin

Prohlídka sboru a varhan, liturgických předmětů, ukázka varhanní hudby, výstava obrazů malířky Edity Slabé, možnost posezení a přátelského rozhovoru s organizátory, drobné občerstvení zajištěn od 19 do 22 hodin

Songová bohoslužba od 22 do 23 hodin

MODLITEBNA CÍRKVE BRATRSKÉ CHRUDIM (Filištínská 27)

Úvodní slovo v 18.10 hodin

Blok současných křesťanských chvalozpěvů v 18.15 hodin

Blok pro děti v 18.25 hodin

Historie CB a geneze sboru v Chrudimi v 18.45 hodin

Současný život sboru v 19.05 hodin

Pěvecký sbor Kiesse Nzamba v 19.30 hodin

Acet ve 20.10 hodin

Prohlídka sborového domu a historických sklepů ze 14. století ve 20.30 hodin

Opakování předchozích programů, rozhovory a občerstvení v průběhu celého večera.

 

Noc kostelů

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.