Poruchy učení lze zvládnout i hravou formou

Poruchy učení lze zvládnout i hravou formouZaregistrovali jste u svých dětí nechuť k učení, nedostatek soustředěnosti, nesamostatnost při učení, domýšlení slov při čtení, nechuť ke psaní, vynechávání písmen, problémy s rozlišování i/y? Pak můžete využít specializovaného doučování Studijního centra BASIC, které je určené všem, kteří mají potíže se čtením, psaním, gramatikou nebo s učením celkově.

 

Nikdy není pozdě začít na sobě “makat”

Do Studijního centra Basic zašla i Petra Marešová, maminka sedmačky Míši z Nových Dvorů. Holčička nastoupila do školy v šesti letech do třídy s pouhými deseti dětmi. Díky tomu se zde mohl uplatňovat individuální přístup učitele k žákovi. Navzdory tomu Michalčiny problémy s učením začaly… Měla velké těžkosti si něco zapamatovat. Na doporučení třídní učitelky ji proto maminka objednala do pedagogicko-psychologické poradny. Výsledek zněl: dyslexie a dysortografie. Rodiče začali dodržovat pokyny, které v poradně dostali – třeba častější přestávky při domácí přípravě, využití pomůcek při čtení atd. A i když to šlo pomalu, Michalka nakonec základy čtení, počítání a psaní zvládla. V dalších ročnících však učiva přibývalo a těžko se dalo zvládnout vše, co bylo třeba. Tím se také začaly horšit známky. Přes pravidelnou spolupráci s poradnou a velkou Michalčinu pilnost a vytrvalost se výsledky horšily a horšily… Na konci 6. třídy se to už neobešlo bez čtyřek.

Poruchy učení lze zvládnout i hravou formouNeobvyklé „doučování”

Tehdy se paní Marešová od kamarádky dozvěděla o BASICu. Martina Vrbická, pedagog centra, zjistila, co Míšu nejvíce „tlačí” ve čtení a v gramatice a domluvily se na dvou týdnech prázdninového doučování. Tam začala Míša oprašovat veškeré učivo od 1. třídy. Vůbec jí nevadilo, že se o prázdninách učí. Převládla totiž radost z pokroků. Míša tedy pokračovala i po prázdninách. Učení probíhalo formou hry, třeba pexesa s vyjmenovanými slovy nebo se slabikami. Metoda využití obrázků při výuce je velmi jednoduchá a dětem hodně pomáhá. Naučila se mimo jiné, že když něčemu v textu nerozumí, buď se zeptá, nebo hledá ve slovníku cizích slov, nebo na internetu. Hlavní je, aby si pod cizím názvem dovedla představit, o co jde. Pak si to lépe pamatuje. Využívala i techniku modelování slov pro lepší zapamatování. Její maminka si pochvaluje: „Miška je teď vyrovnanější a hlavně jí stouplo sebevědomí. V českém jazyce i čtení se hodně zlepšila. Tempo je mnohem rychlejší a lépe porozumí čtenému textu. Hodně jí to pomohlo i po psychické stránce.”

Poruchy učení lze zvládnout i hravou formou

Kurzy, tábory, přednášky

BASIC vedle speciálních kurzů a letních táborů pořádá i přednášky na téma, jak se s dětmi doma připravovat. Nejen rodiče a studenti, ale i učitelé díky nim mohou lépe porozumět dětem s poruchami učení a následně jim pomoci. A hlavně při takových setkáních člověk zjistí, že se s těmito problémy potýká plno rodičů a mohou si vzájemně vyměnit své zkušenosti. Vlastní výuka je vedena formou individuálních lekcí s proškolenými lektory ve studijním centru. Začít je možné kdykoliv v průběhu roku. Na úvodní bezplatné konzultační schůzce se udělají krátké testy, které ukážou úroveň dovedností čtení, psaní a znalosti české gramatiky. Na základě výsledků se stanoví individuální plán výuky. Po celou dobu je lektor v úzkém kontaktu s rodiči, informuje o postupu výuky a radí, jak postupovat při učení doma. Docházet je potřeba minimálně 2x týdně na 2 vyučovací hodiny, má-li být výuka efektivní.

 

Více na www.basic.cz.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.